Forskningsetiska kommittén

Forskningsetiska kommitténs uppgifter är att:

  • ge rådgivande forskningsetiska yttranden om studier som inte omfattas av etikprövningslagen
  • bistå forskare med rådgivning inför ansökan till regional etikprövningsnämnd
  • i övrigt bidra till att sprida kunskaper i forskningsetik.

Kommittén tar emot ansökningar från Hälsohögskolan och från de medverkande forskningsenheterna

Skicka in ett ärende till Forskningsetiska kommittén

Kommitténs sammanträden

2018

10 september - ärende senast 30 augusti
2 oktober - ärende senast 21 september
6 november - ärende senast 26 oktober
4 december - ärende senast 23 november

Sidan uppdaterad 2018-06-14


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information