Events in English
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Februari

Handledarträff för dig som haft VFU-student från HR, IA och MKV

8 februari - 8 februari

11:00 - 13:00

Ha209

<p>P&aring; H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation finns ett omfattande arbete kring VFU (Verksamhetsf&ouml;rlagd utbildning).</p><p>Vi &auml;r tacksamma f&ouml;r att du och din organisation tar emot studenter fr&aring;n v&aring;ra utbildningar.</p><p>&nbsp;</p><p>Nu v&auml;lkomnar vi dig som varit eller kommer vara handledare inom VFU till en kostnadsfri inspirationstr&auml;ff p&aring; HLK, J&ouml;nk&ouml;ping University.</p><p>Lunchtr&auml;ffen &auml;r ett erbjudande till dig som &auml;r intresserad av mer kontakt med HLK, av n&auml;tverkande och erfarenhetsutbyte samt av en gemensam diskussion kring n&auml;r teori och praktik m&ouml;ts. Anm&auml;l dig <a target="_blank" href="https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=00dc88d56801">h&auml;r</a>!</p><p>V&auml;lkommen!</p>
8 februari - 8 februari
11:00 - 13:00

Plats

Ha209


Direktlänk

Handledarträff för dig som haft VFU-student från HR, IA och MKV

På Högskolan för lärande och kommunikation finns ett omfattande arbete kring VFU (Verksamhetsförlagd utbildning).

Vi är tacksamma för att du och din organisation tar emot studenter från våra utbildningar.

 

Nu välkomnar vi dig som varit eller kommer vara handledare inom VFU till en kostnadsfri inspirationsträff på HLK, Jönköping University.

Lunchträffen är ett erbjudande till dig som är intresserad av mer kontakt med HLK, av nätverkande och erfarenhetsutbyte samt av en gemensam diskussion kring när teori och praktik möts. Anmäl dig här!

Välkommen!


Målgrupp: Externwebb, Studentwebb, Intranät
Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Research facilitation seminar with MMTC research champion Norbert Steigenberger.

8 februari - 8 februari

12:00 - 13:00

Online - contact for zoom link

<p>Research facilitation seminar&nbsp;with MMTC research champion Norbert Steigenberger.</p><p>The topic of the research facilitation seminar will be &ldquo;Tackling a Revise &amp; Resubmit (R&amp;R)&rdquo;. Norbert will start the seminar with a short presentation on the R&amp;R process. Then we will discuss on writing for resubmission using the examples from papers under review.</p><p>The seminar will be conducted online. We are meeting on zoom- link in the outlook calendar invitation</p>
8 februari - 8 februari
12:00 - 13:00

Plats

Online - contact for zoom link


Direktlänk

Research facilitation seminar with MMTC research champion Norbert Steigenberger.

Research facilitation seminar with MMTC research champion Norbert Steigenberger.

The topic of the research facilitation seminar will be “Tackling a Revise & Resubmit (R&R)”. Norbert will start the seminar with a short presentation on the R&R process. Then we will discuss on writing for resubmission using the examples from papers under review.

The seminar will be conducted online. We are meeting on zoom- link in the outlook calendar invitation


Målgrupp: Externwebb, Intranät
Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Webbinarium - Samverkan för ekosystemtjänster på förskolor

8 februari - 8 februari

15:00 - 15:45

Zoom

<p>Tema: Samverkan och kommunikation som m&ouml;jligg&ouml;rare f&ouml;r h&aring;llbar omst&auml;llning av barns utomhusmilj&ouml;er &ndash; utmaningar och l&ouml;sningar.<br />Deltagande &auml;r kostnadsfritt men anm&auml;lan kr&auml;vs.<br /><strong>Anm&auml;lan via zoom-l&auml;nk: <a target="_blank" href="https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_94NlqAQ-TwuPiBRjIhLgrQ">https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_94NlqAQ-TwuPiBRjIhLgrQ</a></strong></p><p>&nbsp;</p><p>SMULLE st&aring;r f&ouml;r Samverkan f&ouml;r M&aring;ngfunktionella Utemilj&ouml;er f&ouml;r Lek, L&auml;rande och st&auml;rkta Ekosystemtj&auml;nster p&aring; f&ouml;rskola och grundskola, fr&auml;mst l&aring;gstadiet. SMULLE &auml;r forskningsbaserat och g&ouml;rs i samverkan mellan J&ouml;nk&ouml;ping University &amp; H&aring;ll Sverige Rents utbildningsprogram Gr&ouml;n Flagg.</p><p><br />Medverkar g&ouml;r bland annat:<br />Professor Tobias Samuelsson, J&ouml;nk&ouml;ping University<br />Stadstr&auml;dg&aring;rdsm&auml;stare Elisabeth J&ouml;rgensen, Eksj&ouml; kommun<br />H&aring;llbarhetsstrateg Sara Bergkvist, Eksj&ouml; kommun</p>
8 februari - 8 februari
15:00 - 15:45

Plats

Zoom


Direktlänk

Webbinarium - Samverkan för ekosystemtjänster på förskolor

Tema: Samverkan och kommunikation som möjliggörare för hållbar omställning av barns utomhusmiljöer – utmaningar och lösningar.
Deltagande är kostnadsfritt men anmälan krävs.
Anmälan via zoom-länk: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_94NlqAQ-TwuPiBRjIhLgrQ

 

SMULLE står för Samverkan för Mångfunktionella Utemiljöer för Lek, Lärande och stärkta Ekosystemtjänster på förskola och grundskola, främst lågstadiet. SMULLE är forskningsbaserat och görs i samverkan mellan Jönköping University & Håll Sverige Rents utbildningsprogram Grön Flagg.


Medverkar gör bland annat:
Professor Tobias Samuelsson, Jönköping University
Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Jörgensen, Eksjö kommun
Hållbarhetsstrateg Sara Bergkvist, Eksjö kommun


Målgrupp: Externwebb, Studentwebb, Intranät
Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

HR Inspiration Day

9 februari - 9 februari

09:30 - 16:00

HLK

<p>HRID &auml;r en n&auml;tverks-och inspirationsdag f&ouml;r HR-studenter och yrkesverksamma f&ouml;r att f&aring; m&ouml;jligheter att m&ouml;tas och knyta kontakter.</p><p>Vid fr&aring;gor om evenemanget: <a href="mailto:hrid@ju.se">hrid@ju.se</a></p>
9 februari - 9 februari
09:30 - 16:00

Plats

HLK


Direktlänk

HR Inspiration Day

HRID är en nätverks-och inspirationsdag för HR-studenter och yrkesverksamma för att få möjligheter att mötas och knyta kontakter.

Vid frågor om evenemanget: hrid@ju.se


Målgrupp: Externwebb, Studentwebb, Intranät
Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Karriärmöjlighet med Nordea 9 februari

9 februari - 9 februari

11:30 - 12:30

Service Center

<p><strong>P&aring; torsdag den 9 februari v&auml;lkomnar Career Center dig som studerar vid J&ouml;nk&ouml;ping University till en karri&auml;rm&ouml;jlighet med Nordea. Tr&auml;ffa representanter fr&aring;n Nordea under lunchen i Service Center. </strong></p><p>Nordea s&ouml;ker nu dig som vill vara med och bidra till deras kunders framtidsplaner genom f&ouml;rstklassig service som underl&auml;ttar deras vardag. N&auml;r Nordeas kunder str&auml;var efter att n&aring; sina m&aring;l och f&ouml;rverkliga sina dr&ouml;mmar, finns du d&auml;r f&ouml;r att erbjuda en relevant finansiell l&ouml;sning. Som Kundr&aring;dgivare &auml;r du kundens f&ouml;rsta kontakt och spelar d&auml;rmed en viktig roll i att skapa positiva kundupplevelser, underl&auml;tta f&ouml;r kunder och hitta aff&auml;rsm&ouml;jligheter. Du ger f&ouml;rstklassig service, tips och r&aring;d kring bankens tj&auml;nster, produkter och kanaler. Kunderna m&ouml;ter du b&aring;de fysiskt och via telefon.</p><p>Just nu &auml;r Nordea p&aring; jakt efter fem timanst&auml;llda kundr&aring;dgivare till deras kontor i J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n f&ouml;r sommararbete. &Auml;r det du?</p><p><strong>Kom och tr&auml;ffa Nordea </strong></p><p>Torsdag 9 februari kl. 11.30-12.30 i Service Center</p><p>Karolina Jansson, teamleader p&aring; privatkontoret i J&ouml;nk&ouml;ping och Nils Gunnarsson, kundr&aring;dgivare och student p&aring; JU, kommer vara p&aring; plats f&ouml;r att svara p&aring; fr&aring;gor.</p><p>F&ouml;rbered g&auml;rna ditt CV och uppdatera din LinkedIn-profil inf&ouml;r dagen.</p><p>Vid tillf&auml;llet finns &auml;ven f&aring; m&ouml;jlighet att prata med Lisa Wikberg, som jobbar som karri&auml;rv&auml;gledare vid J&ouml;nk&ouml;ping University. Career Center informerar om vilket st&ouml;d du kan f&aring; som student under din studietid, i form av karri&auml;rv&auml;gledning, feedback p&aring; ans&ouml;kningshandlingar, deltagande i f&ouml;rel&auml;sningar och seminarier, och mycket mer.</p>
9 februari - 9 februari
11:30 - 12:30

Plats

Service Center


Direktlänk

Karriärmöjlighet med Nordea 9 februari

På torsdag den 9 februari välkomnar Career Center dig som studerar vid Jönköping University till en karriärmöjlighet med Nordea. Träffa representanter från Nordea under lunchen i Service Center.

Nordea söker nu dig som vill vara med och bidra till deras kunders framtidsplaner genom förstklassig service som underlättar deras vardag. När Nordeas kunder strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar, finns du där för att erbjuda en relevant finansiell lösning. Som Kundrådgivare är du kundens första kontakt och spelar därmed en viktig roll i att skapa positiva kundupplevelser, underlätta för kunder och hitta affärsmöjligheter. Du ger förstklassig service, tips och råd kring bankens tjänster, produkter och kanaler. Kunderna möter du både fysiskt och via telefon.

Just nu är Nordea på jakt efter fem timanställda kundrådgivare till deras kontor i Jönköpings län för sommararbete. Är det du?

Kom och träffa Nordea

Torsdag 9 februari kl. 11.30-12.30 i Service Center

Karolina Jansson, teamleader på privatkontoret i Jönköping och Nils Gunnarsson, kundrådgivare och student på JU, kommer vara på plats för att svara på frågor.

Förbered gärna ditt CV och uppdatera din LinkedIn-profil inför dagen.

Vid tillfället finns även få möjlighet att prata med Lisa Wikberg, som jobbar som karriärvägledare vid Jönköping University. Career Center informerar om vilket stöd du kan få som student under din studietid, i form av karriärvägledning, feedback på ansökningshandlingar, deltagande i föreläsningar och seminarier, och mycket mer.


Målgrupp: Studentwebb, Intranät
Arrangör: Career Center

MMTC Funding lab

9 februari - 9 februari

15:30 - 17:30

b3008

<p>MMTC Funding lab</p>
9 februari - 9 februari
15:30 - 17:30

Plats

b3008


Direktlänk

MMTC Funding lab

MMTC Funding lab


Målgrupp: Externwebb, Intranät
Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Practitioners´ Network Seminar - Sibling co-leadership

9 februari - 9 februari

16:00 - 17:00

Zoom

<p>Welcome to the CeFEO Practitioners&rsquo; Network Seminar:</p><p><strong>Date and time: February 9th from 16.00-17:00 via zoom.</strong></p><p><strong>ibling co-leadership</strong> - <strong>Preliminary findings from the EU project</strong>&nbsp;</p><p>Practitioners&rsquo; Network Speaker: <strong>Simone M&oslash;kster</strong></p><p>Simone has extensive experience as Non-Executive Board Director in her own family business group of companies, start-ups, and humanitarian organizations. Simone regularly facilitates workshops for business families, gives presentations at FBN events, and is a guest lecturer in corporate governance at several business schools. Simone joined CeFEO as an external Ph.D. candidate in 2022.&nbsp;</p>
9 februari - 9 februari
16:00 - 17:00

Plats

Zoom


Direktlänk

Practitioners´ Network Seminar - Sibling co-leadership

Welcome to the CeFEO Practitioners’ Network Seminar:

Date and time: February 9th from 16.00-17:00 via zoom.

ibling co-leadership - Preliminary findings from the EU project 

Practitioners’ Network Speaker: Simone Møkster

Simone has extensive experience as Non-Executive Board Director in her own family business group of companies, start-ups, and humanitarian organizations. Simone regularly facilitates workshops for business families, gives presentations at FBN events, and is a guest lecturer in corporate governance at several business schools. Simone joined CeFEO as an external Ph.D. candidate in 2022. 


Målgrupp: Externwebb
Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership

MMTC Information meeting and AW

9 februari - 9 februari

17:30 - 19:30

B3008

<p>MMTC Information meeting and AW</p>
9 februari - 9 februari
17:30 - 19:30

Plats

B3008


Direktlänk

MMTC Information meeting and AW

MMTC Information meeting and AW


Målgrupp: Externwebb, Intranät
Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

MMTC Seminar

20 februari - 20 februari

12:00 - 13:00

B7030

<p>Special guest Amnon Dekel (The Hebrew University - Jerusalem) : &quot;From zero to 9,000 students in 3 years.&quot;. How ASPER-HUJI Innovate built 16 student entrepreneurial communities that represent 30% of the student body with its Community incubator program&rdquo;.</p>
20 februari - 20 februari
12:00 - 13:00

Plats

B7030


Direktlänk

MMTC Seminar

Special guest Amnon Dekel (The Hebrew University - Jerusalem) : "From zero to 9,000 students in 3 years.". How ASPER-HUJI Innovate built 16 student entrepreneurial communities that represent 30% of the student body with its Community incubator program”.


Målgrupp: Externwebb, Intranät
Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Gratis gästföreläsning om privatekonomi

20 februari - 20 februari

12:15 - 13:00

Hc113

<p>J&ouml;nk&ouml;ping Student Union and Career Center will in collaboration with Swedbank arrange a lecture about economy.&nbsp;<strong>The lecture will this time be held in Swedish.</strong></p><p><strong>Har du koll p&aring; din finansiella h&auml;lsa?</strong></p><p>Att ha koll p&aring; sin finansiella h&auml;lsa &auml;r av stor vikt f&ouml;r att k&auml;nna trygghet inf&ouml;r framtiden. Studietiden kantas oftast av en stramare ekonomi d&auml;r det &auml;r betydelsefullt att ha koll p&aring; sina slantar.</p><p>Vi g&auml;stas av Swedbank som kommer bjuda p&aring; goda r&aring;d och grundl&auml;ggande kunskaper i privatekonomi, pension, &rdquo;r&auml;nta p&aring; r&auml;nta&rdquo;, amorteringskrav, pants&auml;ttning och sambolagen och s&aring; lite mer. F&ouml;r en god finansiell h&auml;lsa, b&aring;de nu &ndash; och i framtiden.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningen &auml;r helt gratis och ingen f&ouml;ranm&auml;lan kr&auml;vs. Swedbank bjuder de 50 f&ouml;rsta som kommer p&aring; en l&auml;ttare lunch s&aring; kom i tid!</p><p>Varmt v&auml;lkomna till HLK, Hc213 m&aring;ndag den 20 februari &nbsp;mellan kl: 12.15-13.00.</p>
20 februari - 20 februari
12:15 - 13:00

Plats

Hc113


Direktlänk

Gratis gästföreläsning om privatekonomi

Jönköping Student Union and Career Center will in collaboration with Swedbank arrange a lecture about economy. The lecture will this time be held in Swedish.

Har du koll på din finansiella hälsa?

Att ha koll på sin finansiella hälsa är av stor vikt för att känna trygghet inför framtiden. Studietiden kantas oftast av en stramare ekonomi där det är betydelsefullt att ha koll på sina slantar.

Vi gästas av Swedbank som kommer bjuda på goda råd och grundläggande kunskaper i privatekonomi, pension, ”ränta på ränta”, amorteringskrav, pantsättning och sambolagen och så lite mer. För en god finansiell hälsa, både nu – och i framtiden.

Föreläsningen är helt gratis och ingen föranmälan krävs. Swedbank bjuder de 50 första som kommer på en lättare lunch så kom i tid!

Varmt välkomna till HLK, Hc213 måndag den 20 februari  mellan kl: 12.15-13.00.


Målgrupp: Studentwebb, Intranät
Arrangör: Career Center

Study skills - The Swedish way

21 februari - 21 februari

16:00 - 18:00

B1014 and online

<p>H&aring;kan Fleischer &ndash; PhD in Education. H&aring;kan has long experience of teaching methods for study skills. Learn more about studying at home and how to prioritize your time better. H&aring;kan also has a podcast regarding study skills issues called &ldquo;Studieteknikpodden&rdquo;. Come and learn how to get the most out of your studies in the most efficient way.<br />Tuesday February 21st&nbsp;4-6 pm</p><p>&nbsp;B1014, J&ouml;nk&ouml;ping International Business School</p><p>The seminar will also be possible to follow through online webinar. Please use this link to login</p><p><a href="https://ju-se.zoom.us/j/65501376217">https://ju-se.zoom.us/j/65501376217</a></p><p>&nbsp;</p>
21 februari - 21 februari
16:00 - 18:00

Plats

B1014 and online


Direktlänk

Study skills - The Swedish way

Håkan Fleischer – PhD in Education. Håkan has long experience of teaching methods for study skills. Learn more about studying at home and how to prioritize your time better. Håkan also has a podcast regarding study skills issues called “Studieteknikpodden”. Come and learn how to get the most out of your studies in the most efficient way.
Tuesday February 21st 4-6 pm

 B1014, Jönköping International Business School

The seminar will also be possible to follow through online webinar. Please use this link to login

https://ju-se.zoom.us/j/65501376217

 


Målgrupp: Studentwebb, Intranät
Arrangör: Career Center

MMTC Research Seminar presented by Thomas Cyron

22 februari - 22 februari

12:00 - 13:00

B6046

<p>The entrepreneuring virtue in the works of Hermann Hesse.</p>
22 februari - 22 februari
12:00 - 13:00

Plats

B6046


Direktlänk

MMTC Research Seminar presented by Thomas Cyron

The entrepreneuring virtue in the works of Hermann Hesse.


Målgrupp: Externwebb, Intranät
Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Studieteknik - lär mer smartare och bättre

22 februari - 22 februari

13:00 - 15:00

Kurt Johansson Aulan, Hälsohögskolan och online

<p>H&aring;kan Fleischer &ndash; Fil.dr i pedagogik. H&aring;kan har en l&aring;ng bakgrund inom pedagogik och han g&ouml;r ocks&aring; en podd som heter Studieteknikpodden. Kom och l&auml;r dig hur du ska f&aring; ut det mesta av dina studier och hur du kan bli mer effektiv med hemstudier.<br />Onsdag den 22 februari kl 13-15</p><p>Kurt Johansson Aulan, GB306, H&auml;lsoh&ouml;gskolan</p><p>Du har &auml;ven m&ouml;jlighet att delta i seminariet genom ett online Webbinarium. Anv&auml;nd denna l&auml;nk f&ouml;r att logga in:</p><p><a href="https://ju-se.zoom.us/j/65501376217">https://ju-se.zoom.us/j/62280522058</a></p><p>&nbsp;</p>
22 februari - 22 februari
13:00 - 15:00

Plats

Kurt Johansson Aulan, Hälsohögskolan och online


Direktlänk

Studieteknik - lär mer smartare och bättre

Håkan Fleischer – Fil.dr i pedagogik. Håkan har en lång bakgrund inom pedagogik och han gör också en podd som heter Studieteknikpodden. Kom och lär dig hur du ska få ut det mesta av dina studier och hur du kan bli mer effektiv med hemstudier.
Onsdag den 22 februari kl 13-15

Kurt Johansson Aulan, GB306, Hälsohögskolan

Du har även möjlighet att delta i seminariet genom ett online Webbinarium. Använd denna länk för att logga in:

https://ju-se.zoom.us/j/62280522058

 


Målgrupp: Studentwebb, Intranät
Arrangör: Career Center

Välkomna på docentföreläsning

22 februari - 22 februari

13:00 - 14:00

Ga 931

<p>Tina Olsson h&aring;ller sin docentf&ouml;rel&auml;sning &quot;Interventionsforskning i socialt arbete&quot; onsdagen 22/2 kl 13.00-14.00.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningen &auml;ger rum i Ga 931&nbsp;p&aring; H&auml;lsoh&ouml;gskolan.</p><p>Efter f&ouml;rel&auml;sningen &auml;r ni v&auml;lkomna p&aring; Docentmingel, anm&auml;lan sker via <a href="https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=dd43cbb3d68b">l&auml;nken</a>.</p>
22 februari - 22 februari
13:00 - 14:00

Plats

Ga 931


Direktlänk

Välkomna på docentföreläsning

Tina Olsson håller sin docentföreläsning "Interventionsforskning i socialt arbete" onsdagen 22/2 kl 13.00-14.00.

Föreläsningen äger rum i Ga 931 på Hälsohögskolan.

Efter föreläsningen är ni välkomna på Docentmingel, anmälan sker via länken.


Målgrupp: Externwebb, Intranät
Arrangör: Hälsohögskolan

Högskoledagen för studie- och yrkesvägledare

23 februari - 23 februari

08:30 - 15:00

Jönköping University

<p>Torsdag 23 februari v&auml;lkomnas studie- och yrkesv&auml;gledare till H&ouml;gskoledagen p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University.&nbsp;Vi bjuder in till en kostnadsfri dag med information om v&aring;ra program och andra nyheter till studie- och yrkesv&auml;gledare fr&aring;n regionen och andra intresserade..</p><p><a href="https://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/hogskoledagen.html">Mer information och anm&auml;lan h&auml;r</a>.</p>
23 februari - 23 februari
08:30 - 15:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Högskoledagen för studie- och yrkesvägledare

Torsdag 23 februari välkomnas studie- och yrkesvägledare till Högskoledagen på Jönköping University. Vi bjuder in till en kostnadsfri dag med information om våra program och andra nyheter till studie- och yrkesvägledare från regionen och andra intresserade..

Mer information och anmälan här.


Målgrupp: Externwebb, Intranät
Arrangör: Jönköping University

Inbjudan till Fritidspedagogiskt seminarium

27 februari - 27 februari

18:00 - 19:30

Hc218

<p>Den h&auml;r g&aring;ngen f&aring;r vi lyssna till Emma AdB&aring;ge som f&ouml;rel&auml;ser utifr&aring;n rubriken &quot;Barns perspektiv i bilderboken&quot;<br />Moderator: Maria Hammarsten<br />Emma &auml;r Augustpristagare 2018 med bilderboken, &rdquo;Gropen&rdquo;.<br /><br />Tid: M&aring;ndag 27 februari kl. 18:00-19:30<br />Plats: 1) H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation, sal Hc218<br />Kostnadsfritt<br />Anm&auml;lan: via mail till maria.hammarsten@ju.se senast 22 februari<br />2) Digitalt m&ouml;te &ouml;ver plattformen zoom &ndash;<br />Kostnadsfritt<br />Anm&auml;lan: via mail till maria.hammarsten@ju.se senast 22 februari<br />- l&auml;nk f&ouml;r inloggning skickas ut dagen innan seminariet.<br /><br />V&auml;lkommen!<br />&Auml;mnesgruppen fritidspedagogik<br />Linda Baccstig, Niklas Elofsson, Anne Eklund, Carin Falkner, Maria Hammarsten, Mattias Henriksson, Line Isaksson och Ann Ludvigsson.<br /><br />*Fritidspedagogiskt seminarium &auml;r en m&ouml;tesplats f&ouml;r l&auml;rare, fritidshemspersonal, l&auml;rarutbildare, rektorer, studenter, f&ouml;rvaltningspersonal med flera med intresse f&ouml;r det fritidspedagogiska omr&aring;det.</p>
27 februari - 27 februari
18:00 - 19:30

Plats

Hc218


Direktlänk

Inbjudan till Fritidspedagogiskt seminarium

Den här gången får vi lyssna till Emma AdBåge som föreläser utifrån rubriken "Barns perspektiv i bilderboken"
Moderator: Maria Hammarsten
Emma är Augustpristagare 2018 med bilderboken, ”Gropen”.

Tid: Måndag 27 februari kl. 18:00-19:30
Plats: 1) Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hc218
Kostnadsfritt
Anmälan: via mail till maria.hammarsten@ju.se senast 22 februari
2) Digitalt möte över plattformen zoom –
Kostnadsfritt
Anmälan: via mail till maria.hammarsten@ju.se senast 22 februari
- länk för inloggning skickas ut dagen innan seminariet.

Välkommen!
Ämnesgruppen fritidspedagogik
Linda Baccstig, Niklas Elofsson, Anne Eklund, Carin Falkner, Maria Hammarsten, Mattias Henriksson, Line Isaksson och Ann Ludvigsson.

*Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området.


Målgrupp: Externwebb, Studentwebb, Intranät
Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Öppen föreläsning med Staffan Laestadius: Klimatkris: nödvändigheten av och potentialen för den stora omvandlingen som ligger framför oss

28 februari - 28 februari

14:00 - 15:00

B1014

<p>F&ouml;rel&auml;sningen, som h&aring;lls p&aring; engelska, inleds med en sammanfattning av klimatets nuvarande status och f&ouml;ljs av en analys av den snabba och stora omst&auml;llning som &auml;r n&ouml;dv&auml;ndig inom b&aring;de den ekonomiska och industriella sektorn. Fokus kommer att ligga p&aring; klimatkrisens k&auml;rnfr&aring;gor, utmaningar och m&ouml;jligheter ur ett svenskt och globalt perspektiv. Den begr&auml;nsade tid vi har tillf&ouml;rfogande f&ouml;r kunna uppn&aring; en kraftfull och n&ouml;dv&auml;ndig begr&auml;nsning av klimatp&aring;verkan kommer ocks&aring; att tas upp.</p><p>Det kommer att finnas tid f&ouml;r fr&aring;gor i slutet av f&ouml;rel&auml;sningen</p><p>Staffan Laestadius &auml;r professor emeritus i industriell transformation vid Kungliga Tekniska H&ouml;gskolan (KTH) i Stockholm. Som emeritus har han fokuserat p&aring; att presentera sin forskning i monografier p&aring; svenska: Klimatet och v&auml;lf&auml;rden (2013); Klimatet och omst&auml;llningen (2018) och En strimma av hopp (2021).</p>
28 februari - 28 februari
14:00 - 15:00

Plats

B1014


Direktlänk

Öppen föreläsning med Staffan Laestadius: Klimatkris: nödvändigheten av och potentialen för den stora omvandlingen som ligger framför oss

Föreläsningen, som hålls på engelska, inleds med en sammanfattning av klimatets nuvarande status och följs av en analys av den snabba och stora omställning som är nödvändig inom både den ekonomiska och industriella sektorn. Fokus kommer att ligga på klimatkrisens kärnfrågor, utmaningar och möjligheter ur ett svenskt och globalt perspektiv. Den begränsade tid vi har tillförfogande för kunna uppnå en kraftfull och nödvändig begränsning av klimatpåverkan kommer också att tas upp.

Det kommer att finnas tid för frågor i slutet av föreläsningen

Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell transformation vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Som emeritus har han fokuserat på att presentera sin forskning i monografier på svenska: Klimatet och välfärden (2013); Klimatet och omställningen (2018) och En strimma av hopp (2021).


Målgrupp: Externwebb, Studentwebb, Intranät
Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Professorsintroduktion Renira Gambarato

28 februari - 28 februari

15:00 - 16:30

Hb220 + Plan 4

<p>Renira Gambarato, ny professor vid HLK, presenterar sin forskning. <a href="https://ju.se/forskning/nyheter/nyhetsarkiv/2023-02-01-renira-gambarato-ny-professor-pa-hlk.html">Renira &auml;r professor i medie- och kommunikationsvetenskap.</a></p><p>Efterf&ouml;ljande samtal och fr&aring;gestund ledd av moderator samt mingel med l&auml;ttare f&ouml;rt&auml;ring.</p><p>ANM&Auml;L DIG H&Auml;R:&nbsp;<a href="https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=44a0b793244c">https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=44a0b793244c</a></p><p>&nbsp;</p><p>Fr&aring;gor om arrangemanget? Kontakta</p><p>Samverkanskoordinator <a href="mailto:ulrika.stjerndahl@ju.se">Ulrika Stjerndahl</a> eller Uppdragssamordnare <a href="mailto:anna.samuelsson@ju.se">Anna Samuelsson</a></p>
28 februari - 28 februari
15:00 - 16:30

Plats

Hb220 + Plan 4


Direktlänk

Professorsintroduktion Renira Gambarato

Renira Gambarato, ny professor vid HLK, presenterar sin forskning. Renira är professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Efterföljande samtal och frågestund ledd av moderator samt mingel med lättare förtäring.

ANMÄL DIG HÄR: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=44a0b793244c

 

Frågor om arrangemanget? Kontakta

Samverkanskoordinator Ulrika Stjerndahl eller Uppdragssamordnare Anna Samuelsson


Målgrupp: Externwebb, Intranät
Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

CV-fotografering för JU-studenter

28 februari - 28 februari

16:00 - 17:30

Service Center

<p><strong>Career Center erbjuder CV-fotografering i februari!</strong></p><p><strong>Tisdag den 28 februari mellan kl 16-17.30</strong> kommer det finnas m&ouml;jlighet att ta ett professionellt CV foto som du kan anv&auml;nda till ditt CV eller Linkedin. <strong>Fotograferingen kommer ske i Service Center p&aring; Campus.</strong></p><p>CV-fotograferingen kommer ske som drop-in, och det finns cirka 30 tider tillg&auml;ngliga, s&aring; kom i tid. Vi fotograferar i turordning!</p><p>Utifr&aring;n COVID19 s&aring; ber vi dig stanna hemma om du &auml;r sjuk. H&aring;ll avst&aring;nd!</p><p>Career Center erbjuder CV-fotograferingen gratis f&ouml;r f&ouml;r dig som &auml;r JU-student!</p><p>Du f&aring;r sedan fotona skickat till din e-postadress. Kolla din spambox om dom inte dykt upp inom tv&aring; veckor.</p>
28 februari - 28 februari
16:00 - 17:30

Plats

Service Center


Direktlänk

CV-fotografering för JU-studenter

Career Center erbjuder CV-fotografering i februari!

Tisdag den 28 februari mellan kl 16-17.30 kommer det finnas möjlighet att ta ett professionellt CV foto som du kan använda till ditt CV eller Linkedin. Fotograferingen kommer ske i Service Center på Campus.

CV-fotograferingen kommer ske som drop-in, och det finns cirka 30 tider tillgängliga, så kom i tid. Vi fotograferar i turordning!

Utifrån COVID19 så ber vi dig stanna hemma om du är sjuk. Håll avstånd!

Career Center erbjuder CV-fotograferingen gratis för för dig som är JU-student!

Du får sedan fotona skickat till din e-postadress. Kolla din spambox om dom inte dykt upp inom två veckor.


Målgrupp: Studentwebb, Intranät
Arrangör: Career Center