Kurser

Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi och åldrande ur ett hälsofrämjande perspektiv (Occupational Therapy and Ageing from a Health Promoting Perspective) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursens utgångspunkt är hälsofrämjande insatser inom arbetsterapi med fokus på äldre. Omgivnings- och personfaktorer som främjar/begränsar hälsa behandlas. Du ska självständigt identifiera aktivitetsrelaterade risk- och friskfaktorer samt med dessa som grund utforma en plan för ett hälsofrämjande projekt som beaktar projektdeltagarnas delaktighet.

Kursinnehåll

  • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
  • Photovoice
  • Social inkludering
  • Delaktighet och inflytande
  • Aktivitetsrelaterade frisk- och riskfaktorer
  • Hälsofrämjande åtgärder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt inom arbetsterapeutprogrammet avslutade kurser om 60 hp inklusive avslutad kurs i Gerontologi, 4,5 hp eller motsvarande kunskaper, alternativt kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HAHN17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2019: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
5
Examinator
Ann Johansson
Kursansvarig
Ann Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11224
Visa flerVisa färre

Sidan uppdaterad 2019-09-04

Sidan uppdaterad 2018-03-12