PRME

PRME lanserades 2007 av FN.

Kontakt

Marcela Ramírez Pasillas
PRME Manager
036 - 10 18 34
marcela.ramirez-pasillas@ju.se

Prisbelönt rapport

JIBS har tilldelats en utmärkelse av FN för sin lägesrapportering om PRME.

Läs mer

Grundtanken är att världens handelshögskolor har ett viktigt ansvar i att utbilda ledare med kunskaper om hållbarhet och samhällsansvar. På det sättet kan de bidra till en värld där företagande och samhälle utvecklas tillsammans.

Som utgångspunkt finns sex riktlinjer som ska hjälpa och inspirera handelshögskolorna att främja företags hållbarhet och sociala ansvar. Fler än 500 handelshögskolor i hela världen har skrivit under på principerna, varav sex i Sverige.

Genom att godkänna de sex principerna har JIBS lovat att delta i en kontinuerlig process av förbättringar i fråga om hållbarhet och samhällsansvar; kopplat till utbildning och forskning liksom dialog med näringslivet.

Undertecknandet av PRME innebär att JIBS regelbundet ska rapportera om vilka framsteg man gjort när det gäller att genomföra de sex principerna.

Läs mer om PRME på JIBS på vår engelska sida

JIBS PRME report 2017 (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
JIBS PRME report 2015 (pdf)PDF
Om de sex principerna (PRMEs webbplats)
PRME-bloggen om JIBS, maj 2015

Sidan uppdaterad 2020-07-01