Fristående kurser

Rådet leds av utbildningsledare för fristående kursområdet, övriga ledamöter utgörs av utbildningsledare för de olika programmen på grundnivå som ges vid HLK. Utbildningschef, avdelningschef och lärare kan adjungeras till rådets sammanträden vid behov.

Rådets uppgift är att:

  • Diskutera och utveckla samverkan mellan fristående kursområdet och programmen vid HLK
  • Ansvara för kvalitetsuppföljning av fristående kursområdet genom att fortlöpande följa upp kursvärderingar och föreslå åtgärder som dessa kan föranleda

Styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Råd för fristående kursområdet.pdf 314.8 kB 2016-03-30 11.33

Sidan uppdaterad 2020-04-28