Linda Rudelius

Verksamhetsstrateg vid Hälsohögskolan

Linda Rudelius arbetar som verksamhetsstrateg på Hälsohögskolan och har en bred erfarenhet av utbildningsfrågor ur både ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv.

Linda Rudelius
2023-04-26