Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Januari

Spikningscermoni

11 januari

11:00 - 11:30

Röda Rummet

<p>&Aring;sa S&ouml;derqvist spikar sin avhandling</p><p>&quot;The (re)construction of home. Unaccompanied children&#39;s and youth&#39;s transition out of care&quot;</p>
11 januari
11:00 - 11:30

Plats

Röda Rummet


Direktlänk

Spikningscermoni

Åsa Söderqvist spikar sin avhandling

"The (re)construction of home. Unaccompanied children's and youth's transition out of care"


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Välfärd och Socialvetenskap

13 januari

13:00 - 16:00

Högskolan i Skövde

<p>Doktorand Anette Lundin f&ouml;rsvarar sin avhandling inom V&auml;lf&auml;rd och Socialvetenskap.</p>
13 januari
13:00 - 16:00

Plats

Högskolan i Skövde


Direktlänk

Disputation - Välfärd och Socialvetenskap

Doktorand Anette Lundin försvarar sin avhandling inom Välfärd och Socialvetenskap.


Arrangör: Hälsohögskolan

Välkommen till en ny termin

16 januari - 23 januari

Jönköping University

<p>Du som ny student p&aring; JU hittar all information om uppropstid och schema f&ouml;r just ditt program med mera p&aring; <a href="http://ju.se/nystudentvt">ju.se/nystudentvt</a></p>
16 januari - 23 januari
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Välkommen till en ny termin

Du som ny student på JU hittar all information om uppropstid och schema för just ditt program med mera på ju.se/nystudentvt


Arrangör: Jönköping University

Anmälan till Högskoleprovet öppen

16 januari - 15 februari

Jönköping University

<p>H&ouml;gskoleprovet v&aring;ren 2017 &auml;ger rum l&ouml;rdagen 1 april. Anm&auml;lan &auml;r &ouml;ppen 16 januari till 15 februari.</p><p><a href="http://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
16 januari - 15 februari
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Anmälan till Högskoleprovet öppen

Högskoleprovet våren 2017 äger rum lördagen 1 april. Anmälan är öppen 16 januari till 15 februari.

Läs mer här.


Arrangör: Extern arrangör

Välkomstmässa

18 januari

12:00 - 13:30

Entrén på Högskolan för lärande och kommunikation

<p>V&auml;lkommen till J&ouml;nk&ouml;ping Universitys v&auml;lkomstm&auml;ssa f&ouml;r nya studenter. <a href="http://ju.se/student/studier/ny-student-vt/valkomstmassa.html">L&auml;s mer h&auml;r</a>.</p>
18 januari
12:00 - 13:30

Plats

Entrén på Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Välkomstmässa

Välkommen till Jönköping Universitys välkomstmässa för nya studenter. Läs mer här.


Arrangör: Jönköping University

CHILD Forskningsseminarium

19 januari

13:00 - 15:00

Ha208

<p>Pilotstudie om &ouml;ppen datalagring av forskningsdata startar tillsammans med JU-Biblioteket.</p>
19 januari
13:00 - 15:00

Plats

Ha208


Direktlänk

CHILD Forskningsseminarium

Pilotstudie om öppen datalagring av forskningsdata startar tillsammans med JU-Biblioteket.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Lunchkonsert i HLKs foajé

20 januari

12:00 - 13:00

HLK

<p>Fredagen den 20 januari bjuder HLK&#39;s musikstudenter p&aring; lunchkonsert i foaj&eacute;n. Varmt v&auml;lkomna!</p>
20 januari
12:00 - 13:00

Plats

HLK


Direktlänk

Lunchkonsert i HLKs foajé

Fredagen den 20 januari bjuder HLK's musikstudenter på lunchkonsert i foajén. Varmt välkomna!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

20 januari

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Christina Peterson f&ouml;rsvarar sin avhandling inom H&auml;lsa och V&aring;rdvetenskap.</p>
20 januari
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Christina Peterson försvarar sin avhandling inom Hälsa och Vårdvetenskap.


Arrangör: Hälsohögskolan

R&R Seminar

23 januari

12:00 - 13:00

B7030, JIBS

<p>Assistant Professor <strong>Daniel Pittino</strong></p><p><em>Fly Away from the Nest?</em></p><p><em>A Configurational Approach to the Entrepreneurial Career Choice of Family Business Heirs</em></p><p><strong>WELCOME!</strong></p><p>R&amp;R = &nbsp;The idea is to present a paper for which you got a Review &amp; Resubmit (R&amp;R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors&rsquo; comments.</p>
23 januari
12:00 - 13:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

R&R Seminar

Assistant Professor Daniel Pittino

Fly Away from the Nest?

A Configurational Approach to the Entrepreneurial Career Choice of Family Business Heirs

WELCOME!

R&R =  The idea is to present a paper for which you got a Review & Resubmit (R&R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors’ comments.


Arrangör: Jönköping International Business School

Research Proposal Seminar

25 januari

10:00 - 12:00

B3053, JIBS

<p>PhD Candidate <strong>Pierre Sindambiwe</strong></p><p><strong><em>Family SMEs continuity in a post-conflict developing country:</em></strong></p><p><strong><em>An embeddedness perspective</em></strong></p><p>Discussants:</p><p>Assistant Professor <strong>Norbert Steigenberger</strong></p><p>PhD Candidate <strong>Sylvie Scherrer</strong></p><p><strong>WELCOME!</strong></p>
25 januari
10:00 - 12:00

Plats

B3053, JIBS


Direktlänk

Research Proposal Seminar

PhD Candidate Pierre Sindambiwe

Family SMEs continuity in a post-conflict developing country:

An embeddedness perspective

Discussants:

Assistant Professor Norbert Steigenberger

PhD Candidate Sylvie Scherrer

WELCOME!


Arrangör: Jönköping International Business School

CEnSE Research seminar with PhD Candidate Johan Karlsson, Örebro University

27 januari

10:30 - 11:30

B5002

<p abp="592">The seminar is entitled: &quot;Family Firms and Regional Firm Growth&quot;</p>
27 januari
10:30 - 11:30

Plats

B5002


Direktlänk

CEnSE Research seminar with PhD Candidate Johan Karlsson, Örebro University

The seminar is entitled: "Family Firms and Regional Firm Growth"


Arrangör: Jönköping International Business School

Docentföreläsning - Jesper Boesen

27 januari

15:00 - 15:45

Hc113

<p>V&auml;lkomna till fil.dr Jesper Boesens docentf&ouml;rel&auml;sning fredagen den 27 januari kl. 15.00&ndash;15.45 i Hc113 p&aring; H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation</p><p>&nbsp;</p><p>&rdquo;Luddiga kursplaner och hemliga prov&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Det finns en stark tilltro till att genom att f&ouml;r&auml;ndra utformningen hos nationella prov skall man kunna p&aring;verka hur l&auml;rare implementerar de i l&auml;roplaner och kursplaner formulerade m&aring;len. I Sverige har vi nationella prov i matematik som i mycket h&ouml;g grad &auml;r i &ouml;verensst&auml;mmelse med kursplanernas m&aring;lformuleringar och om proven skulle p&aring;verka l&auml;rare i denna riktning s&aring; skulle detta ses som n&aring;got positivt. Internationellt sett ser man ofta det motsatta, dvs. att nationella provsystem, genom sin utformning, snarare begr&auml;nsar vad som behandlas i skolan. S&aring; &auml;r inte fallet i Sverige. I min presentation kommer jag ta upp centrala resultat fr&aring;n ett antal studier som avsett att unders&ouml;ka den p&aring;verkan de nationella proven f&ouml;rmodas ha p&aring; l&auml;rares praktik. Studierna har i huvudsak fokuserat p&aring; en del av l&auml;rares praktik, hur l&auml;rare sj&auml;lva utformar sina prov, men i vidare studier har vi studerat hur undervisningen i tv&aring;hundra klassrum s&aring;g ut. En central del av det som proven skulle kunna p&aring;verka &auml;r inf&ouml;randet av de s.k. kompetensm&aring;len som b&ouml;rjade inf&ouml;ras i skolan i b&ouml;rjan av 90-talet.</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;rfriskningar och snacks kommer att serveras efter f&ouml;rel&auml;sningen.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p><p>&nbsp;</p>
27 januari
15:00 - 15:45

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning - Jesper Boesen

Välkomna till fil.dr Jesper Boesens docentföreläsning fredagen den 27 januari kl. 15.00–15.45 i Hc113 på Högskolan för lärande och kommunikation

 

”Luddiga kursplaner och hemliga prov”

 

Det finns en stark tilltro till att genom att förändra utformningen hos nationella prov skall man kunna påverka hur lärare implementerar de i läroplaner och kursplaner formulerade målen. I Sverige har vi nationella prov i matematik som i mycket hög grad är i överensstämmelse med kursplanernas målformuleringar och om proven skulle påverka lärare i denna riktning så skulle detta ses som något positivt. Internationellt sett ser man ofta det motsatta, dvs. att nationella provsystem, genom sin utformning, snarare begränsar vad som behandlas i skolan. Så är inte fallet i Sverige. I min presentation kommer jag ta upp centrala resultat från ett antal studier som avsett att undersöka den påverkan de nationella proven förmodas ha på lärares praktik. Studierna har i huvudsak fokuserat på en del av lärares praktik, hur lärare själva utformar sina prov, men i vidare studier har vi studerat hur undervisningen i tvåhundra klassrum såg ut. En central del av det som proven skulle kunna påverka är införandet av de s.k. kompetensmålen som började införas i skolan i början av 90-talet.

 

Förfriskningar och snacks kommer att serveras efter föreläsningen.

 

Välkomna!

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

CeFEO Research Seminar

30 januari

12:00 - 13:00

B7030

<p>Associate Professor<strong> Christina Lubinski </strong>(Copenhagen Business School)</p><p>Family Ownership and National Culture: Changing Perceptions of Ownership in the German &ldquo;Mittelstand&rdquo;</p>
30 januari
12:00 - 13:00

Plats

B7030


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

Associate Professor Christina Lubinski (Copenhagen Business School)

Family Ownership and National Culture: Changing Perceptions of Ownership in the German “Mittelstand”


Arrangör: Jönköping International Business School

Att jobba som sjuksköterska i Norge

30 januari

16:00 - 17:30

GA334, Hälsohögskolan

<p>Career Center i samarbete med Nordisk Sykepleier Rekruttering</p><p>Sjuksk&ouml;terskan Andreas Papagiannis, och rekryterare och sjukgymnast Angela Melin delar med sig av sina erfarenheter av att jobba i Norge. F&ouml;rel&auml;sning i samtalsform med m&ouml;jlighet att st&auml;lla fr&aring;gor.</p><p>M&aring;ndag 30 januari, 16.00-17.30, Ga334, H&auml;lsoh&ouml;gskolan</p><p>&Ouml;ppen f&ouml;r sjuksk&ouml;terskestudenter&nbsp; och blivande specialistsjuksk&ouml;terskor!</p><p>Ingen anm&auml;lan kr&auml;vs!</p>
30 januari
16:00 - 17:30

Plats

GA334, Hälsohögskolan


Direktlänk

Att jobba som sjuksköterska i Norge

Career Center i samarbete med Nordisk Sykepleier Rekruttering

Sjuksköterskan Andreas Papagiannis, och rekryterare och sjukgymnast Angela Melin delar med sig av sina erfarenheter av att jobba i Norge. Föreläsning i samtalsform med möjlighet att ställa frågor.

Måndag 30 januari, 16.00-17.30, Ga334, Hälsohögskolan

Öppen för sjuksköterskestudenter  och blivande specialistsjuksköterskor!

Ingen anmälan krävs!


Arrangör: Career Center

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information