Drift - System A


Syfte: att ge åtkomst till högskolans högst prioriterade verksamhetssystem

vilket innebär

server och systemdrift i form av

  • att säkerställa en förvaltningsorganisation och aktiv förvaltning enligt högskolans systemförvaltningsmodell

  • driftansvarig för systemet med utpekad person som ersättare
  • system- och driftdokumentation
  • omfattande övervakning av systemets tjänster och funktioner
  • hög tillgänglighet och felavhjälpning med hög prioritet
  • kvalificerad och professionell systemdrift i nära samarbete med systemansvarig avseende en anpassad driftmiljö med servrar, databaser, lagring, övervakning och backup, dimensionering av infrastruktur, kapacitet och prestanda, backup- och återläsning, övervakning av tjänster och funktioner samt redovisning av tillgänglighet
  • högskolans system klassificeras via IT-beredning och aktuell indelning finns publicerad på intranätet. Då tjänstekatalogen togs i bruk den 1 juli 2015 var högskolans A-system: Agresso, Aleph, KAS, KronoX, KursInfo, PingPong och Sitevision

med åtgärdstid på högst

- åtta timmar vid allvarlig störning

- fem dagar vid lägre prestanda eller stabilitet än normalt

samt tillgänglighet på minst

- 99,2 % under servicetid


Sidan uppdaterad 2018-08-15

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information