Me&JU är Jönköping Universitys magasin där du kan läsa om Jönköping University och vår verksamhet.

Det handlar om utveckling och framsteg inom utbildning och forskning, om personerna bakom arbetet, om våra samarbetspartners, om nyfikenhet och företagsamhet och en öppenhet för omvärlden.

Me&JU distribueras till Jönköping Universitys samarbetspartners, intressenter, medarbetare, alumner och vänner.

Magasinet produceras av Marknadsavdelningen vid Jönköping University och utkommer med fyra nummer per år i 6 500 exemplar.

Ansvarig utgivare: Hanna Ståhl, VD, Högskoleservice, Jönköping University

Kontakt

E-post: press@ju.se

Adress:  
Jönköping University
Me&JU
Box 1026
551 11 Jönköping


Adressändring

Har du bytt namn eller adress? Vänligen meddela oss per e-post, så att du säkert får Me&JU också till din nya adress.