Under jullovet kommer labbsalsdatorer installeras om med ett nytt programpaket. Programpaketet innehåller senaste versionen av Windows 10 samt uppgraderad version av ex Office och Adobe Creative Cloud.

Övriga bolagsspecifika tilläggs-programvaror kommer att försvinna vid ominstallationen och kommer behöva installeras manuellt av lärare eller studenter från Software Center.

För att undvika långa installationstider vid kursstart, kan du som lärare beställa installation av dessa programvaror i en eller flera labbsalar. IT-service ser då till att förinstallera programvarorna så att de finns redo att användas vid första lektionstillfället.

För att lägga en beställning på programvaror som ska vara förinstallerade, skapa ett ärende på http://helpdesk.ju.se senas 5 arbetsdagar innan kursstart.

I ärendet, ange:

1. Vilken programvara det gäller.
2. Vilka labbsalar programvaran ska installeras i.

Om beställningen gäller en nyanskaffning av programvara, använd följande formulär:
https://intranet.hj.se/intranet/service-och-stod/it/bestall-programvara.html