Microsoft distribuerar en gång per halvår en större uppdatering till Windows 10 som kallas feature updates. Varje feature update innehåller nya funktioner och andra ändringar i operativsystemet samt säkerhetsuppdateringar. Dessa uppdateringar installeras genom en process som kallas Inplace Upgrade. En Inplace Upgrade ersätter din nuvarande version av Windows 10 med den senaste samtidigt som alla dina filer, inställningar och installerade program finns kvar.

Uppdateringarna installeras automatiskt och omstart sker utanför kontorstid.

Studentdatorer och föreläsningsdatorer uppdateras av IT-service i särskild hantering.

Om du vill se vilken version av Windows 10 som finns på en JU-pc går du till Start och väljer sedan Inställningar > System > Om.