Forskningsstudier

Forskning som omfattas av etikprövningslagen ska prövas i en central etikprövningsnämnd eller i en av sex regionala etikprövningsnämnder. För Jönköpings del finns den regionala nämnden i Linköping.

Ansök så här:

 1. Fyll i blanketten "Ansökan om etikprövning av forskning som avser människor". Utöver forskaren, ska även företrädare för huvudmannen underteckna ansökan. När det gäller Hälsohögskolan är vd företrädare för huvudmannen. När det gäller ansökningar från Region Jönköpings län skickas ansökan till Futurum, där av landstingsdirektören utsedd företrädare undertecknar denna.
 2. Bifoga forskningsplan, eventuell instrumentation (intervjuguide, enkät, beskrivning av experiment etc), brev till undersökningspersoner och dylikt.
 3. Skicka underskriven komplett ansökan i pappersformat i ett exemplar till Forskningsetiska kommitténs sekreterare:

  Hälsohögskolans Forskningsetiska Kommitté
  Att. Karolina Boberg
  Hälsohögskolan
  Box 1026
  551 11 JÖNKÖPING

  Ansökan ska vara kommittén tillhanda 11 arbetsdagar före det sammanträde där ärendet behandlas. Ansökningar som kommer in senare eller ej är kompletta behandlas vid nästkommande möte.

Ansökningarna diarieförs och är därmed offentliga handlingar.

Kommittén bör kunna presentera ett yttrande för sökanden inom 14 dagar från det att ärendet behandlats, om inga kompletterande uppgifter behövs.

Sidan uppdaterad 2018-08-27


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information