Drift - System B


Syfte: att ge åtkomst till högskolans prioriterade verksamhetssystem

vilket innebär server och systemdrift i form av

  •  att säkerställa en förvaltningsorganisation och aktiv förvaltning enligt högskolans systemförvaltningsmodell
  •  driftansvarig för systemet
  •  driftdokumentation för systemet
  •  normal övervakning av systemets tjänster och funktioner
  •  tillgänglighet och felavhjälpning med normal prioritet
  •  kvalificerad och professionell systemdrift i nära samarbete med systemansvarig avseende en anpassad driftmiljö med servrar, databaser, lagring, övervakning och backup, dimensionering av infrastruktur, kapacitet och prestanda, backup- och återläsning, övervakning av tjänster och funktioner samt redovisning av tillgänglighet
  •  högskolans system klassificeras via IT-beredning och aktuell indelning finns publicerad på intranätet. Då tjänstekatalogen togs i bruk den 1 juli 2015 var högskolans B-system: Accomodation, Ciceron, DH Helpdesk, HJ-kortet, JU Play (HJ-Streaming), IntApps, Internationella databasen, JU Mobile, LPW, OnGuard, PersonalSök, Proxy, STYR, Valwebb och VFU Parken

med åtgärdstid på högst - två dagar vid allvarlig störning - tio dagar vid lägre prestanda eller stabilitet än normalt

samt tillgänglighet på minst - 98,0 % under servicetid


Sidan uppdaterad 2018-08-15

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information