Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Augusti

Anmälan till Högskoleprovet öppnar

15 augusti - 3 september

<p>H&ouml;gskoleprovet h&ouml;sten 2018 &auml;ger rum s&ouml;ndag 21 oktober.&nbsp;<br />Anm&auml;lan &auml;r &ouml;ppen 15 augusti -3 september.</p><p>L&auml;s&nbsp;mer h&auml;r:&nbsp;<a href="https://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html">https://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html</a></p>
15 augusti - 3 september
00:00

Plats

-


Direktlänk

Anmälan till Högskoleprovet öppnar

Högskoleprovet hösten 2018 äger rum söndag 21 oktober. 
Anmälan är öppen 15 augusti -3 september.

Läs mer här: https://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html


Arrangör: Jönköping University
September

Docentföreläsning

4 september

15:00 - 15:45

Vistasalen, (Hb116), HLK

<p>Tisdagen&nbsp;den 4 september, kl. 15:00 - 15:45 bjuder Ann-Christine Andersson in till docentf&ouml;rel&auml;sning.<br />F&ouml;rel&auml;sningens titel &auml;r: &quot;To Incorporate Coproduction in Quality Improvement. Is there something new?&rdquo;<br /><br />Efter f&ouml;rel&auml;sningen &auml;r &aring;h&ouml;rarna varmt v&auml;lkomna p&aring; docentmingel i Orangeriet.</p>
4 september
15:00 - 15:45

Plats

Vistasalen, (Hb116), HLK


Direktlänk

Docentföreläsning

Tisdagen den 4 september, kl. 15:00 - 15:45 bjuder Ann-Christine Andersson in till docentföreläsning.
Föreläsningens titel är: "To Incorporate Coproduction in Quality Improvement. Is there something new?”

Efter föreläsningen är åhörarna varmt välkomna på docentmingel i Orangeriet.


Arrangör: Hälsohögskolan

Licentiatseminarium

7 september

10:00 - 12:00

E1405 Gjuterisalen JTH

<p><strong>Titel: </strong><em>Multidisciplinary Design Automation: Working with Product Model Extensions</em></p><p><strong>Doktorand: </strong>Tim Heikkinen<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne: </strong>Maskinkonstruktion<br /><strong>Opponent och examinator: </strong>Professor Tobias Larsson, Blekinge Tekniska H&ouml;gskola</p><p><strong>V&auml;lkommen!</strong></p><p>&nbsp;</p>
7 september
10:00 - 12:00

Plats

E1405 Gjuterisalen JTH


Direktlänk

Licentiatseminarium

Titel: Multidisciplinary Design Automation: Working with Product Model Extensions

Doktorand: Tim Heikkinen
Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion
Opponent och examinator: Professor Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola

Välkommen!

 


Arrangör: Tekniska Högskolan

Klimatveckan

12 september - 19 september

<p>Klimatveckan arrangeras av&nbsp;<a href="https://klimatradet.se/">Klimatr&aring;det f&ouml;r J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n</a>. Syftet med Klimatveckan &auml;r bland annat att&nbsp;sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram m&ouml;jligheter kring klimatfr&aring;gor.&nbsp;Under Klimatveckan f&aring;r du&nbsp;m&aring;nga konkreta&nbsp;tips p&aring; vad du kan g&ouml;ra f&ouml;r att leva, bo och verka klimatsmart.</p><p>&nbsp;</p><p>J&ouml;nk&ouml;ping University bidrar till inneh&aring;llet i Klimatveckan, bland annat genom f&ouml;rel&auml;sningar. Se separata poster i kalendariet.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>L&auml;s mer om Klimatveckan <a href="https://klimatveckan.klimatradet.se/">h&auml;r</a>.&nbsp;</p>
12 september - 19 september
00:00

Plats

-


Direktlänk

Klimatveckan

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet för Jönköpings län. Syftet med Klimatveckan är bland annat att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter kring klimatfrågor. Under Klimatveckan får du många konkreta tips på vad du kan göra för att leva, bo och verka klimatsmart.

 

Jönköping University bidrar till innehållet i Klimatveckan, bland annat genom föreläsningar. Se separata poster i kalendariet. 

 

Läs mer om Klimatveckan här


Arrangör: Extern arrangör

GeM 2018 Conference

12 september - 14 september

09:00 - 16:30

HLK - Hc113

<p>The international conference&nbsp;Genres and media landscapes in virtual-physical learning spaces. Moving frontlines?, GeM 2018, aims to create a multi-disciplinary platform for dialoguing on the every-day uses of modality rich, parallel, linked, and hybrid, communicative genres that are embedded in media landscapes and circulate in learning spaces inside and outside institutional settings.</p><p>The conference takes place at the School of Education and Communication in the lecture room Hc113.&nbsp;</p><p>The conference is open to all JU empoyees and staff and registration is not required - only applicable for the lectures at HLK.</p><p>For&nbsp;more information please visit the <a target="GeM-2018" href="https://ju.se/en/collaboration/events-and-conferences/conferences/genres-and-media-landscapes-in-virtual-physical-learning-spaces.-moving-frontlines-gem-2018.html">conference website</a>&nbsp;where you can find the latest version of the <a target="GeMprogramme" href="https://ju.se/en/collaboration/events-and-conferences/conferences/genres-and-media-landscapes-in-virtual-physical-learning-spaces.-moving-frontlines-gem-2018/programme.html">programme</a>.&nbsp;</p>
12 september - 14 september
09:00 - 16:30

Plats

HLK - Hc113


Direktlänk

GeM 2018 Conference

The international conference Genres and media landscapes in virtual-physical learning spaces. Moving frontlines?, GeM 2018, aims to create a multi-disciplinary platform for dialoguing on the every-day uses of modality rich, parallel, linked, and hybrid, communicative genres that are embedded in media landscapes and circulate in learning spaces inside and outside institutional settings.

The conference takes place at the School of Education and Communication in the lecture room Hc113. 

The conference is open to all JU empoyees and staff and registration is not required - only applicable for the lectures at HLK.

For more information please visit the conference website where you can find the latest version of the programme


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Offentlig föreläsning - Förortsdrömmar - ungdomar, utanförskapet och framtiden

13 september

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Link&ouml;pings universitetet</em></p><p>Sverige omtalades l&auml;nge som en internationell f&ouml;rebild kring v&auml;lf&auml;rds- och integrationspolitik. P&aring; senare tid har Sverige allt mer omtalats som ett skr&auml;ckexempel f&ouml;r skenande utanf&ouml;rskapsproblem d&auml;r st&auml;dernas periferier allt mer avskiljs fr&aring;n resten av det svenska samh&auml;llet. Magnus Dahlstedt utmanar ber&auml;ttelserna om f&ouml;rorternas utanf&ouml;rskapsproblem och visar hur f&ouml;renklade problembilder banar v&auml;g f&ouml;r &aring;tg&auml;rder som &auml;r ensidigt riktade mot stadens periferier. Samtidigt hamnar v&auml;xande strukturella oj&auml;mlikheter i skymundan. Dahlstedt efterlyser ett skifte av perspektiv; fr&aring;n utanf&ouml;rskap som statiskt tillst&aring;nd till synligg&ouml;rande av de processer som skapar oj&auml;mlikheter.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL-EE3XX_fuSX72GjdfUU_yW7AF0Cn4kVj">livestreaming</a>.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
13 september
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Förortsdrömmar - ungdomar, utanförskapet och framtiden

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitetet

Sverige omtalades länge som en internationell förebild kring välfärds- och integrationspolitik. På senare tid har Sverige allt mer omtalats som ett skräckexempel för skenande utanförskapsproblem där städernas periferier allt mer avskiljs från resten av det svenska samhället. Magnus Dahlstedt utmanar berättelserna om förorternas utanförskapsproblem och visar hur förenklade problembilder banar väg för åtgärder som är ensidigt riktade mot stadens periferier. Samtidigt hamnar växande strukturella ojämlikheter i skymundan. Dahlstedt efterlyser ett skifte av perspektiv; från utanförskap som statiskt tillstånd till synliggörande av de processer som skapar ojämlikheter.

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Docentföreläsning

14 september

14:00 - 15:00

Forum Humanum

<p>Fredagen&nbsp;den&nbsp;14 september&nbsp;kl. 14.00-15.00&nbsp;h&aring;ller Petra Wagman sin&nbsp;docentf&ouml;rel&auml;sning.</p><p><br />F&ouml;rel&auml;sningens titel &auml;r: &ldquo;Lagom att g&ouml;ra &ndash; vad &auml;r det egentligen? Aktivitetsbalans</p><p>och dess relation till h&auml;lsa och v&auml;lbefinnande.&rdquo;</p><p>Efter&aring;t &auml;r &aring;h&ouml;rarna v&auml;lkomna p&aring; docentmingel i GD305.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
14 september
14:00 - 15:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Docentföreläsning

Fredagen den 14 september kl. 14.00-15.00 håller Petra Wagman sin docentföreläsning.


Föreläsningens titel är: “Lagom att göra – vad är det egentligen? Aktivitetsbalans

och dess relation till hälsa och välbefinnande.”

Efteråt är åhörarna välkomna på docentmingel i GD305.

 

Välkomna

 

 

 


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Anders Gustafsson

21 september

10:00 - 00:00

B1014, JIBS

<p>Anders Gustafsson disupterar sin avandling i ekonomi&nbsp;<strong><em>Industrial Policy: Political Considerations, Payoffs, and Peculiar Incentives </em></strong>fredagen&nbsp;den 21 september 2018, kl 10:00, i B1014 p&aring; JIBS.&nbsp;<br />L&auml;s avhandlingen p&aring;&nbsp;<a href="http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1238611&amp;dswid=-1774">DIVA</a>.&nbsp;</p><p>Fakultetsopponent &auml;r&nbsp;Professor John S. Earle, George Mason University.</p><p>&nbsp;</p>
21 september
10:00 - 00:00

Plats

B1014, JIBS


Direktlänk

Disputation - Anders Gustafsson

Anders Gustafsson disupterar sin avandling i ekonomi Industrial Policy: Political Considerations, Payoffs, and Peculiar Incentives fredagen den 21 september 2018, kl 10:00, i B1014 på JIBS. 
Läs avhandlingen på DIVA

Fakultetsopponent är Professor John S. Earle, George Mason University.

 


Arrangör: Jönköping International Business School

Hälsa, välbefinnande & digitalisering

26 september

13:00 - 16:00

Science Park, plan 5, konferenslokal-Motivera

<p>V&auml;lkomna till en halvdagskonferens&nbsp;kring forskning, co-production och innovation f&ouml;r att identifiera behov och skapa smarta l&ouml;sningar.</p><p>Syftet med dagen &auml;r att visa hur forskning kan nyttog&ouml;ras, hur vi p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University vill bidra till att skapa framtidens v&aring;rd samt visa p&aring; de unika m&ouml;jligheter som finns i regionen f&ouml;r att skapa h&aring;llbara och konkurrenskraftiga verksamheter, produkter och tj&auml;nster inom omr&aring;det H&auml;lsa, V&auml;lf&auml;rd och Digitalisering&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Antalet IT-l&ouml;sningar &ouml;kar inom h&auml;lsa, v&aring;rd, samt individ-och familjeomsorg, p&aring; alla niv&aring;er och i alla omr&aring;den. E-h&auml;lsa, I-learning, co-production, serious game, webbl&ouml;sningar mm, alla &auml;r de mer eller mindre v&auml;lk&auml;nda begrepp och den stora floran av IT-l&ouml;sningar som ska st&ouml;dja verksamheter och l&auml;rande &auml;r en v&auml;lk&auml;nd utmaning. Hur kan vi genom att anv&auml;nda teknik inom olika yrkesomr&aring;den m&ouml;ta framtidens utmaningar och v&auml;nda dem till m&ouml;jligheter? Och hur digitaliserar vi p&aring; ett h&aring;llbart s&auml;tt?&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Vill du komma och ta del av detta sp&auml;nnande program s&aring; anm&auml;l ditt intresse till Maria Brovall f&ouml;re den 24/9</p><p>&nbsp;<a href="mailto:maria.brovall@ju.se">maria.brovall@ju.se</a></p>
26 september
13:00 - 16:00

Plats

Science Park, plan 5, konferenslokal-Motivera


Direktlänk

Hälsa, välbefinnande & digitalisering

Välkomna till en halvdagskonferens kring forskning, co-production och innovation för att identifiera behov och skapa smarta lösningar.

Syftet med dagen är att visa hur forskning kan nyttogöras, hur vi på Jönköping University vill bidra till att skapa framtidens vård samt visa på de unika möjligheter som finns i regionen för att skapa hållbara och konkurrenskraftiga verksamheter, produkter och tjänster inom området Hälsa, Välfärd och Digitalisering                                 

Antalet IT-lösningar ökar inom hälsa, vård, samt individ-och familjeomsorg, på alla nivåer och i alla områden. E-hälsa, I-learning, co-production, serious game, webblösningar mm, alla är de mer eller mindre välkända begrepp och den stora floran av IT-lösningar som ska stödja verksamheter och lärande är en välkänd utmaning. Hur kan vi genom att använda teknik inom olika yrkesområden möta framtidens utmaningar och vända dem till möjligheter? Och hur digitaliserar vi på ett hållbart sätt?   

Vill du komma och ta del av detta spännande program så anmäl ditt intresse till Maria Brovall före den 24/9

 maria.brovall@ju.se


Arrangör: Hälsohögskolan

Offentlig föreläsning - En av världens modernaste fabriker ligger i småland!

27 september

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Henrik Carlsson, projektledare Scania Oskarshamn</em></p><p>Henrik Carlsson ger i sin f&ouml;rel&auml;sning en inblick i hur Scania har utvecklat och byggt en av v&auml;rldens mest automatiserade karossfabriker f&ouml;r Scania New Truck generation - en premiumprodukt i lastbilsv&auml;rden. Han belyser vikten av att utveckla produkt och process hand i hand!</p><p>F&ouml;rel&auml;sningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL-EE3XX_fuSX72GjdfUU_yW7AF0Cn4kVj">livestreaming</a>.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
27 september
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - En av världens modernaste fabriker ligger i småland!

Henrik Carlsson, projektledare Scania Oskarshamn

Henrik Carlsson ger i sin föreläsning en inblick i hur Scania har utvecklat och byggt en av världens mest automatiserade karossfabriker för Scania New Truck generation - en premiumprodukt i lastbilsvärden. Han belyser vikten av att utveckla produkt och process hand i hand!

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

ForskarFredag 2018

28 september

Jönköping + länet

<p>ForskarFredag med Science Caf&eacute;, Science After Work, ForskarFredag After School och&nbsp;&quot;l&aring;na en forskare&quot; till skolklassen.</p><p><a href="http://www.forskarfredag.se">www.forskarfredag.se</a>&nbsp;</p>
28 september
00:00

Plats

Jönköping + länet


Direktlänk

ForskarFredag 2018

ForskarFredag med Science Café, Science After Work, ForskarFredag After School och "låna en forskare" till skolklassen.

www.forskarfredag.se 


Arrangör: Jönköping University

Spikning av doktors avhandling vid Hälsohögskolan

28 september

10:00 - 10:45

Röda Rummet, Hälsohögskolan

<p>Frida Lygneg&aring;rd spikar sin avhandling <strong>&quot;Participation in and outside school - Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term health conditions&quot;</strong> den 28 september, kl10:00 i R&ouml;da Rummet p&aring; H&auml;lsoh&ouml;gskolan.&nbsp;</p>
28 september
10:00 - 10:45

Plats

Röda Rummet, Hälsohögskolan


Direktlänk

Spikning av doktors avhandling vid Hälsohögskolan

Frida Lygnegård spikar sin avhandling "Participation in and outside school - Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term health conditions" den 28 september, kl10:00 i Röda Rummet på Hälsohögskolan. 


Arrangör: Hälsohögskolan

Spikning - Matthias Waldkirch

28 september

13:15 - 00:00

2:e floor in the entrance hall of JIBS

<p><strong>Matthias Waldkirch&nbsp;</strong>spikar sin avhandling i f&ouml;retagsekonomi, med titeln <strong><em>From Professional Interactions to Relational Work: Investigating Relationships around Non-Family CEOs in Family Firms,&nbsp;</em></strong>Fredagen den 28 September 2018 kl. 13.15 p&aring; v&aring;ning 2&nbsp;vid JIBS huvudentr&eacute;.</p><p>V&auml;lkommen till spikningen!</p>
28 september
13:15 - 00:00

Plats

2:e floor in the entrance hall of JIBS


Direktlänk

Spikning - Matthias Waldkirch

Matthias Waldkirch spikar sin avhandling i företagsekonomi, med titeln From Professional Interactions to Relational Work: Investigating Relationships around Non-Family CEOs in Family Firms, Fredagen den 28 September 2018 kl. 13.15 på våning 2 vid JIBS huvudentré.

Välkommen till spikningen!


Arrangör: Jönköping International Business School

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information