FAQ för personal

Här hittar du frågor och svar angående Jönköping Universitys hantering av coronavirusets spridning. Dessa frågor och svar uppdateras löpande efter hand som nya frågor kommer in.

Generella frågor

Hur hanterar Jönköping University situationen med anledning av coronaviruset?

JU har aktiverat en krisorganisation med olika arbetsgrupper som träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna som kommer i samband med virusets utbrott. De hanterar regeringens beslut med de åtgärder som krävs, bevakar övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Information med anledning av coronaviruset finns på www.ju.se/corona

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset. Det är dessa rekommendationer även JU förhåller sig till.

Vem kan jag som personal vända mig till om jag har ytterligare frågor?

Du ska i första hand vända dig till din närmsta chef.

I varje bolag finns det en samordnare som är länken mellan bolagets chefer och beredningsorganisationen. Coronasamordnare på JU är operativa chefer på fackhögskolorna och JUE, samt verksamhetsstrateg på Högskoleservice. 

Du kan också ställa frågor via e-post: servcenter@ju.se och telefon: +46 36-10 19 70 
Telefontider är 08:00-16:30 på vardagar.

Hur hålls medarbetare informerade om läget?

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om läget via den här sidanöppnas i nytt fönster. Den kan också nås via ju.se/coronaöppnas i nytt fönster.

Rektorsbeslut gällande coronaviruset finns på intranätet.

Hur påverkas JU:s verksamhet?

JU:s verksamhet fortsätter, men all undervisning övergår till distansundervisning från och med 2020-03-18. Ingen undervisning kommer ske i JU:s lokaler. JU:s lokaler kommer att hållas öppna. Även om lokalerna är öppna uppmanar regeringen alla studenter att om möjligt studera hemifrån samt att begränsa sina sociala kontakter för att minska smittspridningen.

I dagsläget finns inga rekommendationer från ansvariga myndigheter om att stänga verksamheter. JU följer noggrant utvecklingen av spridningen av det nya coronaviruset samt informationen från ansvariga myndigheter. JU:s verksamhet fortsätter som vanligt, men vi uppmanar studenter och medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. 

Jönköping University beslutade att, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer, inte hålla Öppet hus som var planerat den 21 mars 2020.

Fler evenemang kan komma att påverkas och vi kommer att informera personal och studenter kontinuerligt. Evenemang uppdateras på den här sidan

Vad innebär att personalen uppmanas att undersöka möjligheten till digitala möten?

Digitala möten är ett alternativ till fysiska möten, vilket möjliggör närvaro vid möten för medarbetare som arbetar hemifrån. Alla ansvariga lärare ska från och med onsdag 18 mars ställa om sin undervisning och examination till distansundervisning och digitala alternativ.

I nuläget fortsätter vi, som tidigare, bedriva vår verksamhet i största möjliga utsträckning. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation, ges personal inom JU möjlighet att utföra distansarbete där verksamheten tillåter och vid större möten ska det finnas möjlighet att delta digitalt. Beslut om eventuellt distansarbete tas fortsatt i dialog med närmaste chef. 

Hur påverkar regeringens förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer verksamheten vid JU?

JU kommer inte arrangera några allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.

Enligt Folkhälsomyndigheten är förordningen normgivande även för evenemang och tillställningar som inte omfattas av förbudet. Därför rekommenderar JU att möten som omfattar fler än 50 personer hålls digitalt. Precis som tidigare ska möten oavsett antal medverkande inkludera möjligheten att delta på distans.

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram ett verktyg för att göra en riskbedömning före genomförandet av evenemang och sammankomster som du hittar via den här länken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Städas och desinficeras lokaler och möbler extra för att förhindra smittspridning?

Vi har sett över städrutinerna för att förebygga risken för smittspridning på Campus.

Hur kan jag undvika smitta?

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndighetens frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (under Smittvägar/Vad kan jag göra för att undvika smitta?).

Folkhälsomyndighetens risknivå har höjts till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Allmänna råd är:

 • En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansikte och ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • att stanna hemma när du är sjuk och så fort du känner minsta symptom. Har du symptom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten. 


Frågor angående arbetstid och frånvaro

Jag har lindriga symptom och uppmanas att arbeta hemifrån. Vad gäller?

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom att stanna hemma. Har du symptom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten.

Med anledning av detta rekommenderar vi att medarbetarna tar med dator och telefon hem efter arbetsdagens slut för att kunna arbeta hemifrån om det skulle behövas. Du ska i så fall komma överens med din chef om vilka arbetsuppgifter som ska genomföras. Du förväntas vara tillgänglig på telefon, mail och digitala möten och ha en kontinuerlig dialog med din chef om hur det fungerar att arbeta hemma.

I nuläget fortsätter vi, som tidigare, bedriva vår verksamhet i största möjliga utsträckning. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation, ges personal inom JU möjlighet att utföra distansarbete där verksamheten tillåter och personal uppmanas att hålla större möten digitalt. Beslut om eventuellt distansarbete tas fortsatt i dialog med närmaste chef. 

För att komma åt hemkatalog och gemensamma lagringsytor hemifrån kan man installera VPN på sin JU-dator. Det går inte att få åtkomst via VPN från annan dator än JU-dator. Installationen går bra att göra från vilket nätverk som helst, man måste inte vara på plats på JU för att göra detta. Information om VPN och instruktioner finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan min chef beordra mig att stanna hemma?

Ja, din chef kan beordra dig att jobba hemma. Du och din chef ska i dialog besluta vilka arbetsuppgifter du kan utföra. Lön får du som vanligt om chefen bestämt att du ska jobba hemifrån.

Min chef har beordrat mig hemarbete, men jag håller inte med. Kan jag komma till jobbet?

Nej, det är chefens beslut som gäller.

Jag är sjuk, vad gäller?

Du ska sjukanmäla dig enligt vanlig rutin. https://intranet.hj.se/intranet/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetstid-och-franvaro/sjukfranvaro.html

Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget för sjuklön och sjukpenning. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för det gjorda avdraget hos staten. Arbetsgivaren fortsätter att göra karensavdrag som tidigare och den anställde ansöker om ersättning retroaktivt till Försäkringskassan.

Försäkringskassan har mer information på sin webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mitt barn är sjukt, vad gäller?

Mitt barns förskola/skola är stängd med anledning av coronaviruset och jag behöver vara hemma och ta hand mitt barn. Har jag rätt att vara ledig och får jag någon ersättning?

Kommunerna är skyldiga att upprätthålla skolverksamhet och barnomsorg. Om alternativ tillfälligtvis inte erbjuds, gäller de vanliga reglerna för såväl rätt till ledighet som ersättning.

Möjlighet till ledighet finns i form av föräldraledighet, då med ersättning från Försäkringskassan i form av föräldrapenning. Arbetsgivaren kan även bevilja semester med semesterlön. Även tjänstledighet kan beviljas, då utgår ingen lön.

Kontakta alltid din närmsta chef för ansökan om ledighet. 

Frågor angående resor och besök

Jag har varit ute och rest nyligen. Kan jag gå till arbetet?

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom att stanna hemma. Har du symptom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten. 

Jag har planerat en tjänsteresa, vad gäller för mig?

enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, ger JU följande rekommendation till studenter och anställda:

 • JU avråder alla anställda från resor till utlandet.
 • JU avråder alla anställda från resor till storstadsregioner i Sverige.
 • JU avråder från alla tjänsteresor till utlandet och storstadsregioner i Sverige, vilka endast får genomföras om vd vid respektive bolag meddelar skriftligt undantag med hänsyn till särskilda skäl.
 • JU avråder från alla besök i tjänsten från utlandet och storstadsregioner i Sverige, vilka endast får genomföras om vd vid respektive bolag meddelar skriftligt undantag med hänsyn till särskilda skäl.
 • JU avråder alla studenter från resor till utlandet, såväl privat som inom ramen för utbildningen.

Den 11 mars deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att det nya Coronaviruset (COVID-19) är en pandemi. Med anledning av detta konstaterar Folkhälsomyndigheten att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder. Därav drar Folkhälsomyndigheten slutsatsen att det inte längre är relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning.

Vi ska få besök/studenter från utlandet. Ska vi ta emot våra besök/studenter?

JU avråder från alla besök i tjänsten från utlandet, vilka endast får genomföras om vd vid respektive bolag meddelar skriftligt undantag med hänsyn till särskilda skäl.

Jag måste, pga av Corona, avboka min tjänsteresa. Kan jag få ersättning för avbokningskostnaderna, tex resa, boende, konferensavgift?

Om tjänsteresan är bokad via Egencia ska du i första hand kontakta dem för hjälp med att avboka resan. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras.

I JU:s tjänstereseförsäkring från ERV finns ett avbeställningsskydd, vilket innebär att du har rätt att få ersättning för dina avbokningskostnader (exempelvis resa, boende, konferensavgift), detta förutsatt att du inte fått ersättning från researrangör eller flygbolag.

Kontakta ERV på telefon: 0770 457 970 alternativt corporate@erv.se Det finns även mer information på ERV:s hemsida www.erv.se

Angående Egencia-tjänsteresor

I de fall en medarbetare har en bokad tjänsteresa som inte ska genomföras måste varje resenär/bokare kontakta Egencia själv så att Egencia kan försöka hjälpa till att avboka. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras. Därav behövs den personliga kontakten med Egencias resebokare.

Om en medarbetare får godkänt av vd att ändå boka en tjänsteresa ska resan bokas så att den är av- och ombokningsbar. 

Kontaktar JU medarbetare som är i ett annat land?

Det är viktigt att alla anställda bokar sina tjänsteresor via Egencia så att JU kan följa upp var de befinner sig samt bistå om situationen snabbt skulle förändras i något land.

Kan JU stoppa min privata resa?

Nej, JU kan inte stoppa din privata resa. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

JU avråder dock från resor till andra länder i enlighet med UD:s rekommendation. 

Frågor angående undervisning

Jönköping University följer regeringens rekommendation om att övergå till undervisning på distans från och med onsdag 18 mars.

Kan vi vid behov ändra examinationsform för en kurs, kan vi till exempel skifta till hemtentamen även om det i kursplanen står salstenta?

Alla former av tentamen i sal, såväl papperstentamen som tentamen i Inspera som genomförs i sal, görs om till tentamen som genomförs digitalt och på distans. Detta gäller tills vidare.

UKÄ anser att eventuella förändringar av kursplaner får göras i efterhand. Skulle en tillsynsanmälan göras kommer UKÄ inte att kritisera ett lärosäte som brådskande ändrat examinationsformer av smittskyddsskäl utan att först ha ändrat kursplanerna.

Läs mer på UKÄ:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är vi lärare skyldiga att göra, t.ex. angående handledning, examination etc. för studenter som rekommenderas att stanna hemma?

Lärare bör så långt som möjligt hjälpa studenterna, så att de inte kommer efter i studierna i onödan. Det kan t.ex. handla om att ge berörda studenter särskild handledning på distans för att underlätta självstudier och se över möjligheten för studenterna att följa föreläsningar eller delta i seminarier på webben. Obligatoriska utbildningsmoment kanske kan bytas ut mot ersättningsuppgifter. Om studenterna missar ett prov, t.ex. en salstentamen, kan det vara lämpligt att erbjuda ett omprov så fort som möjligt. Det är upp till varje kursansvarig att avgöra hur studenterna kan ta igen det de missat och om det är möjligt att förändra kursens upplägg utifrån kursplanen. Även studievägledare kan bistå.

Studenterna kan behöva anmäla till Försäkringskassan om smittrisken hindrar dem från att studera.

En student har hört av sig till mig som lärare och tror att hen är smittad, vad gör jag?

Studenter som misstänker att de insjuknat i coronavirus ska:

 • kontakta 1177 per telefon (för vidare handläggning inom sjukvården)
 • anmäla till försäkringskassan (för att få sjukpenning i stället för CSN)
 • Rekommenderas att kontakta JU på telefonnummer: 036-10 19 70. Mottagaren meddelar utbildningschef på berörd skola via telefon.

Disciplinnämnden har möjlighet att pröva om studenter, som inte följer lärosätets ordningsregler eller förhållningsorder för att förhindra smitta, kan stängas av med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser.

Kommer jag att kunna genomföra min VFU-besök?

Ta kontakt med VFU/praktikansvarig för att få information om vad som gäller för ditt besök.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ”anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.” Detta bör även gälla våra studenter.

Vilka digitala verktyg finns tillgängliga för att kunna genomföra undervisning på distans?

Vid JU finns flera verktyg för online-utbildning såsom Canvas, Pingpong, Zoom och Teams.

Följ löpande information här: Digital utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor angående forskning

Kan en disputation genomföras med opponent som deltar på länk?

Det finns inget som hindrar detta.

Kan disputationer och licentiatseminarier genomföras helt på distans?

Ja, både disputationer och licentiatseminarier kan genomföras helt på distans. Samtliga deltagare kan delta på distans, inklusive doktoranden själv. Detta är i linje med regeringens rekommendation om att övergå till digital undervisning, detta inkluderar också forskarutbildning.

Allmänheten ges möjlighet att följa disputationen på distans via webblänk. För de som inte har teknisk möjlighet att följa disputationen på distans kommer JU att tillhandahålla en eller flera lokaler med digital utrustning där allmänheten kan följa disputationen.

Lokalen eller lokalerna meddelas inför varje disputationstillfälle. Vänligen notera att JU följer myndigheternas rekommendationer med tanke på COVID-19.


Information/frågor kring Covid-19

Platser för nationell information om Covid-19

Om du känner oro kan du läsa mer på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringa till det nationella informationsnumret 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid frågor kring corona och be om råd.

FAQ om Covid-19 hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om coronaviruset hos Region Jönköpings län

Region Jönköpings län uppdaterar kontinuerligt sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om coronaviruset.

Världshälsorganisationen (WHO)

Världshälsoorganisationen (the World Health Organization) uppdaterar kontinuerligt sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om coronaviruset.

Tas det särskilda hänsyn/beslut angående medarbetare som själv eller vars nära anhörig finns bland de av Folkhälsomyndigheten identifierade riskgrupper?

Detta är en bedömning från fall till fall med utgångspunkt i verksamhetens behov i kombination med den anställdes situation och hälsotillstånd.

Jag känner mig orolig och stressad. Vem kan jag vända mig till?

Personal som känner sig oroliga kan vända sig till sin närmaste chef.
Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka