Internationalisering

world map

Den internationella profilen på JIBS sammanfattas i en av våra vägledande principer: "International at heart".

Fakultet

37% av JIBS lärare och forskare är födda utanför Sverige och kommer från 17 olika länder. Av våra 66 interna doktorander är 67% utrikes födda och kommer från 17 olika länder. Detta inkluderar 8 doktorander från vårt samarbetsprojekt med Rwanda. Dessutom samarbetar JIBS med 26 doktorandkandidater vid Addis Abebas University.

Många lärare har även omfattande internationell erfarenhet, till exempel från lärarutbyten, internationella studier och sabbatsår utomlands. 

Våra doktorander har varit anställda vid exempelvis Queensland University i Australien, Bocconi i Italien, Nankai University i Kina, ESADE i Spanien, Tsinghua University i Kina och Copenhagen Business School.

Studenter

Under hösten 2016 var 42% av studenterna på JIBS kandidatprogram från andra länder än Sverige. På JIBS masterprogram var motsvarande siffra 80%.

Med undantag av de ettåriga masterprogrammen, får alla studenter på grund- och masternivå möjlighet att studera utomlands, och en stor majoritet av studenterna utnyttjar den möjligheten. Under de senaste fem åren har över 300 JIBS-studenter årligen studerat utomlands på ett utbytesprogram, där lika många inkommande studenter har studerat på JIBS varje år.

JIBS nätverk av partneruniversitet består av cirka 180 universitet och/eller handelshögskolor från cirka 40 länder. JIBS genomför årligen en översyn av partneruniversiteten för att säkerställa att de håller hög kvalitet.

Efter avslutade studier påbörjar många JIBS-studenter internationella karriärer genom att flytta till tredje länder (dvs. inte tillbaka till hemlandet), och för svenska studenter är möjligheterna till en internationell karriär en viktig anledning att välja att studera på JIBS i första hand.

Program

Alla våra program, med undantag för kandidat-och masterprogrammet i affärsjuridik, är helt på engelska. På Civilekonomprogrammet ges några kurser på svenska.

Samarbeten

Vi har tecknat samförståndsavtal med flera universitet världen över för att utveckla gemensamma program.

Varje år ger vi kurser i International Management och internationell marknadsföring för studenter från universitetet Steinbeis i Tyskland. Vi erbjuder också internationella sommarkurser i familjeföretagande, entreprenörskap och logistik.

I ett samarbete med de stora svenska exportfrämjande organisationerna, arbetar studenterna i en kurs på masternivå med regionala små och medelstora företag för att hjälpa dem att utveckla en internationaliseringsplan.

Internationella partners

Ett stort antal partneruniversitet är nödvändigt för att möta efterfrågan på utbytesmöjligheter bland JIBS-studenter. JIBS har från start aktivt utvecklat ett nätverk av partneruniversitet runt om i världen. Totalt finns 151 partneruniversitet i nästan 50 länder på alla kontinenter. JIBS har formella avtal med dessa universitet för utbytesstudier på kandidat- eller masternivå (eller båda); såväl som avtal med dessa och andra universitet för fakultetsutbyte och besök; forskningssamarbeten eller annan akademisk verksamhet.

Under 2016 har JIBS strategiskt expanderat i USA, Storbritannien, Spanien och Japan. Hittills har initiativet resulterat i flera nya utbytesavtal, till exempel: Lancaster University Management School (trippelackrediterad, Storbritannien), Adam Smith Business School Glasgow (trippelackrediterad, Storbritannien), Nagoya University of Commerce & Business (dubbelackrediterad, Japan).

Sidan uppdaterad 2018-04-30


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information