Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

November

CeFEO Seminarium HÅLLBARHET OCH HALLONLAKRITS

5 november

14:30 - 19:00

Vy Skybar

<p><strong>H&Aring;LLBARHET OCH HALLONLAKRITS:</strong></p><p><strong>Att f&ouml;rverkliga &auml;garvisioner genom extern ledning och extern styrelseordf&ouml;rande</strong></p><p>&Aring;r 1992 pantsatte familjen Lindstr&ouml;m sin villa i trakerna kring Huskvarna f&ouml;r att b&ouml;rja tillverka godis i familjef&ouml;retaget Bubs. Drygt tjugo &aring;r senare hade de n&aring;tt st&ouml;rre framg&aring;ngar &auml;n de n&aring;gonsin v&aring;gat hoppas p&aring;, inte minst tack vare den otroliga succ&eacute;n med Hallonlakritsskallen. Samtidigt b&ouml;rjade de s&aring; sm&aring;tt fundera p&aring; framtiden. P&aring; n&aring;got s&auml;tt ville de f&ouml;r&auml;ndra sin arbetssituation. Kanske vore det dags att s&auml;lja? Efter l&aring;nga diskussioner landade familjen dock i beslutet att forts&auml;tta &auml;ga f&ouml;retaget, men att l&aring;ta en extern vd driva det. Som ett led i detta aktiverade de ocks&aring; styrelsen och tillsatte en extern ordf&ouml;rande. Att rekrytera externa personer till ledning och styrelse inneb&auml;r att l&auml;mna ifr&aring;n sig en del av kontrollen &ouml;ver verksamheten. Det &auml;r en stor omst&auml;llning och n&aring;got som m&aring;nga drar sig f&ouml;r. Men, som &auml;garfamiljen bakom Bubs visat, kan det ocks&aring; vara en framg&aring;ngsrik strategi f&ouml;r ett l&aring;ngsiktig, h&aring;llbart familje&auml;gande.</p>
5 november
14:30 - 19:00

Plats

Vy Skybar


Direktlänk

CeFEO Seminarium HÅLLBARHET OCH HALLONLAKRITS

HÅLLBARHET OCH HALLONLAKRITS:

Att förverkliga ägarvisioner genom extern ledning och extern styrelseordförande

År 1992 pantsatte familjen Lindström sin villa i trakerna kring Huskvarna för att börja tillverka godis i familjeföretaget Bubs. Drygt tjugo år senare hade de nått större framgångar än de någonsin vågat hoppas på, inte minst tack vare den otroliga succén med Hallonlakritsskallen. Samtidigt började de så smått fundera på framtiden. På något sätt ville de förändra sin arbetssituation. Kanske vore det dags att sälja? Efter långa diskussioner landade familjen dock i beslutet att fortsätta äga företaget, men att låta en extern vd driva det. Som ett led i detta aktiverade de också styrelsen och tillsatte en extern ordförande. Att rekrytera externa personer till ledning och styrelse innebär att lämna ifrån sig en del av kontrollen över verksamheten. Det är en stor omställning och något som många drar sig för. Men, som ägarfamiljen bakom Bubs visat, kan det också vara en framgångsrik strategi för ett långsiktig, hållbart familjeägande.


Arrangör: Jönköping International Business School

Konferens: Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

13 november

09:00 - 17:00

<p>Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och l&auml;rares undervisningspraktik utifr&aring;n bepr&ouml;vad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utg&aring;ngspunkt i b&aring;de det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens f&ouml;rskolor och skolor och den skoln&auml;ra forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmilj&ouml;er. Vi tror att en &ouml;kad samverkan mellan yrkesverksamma l&auml;rare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.</p><p>Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena d&auml;r intresserade kan m&ouml;tas kring den centrala fr&aring;gan om hur undervisningen kan utvecklas genom &ouml;kad och f&ouml;rdjupad samverkan.</p><p><a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/forskningsbaserad-undervisning---teori-och-praktik-i-samverkan.html">L&auml;s mer och anm&auml;l dig h&auml;r.</a>&nbsp;</p>
13 november
09:00 - 17:00

Plats

-


Direktlänk

Konferens: Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och lärares undervisningspraktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utgångspunkt i både det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens förskolor och skolor och den skolnära forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmiljöer. Vi tror att en ökad samverkan mellan yrkesverksamma lärare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan.

Läs mer och anmäl dig här. 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

HR-Inspiration Day 2018

13 november

12:00 - 17:00

He303

<p>V&auml;lkommen att knyta kontakter med representanter fr&aring;n arbetslivet och inspireras inf&ouml;r framtiden under HR-Inspiration Day.</p><p>Tisdag 13 november kl. 12.00-17.00 anordnar H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation&nbsp;en n&auml;tverks- och inspirationsdag d&auml;r fr&auml;mst HR-studenter fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University och representanter fr&aring;n arbetslivet f&aring;r m&ouml;jligheten att m&ouml;tas, knyta kontakter och mingla.</p><p>&Aring;rets tema &auml;r Humankapital och dagen inneh&aring;ller bland annat tv&aring; inspirationsf&ouml;rel&auml;sningar med Ulrika Ramnek fr&aring;n Permibil och Helena Mont&aacute;n och&nbsp;Johanna Larsen fr&aring;n Sahlgrenska universitetssjukhuset.</p><p>P&aring; schemat st&aring;r &auml;ven en paneldiskussion kring dagens huvudtema med Poolia, Odd Work, L&auml;nsf&ouml;rs&auml;kringar J&ouml;nk&ouml;ping och Socialf&ouml;rvaltningen J&ouml;nk&ouml;ping.</p><p>Under dagen anordnas tipspromenad, massvis av n&auml;tverkande och annat sp&auml;nnande.</p><p>Varmt v&auml;lkomna till HRID 2018!</p><p>L&auml;s mer om dagen p&aring; <a href="https://www.facebook.com/HR-Inspiration-Day-345648072625713/">Facebook</a>.</p><p>Har ni en organsisation/ett f&ouml;retag som vill n&auml;rvara under dagen och/eller st&auml;lla ut p&aring; m&auml;ssan&nbsp;&auml;r ni <a href="http://machform.hj.se/view.php?id=476347">v&auml;lkomna att anm&auml;la er h&auml;r</a>&nbsp;senast 30 oktober.</p><p>Mer information kan f&aring;s&nbsp;av projektgruppen som anordnar dagen:&nbsp;<a href="mailto:HRID@ju.se">HRID@ju.se</a>&nbsp;eller av utbildningsledare&nbsp;<a href="https://ju.se/personinfo.html?sign=saul">Ulli Samuelsson</a>.</p>
13 november
12:00 - 17:00

Plats

He303


Direktlänk

HR-Inspiration Day 2018

Välkommen att knyta kontakter med representanter från arbetslivet och inspireras inför framtiden under HR-Inspiration Day.

Tisdag 13 november kl. 12.00-17.00 anordnar Högskolan för lärande och kommunikation en nätverks- och inspirationsdag där främst HR-studenter från Jönköping University och representanter från arbetslivet får möjligheten att mötas, knyta kontakter och mingla.

Årets tema är Humankapital och dagen innehåller bland annat två inspirationsföreläsningar med Ulrika Ramnek från Permibil och Helena Montán och Johanna Larsen från Sahlgrenska universitetssjukhuset.

På schemat står även en paneldiskussion kring dagens huvudtema med Poolia, Odd Work, Länsförsäkringar Jönköping och Socialförvaltningen Jönköping.

Under dagen anordnas tipspromenad, massvis av nätverkande och annat spännande.

Varmt välkomna till HRID 2018!

Läs mer om dagen på Facebook.

Har ni en organsisation/ett företag som vill närvara under dagen och/eller ställa ut på mässan är ni välkomna att anmäla er här senast 30 oktober.

Mer information kan fås av projektgruppen som anordnar dagen: HRID@ju.se eller av utbildningsledare Ulli Samuelsson.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Leva som andra ? bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder

14 november

Nordic Light Hotel Stockholm

<p>&quot;Leva som andra &ndash; bio-psyko-sociala perspektiv p&aring; funktionsneds&auml;ttning och funktionshinder&quot; &auml;r en &ouml;ppen<br />f&ouml;rel&auml;sningsdag i Stockholm den 14 november arrangerad av CHILD och Institutet f&ouml;r Handikappvetenskap.&nbsp;Dagen &auml;r f&ouml;r alla som b&auml;ttre vill f&ouml;rst&aring; funktionshinder och funktionsneds&auml;ttning fr&aring;n politisk niv&aring;, forskarniv&aring; till personlig niv&aring;. V&auml;lkomna! (Det finns n&aring;gra platser kvar)</p><p><a href="https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/aktuellt-inom-child/arkiv/2018-10-10-oppen-forelasningsdag-om-funktionsnedsattning-och-funktionshinder.html">F&ouml;r mer information och anm&auml;lan</a></p>
14 november

Plats

Nordic Light Hotel Stockholm


Direktlänk

Leva som andra ? bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder

"Leva som andra – bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder" är en öppen
föreläsningsdag i Stockholm den 14 november arrangerad av CHILD och Institutet för Handikappvetenskap. Dagen är för alla som bättre vill förstå funktionshinder och funktionsnedsättning från politisk nivå, forskarnivå till personlig nivå. Välkomna! (Det finns några platser kvar)

För mer information och anmälan


Arrangör: Hälsohögskolan

Leva som andra - bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder

14 november

01:00

Nordic Light Hotel Stockholm

<p>&quot;Leva som andra &ndash; bio-psyko-sociala perspektiv p&aring; funktionsneds&auml;ttning och funktionshinder&quot; &auml;r en &ouml;ppen f&ouml;rel&auml;sningsdag i Stockholm den 14 november arrangerad av CHILD och Institutet f&ouml;r Handikappvetenskap.&nbsp;Dagen &auml;r f&ouml;r alla som b&auml;ttre vill f&ouml;rst&aring; funktionshinder och funktionsneds&auml;ttning fr&aring;n politisk niv&aring;, forskarniv&aring; till personlig niv&aring;. V&auml;lkomna! (Det finns n&aring;gra platser kvar)</p><p><a href="https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/aktuellt-inom-child/arkiv/2018-10-10-oppen-forelasningsdag-om-funktionsnedsattning-och-funktionshinder.html">F&ouml;r mer information och anm&auml;lan</a></p>
14 november
01:00

Plats

Nordic Light Hotel Stockholm


Direktlänk

Leva som andra - bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder

"Leva som andra – bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder" är en öppen föreläsningsdag i Stockholm den 14 november arrangerad av CHILD och Institutet för Handikappvetenskap. Dagen är för alla som bättre vill förstå funktionshinder och funktionsnedsättning från politisk nivå, forskarnivå till personlig nivå. Välkomna! (Det finns några platser kvar)

För mer information och anmälan


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommunikationsdagen Jkpg 2018

14 november

09:00 - 16:00

HLK

<p><em>Save the date. </em>Regionens f&ouml;rsta branschdag f&ouml;r alla i kommunikationssv&auml;ngen g&aring;r av stapeln den 14 november p&aring; HLK. Under detta efterl&auml;ngtade event m&ouml;ter du huvudtalare som v&aring;gar bryta ny mark och lokala akt&ouml;rer som dagligen hanterar utmaningar p&aring; sina enast&aring;ende s&auml;tt. En h&auml;rlig mix av kunskap och en &ouml;ppen m&ouml;tesplats skapar f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r en h&aring;llbar organisation.</p><p>F&ouml;r dig som studerande p&aring; Medie- och kommunikationsprogrammet &auml;r detta ett unikt tillf&auml;lle att utveckla b&aring;de livsviktiga kunskaper och livsl&aring;nga n&auml;tverk.</p><p>Anm&auml;lning &ouml;ppnar i augusti.</p><p>Vill du veta mer?</p><p>H&ouml;r av dig till <a href="mailto:kommunikationsdagen@ju.se">kommunikationsdagen@ju.se</a></p>
14 november
09:00 - 16:00

Plats

HLK


Direktlänk

Kommunikationsdagen Jkpg 2018

Save the date. Regionens första branschdag för alla i kommunikationssvängen går av stapeln den 14 november på HLK. Under detta efterlängtade event möter du huvudtalare som vågar bryta ny mark och lokala aktörer som dagligen hanterar utmaningar på sina enastående sätt. En härlig mix av kunskap och en öppen mötesplats skapar förutsättningar för en hållbar organisation.

För dig som studerande på Medie- och kommunikationsprogrammet är detta ett unikt tillfälle att utveckla både livsviktiga kunskaper och livslånga nätverk.

Anmälning öppnar i augusti.

Vill du veta mer?

Hör av dig till kommunikationsdagen@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Docentföreläsning: Renira Rampazzo Gambarato

16 november

13:00 - 14:30

Hc113

<p>Fredagan den 16 november h&aring;ller Renira Rampazzo Gambarato sin docentf&ouml;rel&auml;sning med titeln<strong> &quot;Transmedia Journalism&quot;</strong></p><p>F&ouml;rel&auml;sningen h&aring;lls under ca. 45 minuter och avrundas med en mottagning.</p>
16 november
13:00 - 14:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning: Renira Rampazzo Gambarato

Fredagan den 16 november håller Renira Rampazzo Gambarato sin docentföreläsning med titeln "Transmedia Journalism"

Föreläsningen hålls under ca. 45 minuter och avrundas med en mottagning.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Konferens: För ett tryggare Jönköping - Tillsammans

19 november

08:30 - 16:00

Kulturhuset Spira, Jönköping

<p>F&ouml;r ett tryggare J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n - Tillsammans, &auml;r en kostnadsfri konferens om v&aring;ldsf&ouml;rebyggande arbete f&ouml;r barn och unga och arrangeras gemensamt av J&ouml;nk&ouml;ping University, tillsammans med flera andra akt&ouml;rer inom kommunen.<br /><br />Vi v&auml;lkomnar alla er som dagligen m&ouml;ter eller arbetar med fr&aring;gor som r&ouml;r barn och unga inom skola, kultur &amp; fritid, myndigheter, socialtj&auml;nst, idrottsr&ouml;relsen, ideella organisationer med flera!<br /><br />L&auml;s mer om konferensen, program och anm&auml;lan <a target="_blank" href="http://ju.se/download/18.9522c00165e13aec929870/1537280108892/INBJUDAN_TryggareJ%C3%B6nk%C3%B6ping_19nov2018_final.pdf">h&auml;r</a>.<br />Sista anm&auml;lningsdag &auml;r 2 november.<br /><br />L&auml;nsstyrelsen i J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n, J&ouml;nk&ouml;pings Kommun, Barnahus, Kvinno- och tjejjouren J&ouml;nk&ouml;ping, Region J&ouml;nk&ouml;pings L&auml;n, Brottsofferjouren, R&auml;dda Barnen, Sm&aring;landsidrotten, Erikshj&auml;lpen m.fl.&nbsp;</p>
19 november
08:30 - 16:00

Plats

Kulturhuset Spira, Jönköping


Direktlänk

Konferens: För ett tryggare Jönköping - Tillsammans

För ett tryggare Jönköpings län - Tillsammans, är en kostnadsfri konferens om våldsförebyggande arbete för barn och unga och arrangeras gemensamt av Jönköping University, tillsammans med flera andra aktörer inom kommunen.

Vi välkomnar alla er som dagligen möter eller arbetar med frågor som rör barn och unga inom skola, kultur & fritid, myndigheter, socialtjänst, idrottsrörelsen, ideella organisationer med flera!

Läs mer om konferensen, program och anmälan här.
Sista anmälningsdag är 2 november.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings Kommun, Barnahus, Kvinno- och tjejjouren Jönköping, Region Jönköpings Län, Brottsofferjouren, Rädda Barnen, Smålandsidrotten, Erikshjälpen m.fl. 


Arrangör: Jönköping University

Ljusdesign bjuder in till öppet hus och ljustävling

19 november

18:30 - 21:00

JTH:s huvudentré

<p>M&aring;ndag den 19 november bjuder&nbsp;Ljusdesignprogrammet p&aring; Tekniska H&ouml;gskolan in&nbsp;till&nbsp;ljust&auml;vling och visar upp belysningslabbet.</p><p>Under kv&auml;llen kommer ljust&auml;vlingen &rdquo;<strong>Ready, Steady, Light</strong>&rdquo; g&aring; av stapeln, d&auml;r studenter p&aring; Ljusdesignsprogrammet&nbsp;t&auml;vlar om att p&aring; b&auml;sta s&auml;tt lyfta olika exteri&ouml;ra milj&ouml;er p&aring; h&ouml;gskoleomr&aring;det. Kom och r&ouml;sta p&aring; din favoritinstallation! Ett perfekt tillf&auml;lle f&ouml;r dig som &auml;r intresserad av Ljusdesign och nyfiken p&aring; programmet.</p><p>Missa inte visningen av v&aring;rt belysningslabb d&auml;r man har m&ouml;jlighet att styra belysningen med den senaste tekniken.<br />Belysningslabbet &auml;r &ouml;ppet under hela kv&auml;llen. Personal och branschfolk &auml;r p&aring; plats f&ouml;r att svara p&aring; dina fr&aring;gor om ljus och belysning.</p><p>Vi bjuder p&aring; snacks och dryck.</p><p>Varmt&nbsp;v&auml;lkomna till denna upplysta kv&auml;ll, portarna &ouml;ppnar f&ouml;r allm&auml;nheten 18.30.</p><p>H&aring;lltider:</p><p>18.30-19.30: Riggning och gestaltningsarbete av studenterna</p><p>19.30-20.15: F&auml;rdigt resultat, bed&ouml;mning av ljusinstallationerna</p><p>20.15: R&ouml;stningen st&auml;nger</p><p>20.30-20.45: Prisutdelning, vinnare i t&auml;vlingen presenteras</p>
19 november
18:30 - 21:00

Plats

JTH:s huvudentré


Direktlänk

Ljusdesign bjuder in till öppet hus och ljustävling

Måndag den 19 november bjuder Ljusdesignprogrammet på Tekniska Högskolan in till ljustävling och visar upp belysningslabbet.

Under kvällen kommer ljustävlingen ”Ready, Steady, Light” gå av stapeln, där studenter på Ljusdesignsprogrammet tävlar om att på bästa sätt lyfta olika exteriöra miljöer på högskoleområdet. Kom och rösta på din favoritinstallation! Ett perfekt tillfälle för dig som är intresserad av Ljusdesign och nyfiken på programmet.

Missa inte visningen av vårt belysningslabb där man har möjlighet att styra belysningen med den senaste tekniken.
Belysningslabbet är öppet under hela kvällen. Personal och branschfolk är på plats för att svara på dina frågor om ljus och belysning.

Vi bjuder på snacks och dryck.

Varmt välkomna till denna upplysta kväll, portarna öppnar för allmänheten 18.30.

Hålltider:

18.30-19.30: Riggning och gestaltningsarbete av studenterna

19.30-20.15: Färdigt resultat, bedömning av ljusinstallationerna

20.15: Röstningen stänger

20.30-20.45: Prisutdelning, vinnare i tävlingen presenteras


Arrangör: Jönköping University

Karriärum - näringslivsdag på Tekniska Högskolan

21 november

10:00 - 14:00

Tekniska Högskolan

<p>Den 21 november &auml;r det dags f&ouml;r n&auml;ringslivsm&auml;ssan Karri&auml;rum. En m&ouml;tesplats f&ouml;r studenter och framtida arbetsgivare.<br />L&auml;s mer p&aring; <a href="http://ju.se/karriarum">ju.se/karriarum</a><br />&nbsp;</p>
21 november
10:00 - 14:00

Plats

Tekniska Högskolan


Direktlänk

Karriärum - näringslivsdag på Tekniska Högskolan

Den 21 november är det dags för näringslivsmässan Karriärum. En mötesplats för studenter och framtida arbetsgivare.
Läs mer på ju.se/karriarum
 


Arrangör: Tekniska Högskolan

Offentlig föreläsning - I fäders spår för framtids segrar - plats, identitet och släktforskning?

22 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Karin Havemose, universitetslektor i arbetsorganisation</em></p><p>Ett mail fr&aring;n en avl&auml;gsen sl&auml;kting och en kista med gamla kort, dagb&ouml;cker och brev blir startpunkten f&ouml;r en resa bak&aring;t i tiden. Minnen, m&auml;nniskor och platser v&auml;cks till liv och vad ligger egentligen bakom drivkraften att leta efter gamla husgrunder, s&ouml;ka efter gl&ouml;mda barn och f&ouml;rs&ouml;ka f&aring; kontakt med de som finns kvar? Karin Havemose ber&auml;ttar om sina erfarenheter av att sl&auml;ktforska.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL-EE3XX_fuSX72GjdfUU_yW7AF0Cn4kVj">livestreaming</a>.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
22 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - I fäders spår för framtids segrar - plats, identitet och släktforskning?

Karin Havemose, universitetslektor i arbetsorganisation

Ett mail från en avlägsen släkting och en kista med gamla kort, dagböcker och brev blir startpunkten för en resa bakåt i tiden. Minnen, människor och platser väcks till liv och vad ligger egentligen bakom drivkraften att leta efter gamla husgrunder, söka efter glömda barn och försöka få kontakt med de som finns kvar? Karin Havemose berättar om sina erfarenheter av att släktforska.

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Docentföreläsning: Marita Falkmer

23 november

13:00 - 14:30

Hc113

<p>Fredagan den 23 november h&aring;ller Marita Falkmer sin docentf&ouml;rel&auml;sning med titeln<strong> </strong><strong>&quot;Paving a way into post school participation&quot;</strong></p><p>F&ouml;rel&auml;sningen h&aring;lls under ca. 45 minuter och avrundas med en mottagning.</p>
23 november
13:00 - 14:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning: Marita Falkmer

Fredagan den 23 november håller Marita Falkmer sin docentföreläsning med titeln "Paving a way into post school participation"

Föreläsningen hålls under ca. 45 minuter och avrundas med en mottagning.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Offentlig föreläsning - Raka spår, sidospår, stopp - att vara ung och nyanländ i Sverige

29 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Mirjam Hagstr&ouml;m, fil.dr, Tema Barn</em></p><p>Under senare &aring;r har antalet ungdomar som kommer till Sverige i gymnasie&aring;lder &ouml;kat stort vilket inneb&auml;r att kunskapen om introduktionen f&ouml;r denna grupp ungdomar organiseras i Sverige &auml;r viktig och aktuell. I f&ouml;rel&auml;sningen utg&aring;r Mirjam Hagstr&ouml;m fr&aring;n intervjuer med en grupp ungdomar, som alla studerar p&aring; programmet spr&aring;kintroduktion i gymnasiet, och visar hur dessa upplever sin vardag i spr&aring;kintroduktionen samt i det svenska samh&auml;llet.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL-EE3XX_fuSX72GjdfUU_yW7AF0Cn4kVj">livestreaming</a>.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
29 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Raka spår, sidospår, stopp - att vara ung och nyanländ i Sverige

Mirjam Hagström, fil.dr, Tema Barn

Under senare år har antalet ungdomar som kommer till Sverige i gymnasieålder ökat stort vilket innebär att kunskapen om introduktionen för denna grupp ungdomar organiseras i Sverige är viktig och aktuell. I föreläsningen utgår Mirjam Hagström från intervjuer med en grupp ungdomar, som alla studerar på programmet språkintroduktion i gymnasiet, och visar hur dessa upplever sin vardag i språkintroduktionen samt i det svenska samhället.

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Seminarium kring nyttiggörande för doktorander (2)

30 november

11:30 - 13:30

Science Park

<p>Med start i oktober erbjuder Science Park tre seminarier/workshopar p&aring; temana immateriella tillg&aring;ngar, id&eacute;generering samt att starta f&ouml;retag/skapa nytta. Seminarierna &auml;r &ouml;ppna f&ouml;r alla doktorander vid J&ouml;nk&ouml;ping University.</p><p>&nbsp;</p><p>Det h&auml;r &auml;r det andra tillf&auml;llet och har temat&nbsp;<strong>Id&eacute;generering</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;r mer information och anm&auml;lan, klicka&nbsp;<a href="https://sciencepark.se/english/kalender/phd-seminars/">h&auml;r</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>OBS! Anm&auml;lan ska ske senast en vecka innan respektive seminarium</p>
30 november
11:30 - 13:30

Plats

Science Park


Direktlänk

Seminarium kring nyttiggörande för doktorander (2)

Med start i oktober erbjuder Science Park tre seminarier/workshopar på temana immateriella tillgångar, idégenerering samt att starta företag/skapa nytta. Seminarierna är öppna för alla doktorander vid Jönköping University.

 

Det här är det andra tillfället och har temat Idégenerering.

 

För mer information och anmälan, klicka här.

 

OBS! Anmälan ska ske senast en vecka innan respektive seminarium


Arrangör: Extern arrangör

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information