Välkommen att anmäla ditt problem eller din fråga via telefon, webbsida eller besök! Så här hanteras ditt ärende:

1 - Ärendet registreras i IT-service ärendehanteringssystem. Du får en bekräftelse via e-post. Du kan redan nu uppdatera ditt ärende med kompletterande information genom att klicka på länken i mailet och skriva på webbsidan som då öppnas.

2 - IT-service supportgrupp löser om möjligt ditt problem direkt, ofta med hjälp av fjärrstyrning av din dator. Ca 75% av alla problem och frågor löses här.

3 - Om ditt problem inte kan lösas direkt eller kräver besök på plats så går ärendet via IT-service Uppdragsledare vidare till IT-service onsite- eller driftgrupp. Samtidigt görs en av bedömning av vilken prioritet ditt ärende har enligt Serviceavtalet och du får ett meddelande om inom vilken tid ditt ärende senast ska vara åtgärdat enligt avtalet.

Under ärendets gång kan det hända att IT-service behöver mer information från dig. Du får då e-post med en länk till ditt ärendes webbsida där du kan skriva in svaret.

Om du vill veta status på ditt pågående ärende så är du välkommen att kontakta Helpdesk. Antingen via ditt ärendes webbsida eller via telefon (ha då gärna ärendenumret tillhands).

4 - När ärendet är löst och avslutat så får du oftast ett meddelande via e-post med länk till ditt ärendes webbsida. Om du inte är nöjd med lösningen eller av annat skäl vill reklamera ärendet så kan du aktivera det genom att klicka på Aktivera/Reklamera på webbsidan.