Lyssna på kursansvarig Helena Svanängen som berättar om kursen.

"Ett särskilt fokus kommer att ligga på undervisning som förebygger svårigheter"