Stefan Österström

Socialdirektör på Jönköpings kommun

Stefan Österström, Socialdirektör, Jönköpings kommun. Socialförvaltningen i Jönköpings kommun har som uppdrag att ge stöd, service och behandling inom områdena, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och hälso- och sjukvård. Nästan 5 500 kvinnor och män arbetar inom Socialförvaltningen. Funktionsstödsnämnden, Äldrenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden är de nämnder som ansvarar för Socialtjänstens verksamheter.

Stefan Österström
2023-04-26