Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Juni

Transform to AAA på DreamHack summer 2019

15 juni - 17 juni

12:00 - 16:00

Elmia, Jönköping

<p>&Aring;rets DreamHack summer h&aring;lls p&aring; Elmia i J&ouml;nk&ouml;ping 15 &ndash; 17 juni.</p><p>Transform to AAA &auml;r s&aring; klart representerade och p&aring; plats genom JUSTICE som &auml;r J&ouml;nk&ouml;ping Universitys e-sportf&ouml;rening.</p><p><a href="https://ju.se/center/transform-to-aaa/nyheter/news/2019-06-03-transform-to-aaa-pa-dreamhack-summer-2019.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
15 juni - 17 juni
12:00 - 16:00

Plats

Elmia, Jönköping


Direktlänk

Transform to AAA på DreamHack summer 2019

Årets DreamHack summer hålls på Elmia i Jönköping 15 – 17 juni.

Transform to AAA är så klart representerade och på plats genom JUSTICE som är Jönköping Universitys e-sportförening.

Läs mer här.


Arrangör: Transform to AAA
Augusti

Välkomstmässan 2019

23 augusti

11:00 - 13:00

Campus Arena

<p>Den 23 augusti &auml;r du v&auml;lkommen till J&ouml;nk&ouml;ping Universitys v&auml;lkomstm&auml;ssa f&ouml;r b&aring;de nya och befintliga studenter i Campus Arena kl. 11.00-13.00.<br />M&auml;ssan &auml;r ett bra tillf&auml;lle f&ouml;r dig som ny student att komma i kontakt med representanter fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University, som International Relations Office, Studiev&auml;gledare, Career Center, Studenth&auml;lsan, H&ouml;gskolebiblioteket, IT-service m.m. Studentk&aring;rens m&aring;nga studentf&ouml;reningar kommer finnas representerade samt &auml;ven n&aring;gra externa f&ouml;retag och organisationer som visar upp vad J&ouml;nk&ouml;ping som stad har att erbjuda.&nbsp;</p>
23 augusti
11:00 - 13:00

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Välkomstmässan 2019

Den 23 augusti är du välkommen till Jönköping Universitys välkomstmässa för både nya och befintliga studenter i Campus Arena kl. 11.00-13.00.
Mässan är ett bra tillfälle för dig som ny student att komma i kontakt med representanter från Jönköping University, som International Relations Office, Studievägledare, Career Center, Studenthälsan, Högskolebiblioteket, IT-service m.m. Studentkårens många studentföreningar kommer finnas representerade samt även några externa företag och organisationer som visar upp vad Jönköping som stad har att erbjuda. 


Arrangör: Jönköping University

Forskningssymposium

28 augusti

10:15 - 18:00

Hc113

<p>I anslutning till Ute &auml;r inne-konferensen i J&ouml;nk&ouml;ping 2019 bjuder Sustainability Education Research, SER, in till ett symposium p&aring; H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation. Symposiet &auml;r en m&ouml;tesplats f&ouml;r forskare med intresse f&ouml;r barn och m&aring;ngfunktionella utomhusmilj&ouml;er med syfte att sprida och diskutera aktuell forskning inom omr&aring;det.&nbsp; Deltagare i Ute &auml;r inne-konferensen, planerare, politiker, skolpersonal och andra intresserade &auml;r v&auml;lkomna som &aring;h&ouml;rare.</p><p><strong>Att vara med som &aring;h&ouml;rare p&aring; delar eller hela symposiet &auml;r kostnadsfritt och det beh&ouml;vs ingen anm&auml;lan.</strong> Kaffe och lunch finns att k&ouml;pa i n&auml;ra anslutning till konferenslokalen.</p>
28 augusti
10:15 - 18:00

Plats

Hc113


Direktlänk

Forskningssymposium

I anslutning till Ute är inne-konferensen i Jönköping 2019 bjuder Sustainability Education Research, SER, in till ett symposium på Högskolan för lärande och kommunikation. Symposiet är en mötesplats för forskare med intresse för barn och mångfunktionella utomhusmiljöer med syfte att sprida och diskutera aktuell forskning inom området.  Deltagare i Ute är inne-konferensen, planerare, politiker, skolpersonal och andra intresserade är välkomna som åhörare.

Att vara med som åhörare på delar eller hela symposiet är kostnadsfritt och det behövs ingen anmälan. Kaffe och lunch finns att köpa i nära anslutning till konferenslokalen.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Symposium: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer

28 augusti

10:15 - 17:30

Hc 113, Högskolan för lärande och kommunikation

<p>V&auml;lkomna till en heldag med temat Barn, lek, l&auml;rande och h&aring;llbarhet i utomhusmilj&ouml;er p&aring; H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation. Under dagen kommer forskare fr&aring;n olika svenska l&auml;ros&auml;ten presentera aktuella r&ouml;n inom temat.</p>
28 augusti
10:15 - 17:30

Plats

Hc 113, Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Symposium: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer

Välkomna till en heldag med temat Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer på Högskolan för lärande och kommunikation. Under dagen kommer forskare från olika svenska lärosäten presentera aktuella rön inom temat.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
September

EUC Rowing 2019

4 september - 7 september

Lake Munksjön

<p>J&ouml;nk&ouml;ping&nbsp;will be the home of the next European Universities Rowing Championship 2019&nbsp;with the event hosting over 500 athletes, representing over 80 universities, from 21 European countries competing within the multiple rowing events.</p><p>J&ouml;nk&ouml;ping University, J&ouml;nk&ouml;ping Student Union, J&ouml;nk&ouml;ping University Sports Association and J&ouml;nk&ouml;ping University Rowing Association&nbsp;are some of the key partners organizing the championship that takes place 4-7 September 2019 on lake Munksj&ouml;n.</p><p>Read more about the event <a href="https://rowing2019.eusa.eu/">here</a>.</p>
4 september - 7 september
00:00

Plats

Lake Munksjön


Direktlänk

EUC Rowing 2019

Jönköping will be the home of the next European Universities Rowing Championship 2019 with the event hosting over 500 athletes, representing over 80 universities, from 21 European countries competing within the multiple rowing events.

Jönköping University, Jönköping Student Union, Jönköping University Sports Association and Jönköping University Rowing Association are some of the key partners organizing the championship that takes place 4-7 September 2019 on lake Munksjön.

Read more about the event here.


Arrangör: Jönköping University

IA inspired - arbetsmarknadsdag för IA-programmet

24 september

08:30 - 15:00

HLKs entréhall

<p>Arbetsmarknadsdag f&ouml;r programmet Internationellt arbete med alumnf&ouml;rel&auml;sningar, utst&auml;llartorg och paneldebatt.<br />L&auml;s mer p&aring; Facebook:&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/events/432634237576164/">https://www.facebook.com/events/432634237576164/</a></p><p>Kontaktperson: Ann-Sofie Lekenstam, programansvarig</p><p><a href="mailto:ann-sofie.lekenstam@ju.se">ann-sofie.lekenstam@ju.se</a></p><p>&nbsp;</p>
24 september
08:30 - 15:00

Plats

HLKs entréhall


Direktlänk

IA inspired - arbetsmarknadsdag för IA-programmet

Arbetsmarknadsdag för programmet Internationellt arbete med alumnföreläsningar, utställartorg och paneldebatt.
Läs mer på Facebook: https://www.facebook.com/events/432634237576164/

Kontaktperson: Ann-Sofie Lekenstam, programansvarig

ann-sofie.lekenstam@ju.se

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

RMER-konferens - Hållbar ledning, utbildning och forskning

30 september - 3 oktober

Information kommer

<p>Den 6: e RMER-konferensen som arrangeras av J&ouml;nk&ouml;pings internationella handelsh&ouml;gskola (JIBS) &auml;r ett forum som syftar till att engagera flera intressenter i en dialog kring Agenda 2030 och f&ouml;rb&auml;ttra ytterligare samarbeten inom utbildning, forskning och aff&auml;rspraxis f&ouml;r att fr&auml;mja Agenda 2030 h&aring;llbarhetsm&aring;l.</p><p>V&auml;rdar:&nbsp;J&ouml;nk&ouml;ping International Business School&nbsp;i samarbete med JU Sustainability &amp; Diversity Network.</p>
30 september - 3 oktober
00:00

Plats

Information kommer


Direktlänk

RMER-konferens - Hållbar ledning, utbildning och forskning

Den 6: e RMER-konferensen som arrangeras av Jönköpings internationella handelshögskola (JIBS) är ett forum som syftar till att engagera flera intressenter i en dialog kring Agenda 2030 och förbättra ytterligare samarbeten inom utbildning, forskning och affärspraxis för att främja Agenda 2030 hållbarhetsmål.

Värdar: Jönköping International Business School i samarbete med JU Sustainability & Diversity Network.


Arrangör: Centre for Family Enterprise and Ownership
Oktober

Öppna föreläsningar

11 oktober

<p>Fredag 11 october&nbsp;h&aring;ller h&ouml;gskolans nya professorer &ouml;ppna f&ouml;rel&auml;sningar. L&auml;r dig mer om medielandskapet, konstgjord intelligens, gjutning och mycket mer. V&auml;lkommen att lyssna! OBS antalet platser &auml;r begr&auml;nsat.</p>
11 oktober
00:00

Plats

-


Direktlänk

Öppna föreläsningar

Fredag 11 october håller högskolans nya professorer öppna föreläsningar. Lär dig mer om medielandskapet, konstgjord intelligens, gjutning och mycket mer. Välkommen att lyssna! OBS antalet platser är begränsat.


Arrangör: Jönköping University

Akademisk högtid

12 oktober

Kulturhuset Spira

<p>Installation av professorer och promotion av doktorer (efter avlagda prov) och hedersdoktor &auml;ger rum l&ouml;rdag 12&nbsp;october&nbsp;2019. Ceremonin startar klockan 16 i Kulturhuset Spira. Den tar cirka tv&aring; timmar och avslutas med mingel och l&auml;ttare f&ouml;rt&auml;ring i foaj&eacute;n.</p>
12 oktober
00:00

Plats

Kulturhuset Spira


Direktlänk

Akademisk högtid

Installation av professorer och promotion av doktorer (efter avlagda prov) och hedersdoktor äger rum lördag 12 october 2019. Ceremonin startar klockan 16 i Kulturhuset Spira. Den tar cirka två timmar och avslutas med mingel och lättare förtäring i foajén.


Arrangör: Jönköping University

Veraroadshow

24 oktober

<p>Tekniska H&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping, i samarbete med Science Park, Upptech, Kungliga Ingenj&ouml;rsvetenskapsakademin (IVA) tillsammans med Sveriges Ingenj&ouml;rer och Teknikf&ouml;retagen, bjuder in gymnasieelever, studenter, n&auml;ringslivsrepresentanter och politiker till Veraroadshow den 24 oktober.</p><p>Veraroadshow har f&aring;tt sitt namn fr&aring;n Vera Sandberg, Sveriges f&ouml;rsta kvinnliga ingenj&ouml;r. M&aring;let &auml;r att inspirera fler, s&auml;rskilt kvinnor, till att bli ingenj&ouml;rer, f&ouml;r att p&aring; det s&auml;ttet bidra till n&auml;ringslivets utveckling och framg&aring;ng.</p><p>Under dagen f&aring;r du ta del av sp&auml;nnande f&ouml;rel&auml;sningar, mingla med f&ouml;retagsrepresentanter och tr&auml;ffa studenter vid H&ouml;gskolans ingenj&ouml;rsprogram.</p><p><a href="https://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/veraroadshow.html">Till anm&auml;lan och program.</a></p>
24 oktober
00:00

Plats

-


Direktlänk

Veraroadshow

Tekniska Högskolan i Jönköping, i samarbete med Science Park, Upptech, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen, bjuder in gymnasieelever, studenter, näringslivsrepresentanter och politiker till Veraroadshow den 24 oktober.

Veraroadshow har fått sitt namn från Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör. Målet är att inspirera fler, särskilt kvinnor, till att bli ingenjörer, för att på det sättet bidra till näringslivets utveckling och framgång.

Under dagen får du ta del av spännande föreläsningar, mingla med företagsrepresentanter och träffa studenter vid Högskolans ingenjörsprogram.

Till anmälan och program.


Arrangör: Jönköping University
November

Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

12 november

09:00 - 17:00

HLK

<p>Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och l&auml;rares undervisningspraktik utifr&aring;n bepr&ouml;vad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utg&aring;ngspunkt i b&aring;de det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens f&ouml;rskolor och skolor och den skoln&auml;ra forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmilj&ouml;er.</p><p>Konferensen ges som samarrangemang mellan H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation och J&ouml;nk&ouml;ping kommun.</p><p>Mer info och anm&auml;lan:&nbsp;<a href="https://ju.se/forskningsbaseradundervisning">https://ju.se/forskningsbaseradundervisning</a></p>
12 november
09:00 - 17:00

Plats

HLK


Direktlänk

Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och lärares undervisningspraktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utgångspunkt i både det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens förskolor och skolor och den skolnära forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmiljöer.

Konferensen ges som samarrangemang mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping kommun.

Mer info och anmälan: https://ju.se/forskningsbaseradundervisning


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information