När beskedet om distansundervisning på grund av pandemin kom från regeringen under våren 2020 ställde Jönköping University (JU) snabbt om till digital verksamhet. En omställning där vi alltsedan dess har arbetat med att förbättra och förfina med studenternas och personalens säkerhet i fokus. Under höstterminen 2020 har JU genomfört en så kallad coronaanpassad campusundervisning där majoriteten av undervisningen har varit digital och de fysiska mötena minimerats. Under hösten planerade vi för att fortsätta verksamheten på detta sätt även under våren 2021 om pandemiläget kvarstod.

I följande text beskriver JU:s ledning hur man ser på omställningen och varför vissa delar fortfarande är på campus. Texten har också publicerats på Jönköpings-Posten.se den 15 januari.

Jönköping University anser att det är viktigt för samhället att vi trots rådande omständigheter fortsätter att utbilda och examinera studenter i tid, på ett rättssäkert sätt, och med bibehållen kvalitet. Det är viktigt för både samhället och för de studenter som sökt sig till oss att vi kan garantera att de får med sig de kompetenser och den kunskap som de behöver i sitt framtida yrkesliv. Till exempel:

  • Vi vill att de lärare och förskollärare som examineras från JU har praktisk erfarenhet av arbetet i skolan och på förskolan för att barn ska utvecklas i en trygg miljö.
  • Vi vill examinera byggingenjörer som kan konstruera broar och byggnader som inte rasar.
  • Vi måste säkerställa att våra sjuksköterskestudenter kan genomföra en läkemedelsberäkning i skarpt läge för att kunna ge rätt dos medicin till sina patienter när de är klara med sin utbildning.

För att allt detta ska kunna ske inom alla våra utbildningar krävs det att vissa undervisnings- och examinationsmoment bedrivs på campus.

Vid tentamina har vi implementerat regler bland annat vid in- och utgång, rutiner för rengöring av bänkar och tangentbord, samt tillhandahåller handsprit. Avstånden mellan bänkarna är minst två meter och rummen är stora och luftiga och anpassade för betydligt större grupper. Vi har även gjort vissa anpassningar i närtid bland annat genom att ytterligare dra ner på antal personer vid varje tentamenstillfälle och extra översyn om det finns fler examinationer som kan ske på distans.

Det är självklart för oss på Jönköping University att vi bidrar till att minska risken för smittspridning genom att minimera antalet personer på campus och anpassa alla delar av vår verksamhet. Inför varje beslut – löpande under hela förloppet – har det förts en diskussion inom Jönköping University:s ledningsgrupp (där vd:ar, rektorer och Studentkåren medverkar) och en dialog med verksamhetsansvariga om konsekvenser av olika åtgärder och ställningstaganden. Olika expertfunktioner inom organisationen har givit sin syn för att hitta lösningar som måste vara både smittsäkra och rättssäkra.

Jönköping University följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ständig dialog med smittskyddsenheten på Ryhov. Vi har också en nära dialog med andra lärosäten och kontakter med Utbildningsdepartementet. Föreläsningar, möten, evenemang, konferenser, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in. Informationen är sammanhållen och vi har, sedan februari 2020, valt att kommunicera genom en tydlig kanal på vår hemsida, vilket har kompletterats med direktinformation till personal och studenter.

Jönköping University har en stor bredd vad gäller utbudet av utbildningar – teknik, ekonomi, hälsa och vård, lärarutbildningar, för att nämna några – och förutsättningarna och utmaningarna varierar inom varje program. Den rådande situationen är svår för oss alla, och den fortsätter att ställa krav på vårt engagemang och personliga ansvar. Vi välkomnar och uppmuntrar den stora vilja som finns på Jönköping University att agera rätt och ta sitt ansvar, och vi är tacksamma för alla synpunkter vi får som möjliggör en bra dialog.

Agneta Marell, rektor Jönköping University
Marie Ernsth Bravell, vd Hälsohögskolan
Marie Öhman, vd Högskolan för lärande och kommunikation
Hanna Ståhl, vd Högskoleservice
Jerker Moodysson, vd Jönköping International Business School
Johan Palsgård, vd Jönköping University Enterprise
Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan