Internationalisering

Hälsohögskolan är en internationell mötesplats med möjligheter att få fördjupade insikter om hälsa, vård och socialt arbete genom kulturella jämförelser och influenser.

Internationaliseringsarbetet vid Hälsohögskolan sker inom samtliga utbildningsnivåer och i forskning. Verksamheten omfattar studentutbyten, lärarutbyten, kurser, uppdragsutbildning och forskningsprojekt.

80 partneruniversitet runt om i världen

Våra internationella samarbeten grundas på ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och resurser inom fackhögskolans profilområden. Student- och lärarutbyten sker med cirka 80 partneruniversitet. Detta innebär inte bara ökade kunskaper för utresande studenter och lärare; internationalisering sker också på hemmaplan. Våra studenter möter utbytesstudenter och får utblickar via inresande gästforskare och lärare som bidrar med sin kompetens. Vi samarbetar med olika partneruniversitet vad gäller forskningen. Vi har också idag doktorander från andra länder och antalet utländska doktorander kommer att öka med de nya samarbeten som etableras. Det sker en stark utveckling av motsvarande utbildningar i många länder. Hälsohögskolan en attraktiv samarbetspartner och en förebild.

Hälsohögskolans internationella råd (HIR)

HIR arbetar med att ta fram underlag för riktlinjer som rör internationalisering, samt ger vägledning till medarbetare och studenter i frågor som rör internationalisering. Läs mer om Hälsohögskolans internationella råd

Sidan uppdaterad 2017-04-05

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information