Drift - System C


Syfte: att ge åtkomst till högskolans övriga identifierade verksamhetssystem

vilket innebär server och systemdrift i form av

  •  säkerställa att det finns en utsedd kontaktperson/systemkunnig med verksamhetsansvar för systemet
  •  driftpersonal för systemet
  •  begränsad driftdokumentation för systemet
  •  begränsad övervakning av systemets tjänster
  •  tillgänglighet och felavhjälpning med normal prioritet
  •  kvalificerad och professionell systemdrift i samarbete med kontaktperson/systemkunnig avseende en anpassad driftmiljö med servrar, databaser, lagring, övervakning och backup, dimensionering av infrastruktur, kapacitet och prestanda, backup- och återläsning samt övervakning
  •  högskolans system klassificeras via IT-beredning och aktuell indelning finns publicerad på intranätet. Då tjänstekatalogen togs i bruk den 1 juli 2015 var högskolans C-system: AF-basen, DEX, HLK valwebb, Kursplanedatabas JTH/JIBS, Projektwebb, Studievägledningssystem HHJ, Studievägledningssystem HLK, Tidomat/Flex och Webb på G:

med åtgärdstid på högst - fem dagar vid allvarlig störning - tio dagar vid lägre prestanda eller stabilitet än normalt


Sidan uppdaterad 2018-08-15

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information