Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, ANB, Box 1026, 551 11 Jönköping

ANB ledning
Frieda Andersson

Avdelningschef (tjänstledig)


Emma Carlsson

Tf Avdelningschef


Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi

Anita Hurtig Wennlöf

Ämnesföreträdare

Ida Åström Malm

Programansvarig

Filippa Fredlund


Paulina Holmqvist


Rachel De Basso

(tjänstledig)

Emma Kramer

(tjänstledig)

Louise Rundqvist

(tjänstledig)

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

Caroline Bylfors


Emma Carlsson


Stina Kronberg

Programansvarig

Maria Faresjö

(tjänstledig)

Andrea Tompa  


Cecilia Ottosson


Klas Moberg


Sandra Karlsson

Tf Ämnesföreträdare

Bengt-Åke Andersson


Biomedicingruppen - kurser inom biomedicin/medicinsk vetenskap

Armanos Beniamin


Åsa Wilsson

Ämneskoordinator

Biljana Ouda

Programsamordnare

Carina Johansson


Dan Lund


Fredrik Lygnegård


Lisa Nyman


Magnus Karlsson


Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anna Bjällmark

Programansvarig

Berit Möller Christensen

Programansvarig,
Ämnesföreträdare

Elisabeth V. Jonsson


Linda Lagerstrand Ottostrand


Tatiana Sterlingova


Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

  • Forskare