Avdelningen för klinisk diagnostik, AKD

På avdelningen finns kandidatprogram inom huvudområdena radiografi och biomedicinsk laboratorievetenskap som leder till examen som röntgensjuksköterska respektive biomedicinsk analytiker (två olika inriktningar, klinisk fysiologi och laboratoriemedicin). Undervisning sker även inom biomedicinska och naturvetenskapliga ämnen.

Forskningen handlar om medicinsk diagnostik inom åldrandets biologi, molekylär cellbiologi, onkologi, tumörbiologi, klinisk immunologi, hjärt- och kärlsjukdomar, fysisk aktivitet, medicinsk teknik, mammografi-screening och barn inom högteknologisk vårdmiljö.