Marie Ernsth Bravell

Vd och akademisk ledare vid Hälsohögskolan

Marie Ernsth Bravell är docent i gerontologi. Hon har haft olika uppdrag på Jönköping University; som avdelningschef för Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan samt som vicerektor för forskningen vid Jönköping University.

Marie Ernsth Bravell
2023-04-26