Upplevde du problem med Zoom i januari? Här följer en förklaring till varför det blev så, och vad som har gjorts för att det inte ska hända igen.

SUNET: Svenska Universitetsnätverket – sunet.se

NORDU.net: bolag som SUNET äger tillsammans med sina motsvarigheter i Norge, Danmark och Finland – nordu.net

Nu i början av året var det många av oss som upplevde problem med Zoom. Möten hackade eller gick inte att genomföra, personer kastades ut ur grupprum, chattar slutade fungera och en del annat. Anledningen till detta kan sammanfattas som en mycket större ökning av användningen än förväntat.

Under höstterminen var det i Norden maximalt 150 000 användare samtidigt anslutna i möten på en given dag. Nu på vårterminen dök det plötsligt upp 290 000 användare samtidigt i ett system som var byggt för 240 000.

Ursprungligen, före Corona, var systemet dimensionerat för 80 000 samtidiga användare, vilket var dubbelt mot vad som faktiskt utnyttjades då. När Corona svepte över oss och vi i princip från en dag till en annan gick över till distans slog antalet användare blixtsnabbt i taket. Ett tillfälligt avtal slöts med Zoom att leda om trafiken via Amazons serverhallar i Stockholm vilket kunde lösa den akuta situationen.

Sedan dess har NORDU.net, som via SUNET är vår leverantör av tjänsten, satsat stora summor pengar på att bygga ut och även sprida ut sin kapacitet. När det tillfälliga avtalet om extra serverkapacitet löpte ut vid årsskiftet flyttades alla tillbaka till NORDU.nets utbyggda nät. Men det var ingen som kunde förutspå att vi skulle öka så kraftigt till vårterminens start.

Utöver detta fanns det vissa problem med hur belastningen fördelades i NORDU.nets nya nät vilket ledde till att vissa upplevde stora problem medan andra klarade sig bättre. Dessutom hade även Zoom råkat ut för problem i sin tjänst, som inte var kopplat till vår specifika lösning, vilket resulterade i bland annat inloggningsproblem. Både fördelningen av belastning och Zooms egna problem är nu lösta.

SUNET och NORDU.net håller på att ytterligare öka kapaciteten och har nu en total kapacitet på 300 000 samtidiga användare, 360 000 inom kort. Målet är att kapaciteten ska vara dubbelt så stor som efterfrågan.