Korta fakta

Fakta

  • 2642 studenter varav ca 50 % internationella
  • 101 anställda varav 53 % med internationell bakgrund
  • 14 professorer
  • 65 aktiva doktorander
  • 3 forskningscenter
  • 250 partnerföretag
  • 140 partneruniversitet

Profil

Entreprenörskap, ägandeskap & förnyelse i en genuint internationell miljö.
Utbildning och forskning inom: Företagsekonomi, nationalekonomi, informatik och statistik.

Utbildning

4 st kandidatprogram , samtliga helt på engelska
1 st civilekonomprogram på svenska
8 st masterprogram, samtliga helt på engelska
4 st doktorandprogram, samtliga helt på engelska
3 st sommarprogram, helt på engelska
1 yrkeshögskoleprogram på svenska

Studenter

153 nya betalande utländska (icke-EU) programstudenter 2018, plus 177 nya programstudenter från EU-länder och 368 inresande utbytesstudenter, samt 329 utresande.

En av tio studenter startar eget företag under sina studier.

Forskning

Forskningsområden: Nationalekonomi, företagsekonomi, informatik och statistik.

JIBS rankas på andra plats globalt och på första plats i Europa inom entreprenörskapsforskning, och på tredje plats globalt och första plats i Europa inom familjeföretagsforskning.

JIBS rankas på första plats i Sverige och på fjärde plats i Norden inom det bredare forskningsområdet Business Studies and Economics.

Sidan uppdaterad 2020-08-11