Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

December

Välkommen till Sen kväll på biblioteket 4 december!

4 december

18:00 - 21:00

Högskolebiblioteket

<p>Beh&ouml;ver du en skjuts i ditt skrivande? &Auml;r du os&auml;ker p&aring; hur du s&ouml;ker information till dina uppgifter? K&auml;nner du dig stressad &ouml;ver dina studier?<br />Kom till H&ouml;gskolebibliotetet tisdag 4 december mellan klockan 18-21 f&ouml;r r&aring;d och st&ouml;d!<br />P&aring; plats finns texthandledare, bibliotekarier, studiev&auml;gledare, studenth&auml;lsan.<br />Vi serverar ocks&aring;&nbsp;te, frallor och lussekatter.</p><p>V&auml;lkomna!</p>
4 december
18:00 - 21:00

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Välkommen till Sen kväll på biblioteket 4 december!

Behöver du en skjuts i ditt skrivande? Är du osäker på hur du söker information till dina uppgifter? Känner du dig stressad över dina studier?
Kom till Högskolebibliotetet tisdag 4 december mellan klockan 18-21 för råd och stöd!
På plats finns texthandledare, bibliotekarier, studievägledare, studenthälsan.
Vi serverar också te, frallor och lussekatter.

Välkomna!


Arrangör: Högskoleservice

Fritidspedagogiskt seminarium - Lärare i fritidshems institutionella identitet

4 december

18:30 - 20:00

HLK Hb116

<p>Fritidshemmets har en position som ett gr&auml;nsland i utbildningslandskapet mellan f&ouml;rskola, f&ouml;rskoleklass och grundskola. L&auml;rare i fritidshem balanserar st&auml;ndigt sitt dubbla uppdrag som inte n&ouml;dv&auml;ndigtvis beh&ouml;ver vara mots&auml;gelsefullt, men som ofta &auml;r det. Seminariet tar avstamp i en studie om hur l&auml;rare i fritidshem skapar en gemensam f&ouml;rst&aring;else av sitt uppdrag utifr&aring;n fritidshemmets position. I seminariet presenteras hur l&auml;rare upplever att det &auml;r att vara l&auml;rare i gr&auml;nslandet fritidshem och hur de beskriver vilka de &auml;r och vad de g&ouml;r.</p><p>Fika serveras!</p><p>Anm&auml;lan senast den 29 november till: Ingrid.Bardon@ju.se&nbsp;</p>
4 december
18:30 - 20:00

Plats

HLK Hb116


Direktlänk

Fritidspedagogiskt seminarium - Lärare i fritidshems institutionella identitet

Fritidshemmets har en position som ett gränsland i utbildningslandskapet mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Lärare i fritidshem balanserar ständigt sitt dubbla uppdrag som inte nödvändigtvis behöver vara motsägelsefullt, men som ofta är det. Seminariet tar avstamp i en studie om hur lärare i fritidshem skapar en gemensam förståelse av sitt uppdrag utifrån fritidshemmets position. I seminariet presenteras hur lärare upplever att det är att vara lärare i gränslandet fritidshem och hur de beskriver vilka de är och vad de gör.

Fika serveras!

Anmälan senast den 29 november till: Ingrid.Bardon@ju.se 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

OBS: FLYTTAD TILL FEBRUARI. Offentlig föreläsning - Digital teknik inom hälso- och sjukvården - VR, serious games och appar förnyar vårdsektorn

6 december

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Maria Brovall, docent i omv&aring;rdnad</em></p><p>Att anv&auml;nda olika digitala verktyg som exempelvis serious game (l&auml;rande spel) och VR-teknik och mobila applikationer &auml;r relativt nytt inom h&auml;lso-och sjukv&aring;rd. Forskare vill i samverkan med patienter, n&auml;rst&aring;ende och personal utveckla dessa digitala verktyg genom att arbeta praktikn&auml;ra, teoribaserat och tv&auml;rvetenskapligt. M&aring;let &auml;r att n&aring; en &ouml;kad delaktighet samt k&auml;nslan av f&ouml;rbereddhet f&ouml;r personer med olika kroniska tillst&aring;nd. Maria Brovall visar p&aring; goda exempel p&aring; detta. I Thinking and Linking-projektet har ett serious game anv&auml;nts f&ouml;r att ge sjuksk&ouml;terskestudenter och personal m&ouml;jlighet att tr&auml;na i att v&aring;rda sv&aring;rt sjuka och d&ouml;ende personer i en s&auml;ker och virtuell milj&ouml;. Ett annat projekt &auml;r ett f&ouml;rs&ouml;k att f&aring; v&auml;ntetiden inf&ouml;r en kommande str&aring;lbehandling att k&auml;nnas meningsfull ist&auml;llet f&ouml;r meningsl&ouml;s f&ouml;r patienter och n&auml;rst&aring;ende med hj&auml;lp av VR-glas&ouml;gon och en mobilapplikation.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL-EE3XX_fuSX72GjdfUU_yW7AF0Cn4kVj">livestreaming</a>.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
6 december
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

OBS: FLYTTAD TILL FEBRUARI. Offentlig föreläsning - Digital teknik inom hälso- och sjukvården - VR, serious games och appar förnyar vårdsektorn

Maria Brovall, docent i omvårdnad

Att använda olika digitala verktyg som exempelvis serious game (lärande spel) och VR-teknik och mobila applikationer är relativt nytt inom hälso-och sjukvård. Forskare vill i samverkan med patienter, närstående och personal utveckla dessa digitala verktyg genom att arbeta praktiknära, teoribaserat och tvärvetenskapligt. Målet är att nå en ökad delaktighet samt känslan av förbereddhet för personer med olika kroniska tillstånd. Maria Brovall visar på goda exempel på detta. I Thinking and Linking-projektet har ett serious game använts för att ge sjuksköterskestudenter och personal möjlighet att träna i att vårda svårt sjuka och döende personer i en säker och virtuell miljö. Ett annat projekt är ett försök att få väntetiden inför en kommande strålbehandling att kännas meningsfull istället för meningslös för patienter och närstående med hjälp av VR-glasögon och en mobilapplikation.

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Workshop - SMEs and Online Communities

7 december

07:30 - 09:00

Jönköping International Business School

<p><strong>Welcome to a workshop with Thomas Cyron (PhD Candidate) on how small and medium-sized&nbsp;companies (SMEs) can benefit from online communities.</strong><br />&quot;Does your business already benefit from online communities? There are good reasons it should!&quot;<br /><br /><strong>To attend this workshop</strong><br /><a target="_blank" href="http://www.ju.se/aaaworkshop">Click here to register.</a></p><p><strong>Location</strong><br />J&ouml;nk&ouml;ping International Business School, floor 3, B3008</p><p><strong>Background</strong>:<br />Online communities offer many benefits for businesses of all kinds. The challenge is how to use them. Many businesses are not aware of the potentials that online communities offer. And even if they know about the benefits of online communities, knowing how to exploit them is a completely different story.<br /><br /><strong>The goal of the workshop is to understand</strong>:<br />1) what online communities are,<br />2) why it might be smart to think of online community management instead of &lsquo;social media marketing&rsquo;, and<br />3) how to benefit from online communities.<br />&nbsp;<br />The workshop will include an interactive part about how the individual participants are using/might use online communities in their business. Here, the goal is to learn from each other and think about opportunities to use online communities in different kinds of business domains.<br /><br /><strong>Target audience</strong>:<br />SME owner-managers, marketing managers and R&amp;D managers</p><p><strong>Who is Thomas Cyron?</strong><br />Thomas is a third year PhD student, at J&ouml;nk&ouml;ping International Business School, who is passionate about business development and growth in the digital era. His research focuses on in-depth studies of people who develop their business ideas and unique cases of, for example, the world&rsquo;s largest miniature model railway exhibition. He has practice experience from various industries: consumer goods, media, e-commerce, and banking consultancy.</p><p>Transform&nbsp;to AAA riktar sig till f&ouml;retag och organisationer som ser ett behov av att st&auml;rka sin konkurrenskraft med hj&auml;lp av digitaliseringens m&ouml;jligheter. Digitalisering i projektet avser allt fr&aring;n teknikutveckling, aff&auml;rsmodellutveckling till administrativa l&ouml;sningar och infrastrukturer. Syftet med projektet &auml;r att st&auml;rka konkurrenskraft f&ouml;r f&ouml;retagen i regionen s&aring;v&auml;l nationellt som globalt och fr&auml;mja tillv&auml;xt och utveckling genom digital transformation.</p><p>Projektet &auml;r ett samarbetsprojekt mellan J&ouml;nk&ouml;ping University (projekt&auml;gare), Science Park, och tio st&ouml;djande f&ouml;retag, som p&aring; flera fronter boostar digitaliseringen i regionens n&auml;ringsliv.<br /><br />Transform to AAA ska skapa en m&ouml;tesplats d&auml;r n&auml;ringsliv, offentlig sektor och J&ouml;nk&ouml;ping akademi&nbsp;kan sprida kunskap och erfarenheter avseende m&ouml;jligheter och utmaningar kopplat till digitalisering.&nbsp;Som ett led i detta kommer det att arrangeras olika aktiviteter som t.ex. seminarier och workshops.</p><p>F&ouml;r att l&auml;sa mer, bes&ouml;k v&aring;ran webbsida,&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.ju.se/transformtoAAA">klicka h&auml;r</a>.</p>
7 december
07:30 - 09:00

Plats

Jönköping International Business School


Direktlänk

Workshop - SMEs and Online Communities

Welcome to a workshop with Thomas Cyron (PhD Candidate) on how small and medium-sized companies (SMEs) can benefit from online communities.
"Does your business already benefit from online communities? There are good reasons it should!"

To attend this workshop
Click here to register.

Location
Jönköping International Business School, floor 3, B3008

Background:
Online communities offer many benefits for businesses of all kinds. The challenge is how to use them. Many businesses are not aware of the potentials that online communities offer. And even if they know about the benefits of online communities, knowing how to exploit them is a completely different story.

The goal of the workshop is to understand:
1) what online communities are,
2) why it might be smart to think of online community management instead of ‘social media marketing’, and
3) how to benefit from online communities.
 
The workshop will include an interactive part about how the individual participants are using/might use online communities in their business. Here, the goal is to learn from each other and think about opportunities to use online communities in different kinds of business domains.

Target audience:
SME owner-managers, marketing managers and R&D managers

Who is Thomas Cyron?
Thomas is a third year PhD student, at Jönköping International Business School, who is passionate about business development and growth in the digital era. His research focuses on in-depth studies of people who develop their business ideas and unique cases of, for example, the world’s largest miniature model railway exhibition. He has practice experience from various industries: consumer goods, media, e-commerce, and banking consultancy.

Transform to AAA riktar sig till företag och organisationer som ser ett behov av att stärka sin konkurrenskraft med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Digitalisering i projektet avser allt från teknikutveckling, affärsmodellutveckling till administrativa lösningar och infrastrukturer. Syftet med projektet är att stärka konkurrenskraft för företagen i regionen såväl nationellt som globalt och främja tillväxt och utveckling genom digital transformation.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Jönköping University (projektägare), Science Park, och tio stödjande företag, som på flera fronter boostar digitaliseringen i regionens näringsliv.

Transform to AAA ska skapa en mötesplats där näringsliv, offentlig sektor och Jönköping akademi kan sprida kunskap och erfarenheter avseende möjligheter och utmaningar kopplat till digitalisering. Som ett led i detta kommer det att arrangeras olika aktiviteter som t.ex. seminarier och workshops.

För att läsa mer, besök våran webbsida, klicka här.


Arrangör: Transform to AAA

Utställning och slutredovisning i kursen produktutveckling

7 december

09:00 - 15:30

E1022

<p>Inbjudan till utst&auml;llning och slutredovisning i kursen produktutveckling</p><p>Studenter som l&auml;ser maskinteknik inriktning produktutveckling och design avslutar kursen produktutveckling 12 Hp under v 49.</p><p>Kursen med fokus p&aring; produktutveckling ges i n&auml;ra samarbete med Husqvarna Group. Under 15 veckor har studenterna arbetat med att utveckla en 543 XP s&aring;g.</p><p>Studenterna st&auml;ller ut sina prototyper under fredagen 7 December med start kl 09.00. D&auml;refter sker slutredovisning av projektet tillsammans med personal fr&aring;n JTH och Husqvarna Group.</p><p><strong>Schema f&ouml;r fredagen 7 December.</strong></p><p><strong>09.00</strong>&nbsp;Invigning av utst&auml;llningen i JTH entre Andreas Rangert VP Product Management &amp; Development samt Ingrid Wadskog VD Tekniska H&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping.</p><p><strong>09.05-10.00</strong>&nbsp;Bandklippning , mingel och kaffe.</p><p><strong>10.30-12.30</strong>&nbsp;Slutredovisning i sal E1022</p><p><strong>12.30 - 13.30 </strong>Lunch</p><p><strong>13.30-15.30</strong>&nbsp;Slutredovisning forts&auml;ttning i sal E1022</p><p>V&auml;lkommen att bes&ouml;ka utst&auml;llningen och tr&auml;ffa studenter och titta p&aring; deras prototyper, kanske diskutera l&ouml;sningar och funktioner.</p><p>Sj&auml;lvklart f&aring;r man ocks&aring; lyssna p&aring; studenternas slutredovisning under dagen.&nbsp;<br />Ingen anm&auml;lan kr&auml;vs.</p>
7 december
09:00 - 15:30

Plats

E1022


Direktlänk

Utställning och slutredovisning i kursen produktutveckling

Inbjudan till utställning och slutredovisning i kursen produktutveckling

Studenter som läser maskinteknik inriktning produktutveckling och design avslutar kursen produktutveckling 12 Hp under v 49.

Kursen med fokus på produktutveckling ges i nära samarbete med Husqvarna Group. Under 15 veckor har studenterna arbetat med att utveckla en 543 XP såg.

Studenterna ställer ut sina prototyper under fredagen 7 December med start kl 09.00. Därefter sker slutredovisning av projektet tillsammans med personal från JTH och Husqvarna Group.

Schema för fredagen 7 December.

09.00 Invigning av utställningen i JTH entre Andreas Rangert VP Product Management & Development samt Ingrid Wadskog VD Tekniska Högskolan i Jönköping.

09.05-10.00 Bandklippning , mingel och kaffe.

10.30-12.30 Slutredovisning i sal E1022

12.30 - 13.30 Lunch

13.30-15.30 Slutredovisning fortsättning i sal E1022

Välkommen att besöka utställningen och träffa studenter och titta på deras prototyper, kanske diskutera lösningar och funktioner.

Självklart får man också lyssna på studenternas slutredovisning under dagen. 
Ingen anmälan krävs.


Arrangör: Tekniska Högskolan

Tre Luciafiranden

12 december - 13 december

18:00 - 08:00

Sofiakyrkan och HLK (JU-aulan)

<p>I &aring;r anordnar H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation tillsammans med Chaplaincy tre&nbsp;luciafiranden.</p><p><strong>Onsdagen den 12 December, kl. 18.00 </strong><br /><strong>Sofiakyrkan</strong><br />Efter konserten i Sofiakyrkan bjuder Chaplaincy och Svenska Kyrkan i J&ouml;nk&ouml;ping p&aring; gratis mingelfika med frukt och julgodis.</p><p><strong>Torsdagen den 13 december, kl 07.00 respektive kl. 08.00</strong><br /><strong>JU-aulan, H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation</strong></p><p>En luciakonsert med b&aring;de traditionella juls&aring;nger samt modernare inslag och andra &ouml;verraskningar v&auml;ntar! Missa inte detta tillf&auml;lle att uppleva en st&auml;mningsfull Luciakonsert!&nbsp;</p><p>V&auml;lkommna!&nbsp;</p>
12 december - 13 december
18:00 - 08:00

Plats

Sofiakyrkan och HLK (JU-aulan)


Direktlänk

Tre Luciafiranden

I år anordnar Högskolan för lärande och kommunikation tillsammans med Chaplaincy tre luciafiranden.

Onsdagen den 12 December, kl. 18.00
Sofiakyrkan
Efter konserten i Sofiakyrkan bjuder Chaplaincy och Svenska Kyrkan i Jönköping på gratis mingelfika med frukt och julgodis.

Torsdagen den 13 december, kl 07.00 respektive kl. 08.00
JU-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation

En luciakonsert med både traditionella julsånger samt modernare inslag och andra överraskningar väntar! Missa inte detta tillfälle att uppleva en stämningsfull Luciakonsert! 

Välkommna! 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation Dan Lundgren

14 december

10:00 - 13:00

Forum Humanum

<p>Dan Lundgren f&ouml;rsvarar sin doktorsavhandling i &auml;mnet V&auml;lf&auml;rd och socialvetenskap i Forum Humanum.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p>
14 december
10:00 - 13:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation Dan Lundgren

Dan Lundgren försvarar sin doktorsavhandling i ämnet Välfärd och socialvetenskap i Forum Humanum.

 

Välkomna!


Arrangör: Hälsohögskolan

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information