Science Park

JIBS har ett nära samarbete med Science Park Jönköping, som är delägt av Jönköping University, och dess Business Lab, Business Incubator och Business Growth-enheter.

Science Park grundades 2001 och stöder företagare och nystartade företag inom fem huvudområden:

  1. Företagande
  2. Innovation
  3. Finansiering
  4. Matchning
  5. Internationalisering

Science Park ligger nära campus och är en mötesplats för företagsrepresentanter och nya affärsidéer. Här kan man finna en gemensam grund för utveckling och samarbete, och dra nytta av den nära kopplingen till JU. Förutom att Science Park-medlemmarna sitter i några av JIBS programråd är Science Park aktivt involverat i många JIBS entreprenörskapskurser.

Studenter på JIBS kan få tillgång till Science Parks resurser för att starta och utveckla ett nytt företag utan kostnad. Cirka 250 idéer från studenter och forskare hanterades 2019. Dessutom startade studenter från Jönköping University cirka 25 företag, vilket representerar det högsta förhållandet mellan studententreprenörskap i Sverige när det gäller nystiftade företag per antal helårsstudenter. Science Park organiserar och stöder också JIBS entreprenörskapstävlingar, både genom att ge organisatoriskt stöd och genom att delta i juryn.

Tack vara sitt gedigna nätverk och samarbetet med studenter, forskare och företag så fungerar Science Park ofta som en ”matchmaker” mellan JIBS-studenter och företagslivet, exempelvis genom att para ihop studenter med entreprenöriella företag för praktik, skriva uppsatser eller vid nyrekryteringar.

Läs mer om Science Park här

Sidan uppdaterad 2020-08-14