FAQ för studenter

Här hittar du frågor och svar angående Jönköping Universitys hantering av coronavirusets spridning. Dessa frågor och svar uppdateras löpande efter hand som nya frågor kommer in.

Generella frågor

JU bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Information om coronaviruset och de beslut och riktlinjer som JU tagit fram finns på ju.se/corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid tveksamheter eller om du har frågor kan du mejla till: servcenter@ju.se

Studenter och medarbetare i Sverige uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset. Det är dessa rekommendationer även JU förhåller sig till.

E-post: servcenter@ju.se 

Telefon: +46 36-10 19 70

Telefontider: Måndag-onsdag samt fredag kl. 10.00-11.00 
Läs mer här: https://ju.se/student/service.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du känner oro kan du läsa mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ringa till:113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd. Om du har varit i ett riskområde och känner symtom, ring 1177.

Via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten om covid-19. 

Om du som student känner dig ensam och behöver någon att prata med kan du vända dig till Studenthälsan Öppnas i nytt fönster. eller Jönköping University Chaplaincy Öppnas i nytt fönster. via Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om läget via den här sidan Öppnas i nytt fönster.. Den kan också nås via ju.se/corona.

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndighetens frågor och svar (under Smittvägar/Vad kan jag göra för att undvika smitta?).


Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning

Allmänna råd är:

 • En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansikte och ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • att stanna hemma när du är sjuk och så fort du känner symptom på luftvägsinfektion
 • kontakta 1177 per telefon (för vidare handläggning inom sjukvården)
 • anmäla till försäkringskassan (för att få sjukpenning i stället för CSN)
 • om du vill kan du kontakta JU på telefonnummer +46 36-10 19 70 för vägledning kring dina studier.

Enligt Smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom, så som covid-19, göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt).

Läs mer om Smittskyddslagen på 1177.se

Vårdcentralerna ansvarar för den operativa smittspårningen i Jönköpings län.

Om en student på JU konstateras smittad med covid-19 kan vårdcentralen kontakta utsedd kontaktperson vid JU för tillgång till kontaktuppgifter. Kontaktperson från JU för vårdcentralerna är en medarbetare på Studenthälsan. 

JU utför ingen egen smittspårning och för inte heller någon statistik över hur många eller vilka som är smittade med covid-19.

På campus finns informationsskyltar med riktlinjer och när du vistas på campus är det viktigt att du följer riktlinjerna och inte bidrar till att skapa onödig trängsel.

Ja,högskolebiblioteket är öppet.

Läs mer på högskolebibliotekets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ta kontakt via telefon och Fråga biblioteket.

Från och med onsdag 1 september 2021 kan studenter vaccinera sig både med dos 1 och dos 2 via vårdcentralerna Bra Liv Hälsan 1 och 2 i Region Jönköpings Län.

Via länken nedan kan du boka tid eller se information om drop-in-tider på Hälsan 2.

https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1186

Hälsan 2

https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1187

Vaccinering bör i första hand ske utanför lektionstid. Det finns många tider och de är utspridda under hela dagen.

JU följer Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer att hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk och vara noga med handhygienen. Individen får själv avgöra om man vill använda munskydd. Här hittar du informationen från Folkhälsomyndigheten angående munskydd: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jönköping University fortsätter att arbeta med student och personal med integritet och respekt. Vi uppmanar alla som finns inom vår organisation, både studenter och personal, att inte ha förutfattade meningar om studenter eller personal grundat på etnicitet eller utseende.

Om du som student upplever dig trakasserad eller diskriminerad kontakta Studenthälsan eller OLIK Öppnas i nytt fönster.

Generella frågor om studier

Om du inte kan ta del av undervisning och examination på grund av smittrisken, kontakta kursansvarig eller studievägledare.

Tänk också på att anmäla till Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om smittrisken hindrar dig från att studera.

För att komma åt hemkatalog och gemensamma lagringsytor hemifrån kan man installera VPN på sin JU-dator. Det går inte att få åtkomst via VPN från annan dator än JU-dator. Installationen går bra att göra från vilket nätverk som helst, man måste inte vara på plats på JU för att göra detta. Information om VPN och instruktioner finns här:

https://ju.se/it-helpdesk/faq---manualer/program/vpn.html

Läs mer på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. angående studiemedel om universitet i Sverige eller partneruniversitet utomlands stänger.

Ta kontakt med praktik/VFU/NFK-ansvarig för att få information om vad som gäller för dig.

Vi förstår att nuvarande läge kan orsaka oro. Jönköping University följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla lägen och det finns i nuläget inga restriktioner vad gäller campusbaserad undervisning på universitet och högskolor.

För JU är det viktigt att säkerställa att våra studenter kan genomföra sina utbildningar med bibehållen kvalitet. Det innebär att vissa undervisnings- och examinationsmoment fortsättningsvis bedrivs på campus. Samtidigt ser vi till att minska tätheten på JU och corona-anpassar alla delar av vår verksamhet. Ett stort personligt ansvar ligger också på individen att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna.

Om du ska skriva en tentamen på campus så kommer avstånd att kunna hållas helt i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Precis som i alla lokaler finns handsprit tillgängligt.

Läs mer om tentamen här: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kommer att få mer information från din kurskoordinator eller programansvarig angående hur distansundervisningen kommer att påverka dig. Vänligen kontakta kursansvarig om du inte redan hört från dem.

Om du behöver hjälp kan du kontakta IT Helpdesk via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Datorer finns tillgängliga i tentamenssalarna för studenter som inte har teknisk möjlighet att göra sin tentamen på distans. Från och med 23 mars är det bara tentamenssalarna i hus K som kommer vara öppna.

Om du har problem med att ansluta till studieplattformarna från ditt hemland, vänligen kontakta IT Helpdesk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resor

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, har JU beslutat följa UD:s gällande rekommendationer och restriktioner för resor och besök för studenter och anställda.

Eftersom läget kan förändras snabbt bör alla fortlöpande ta del av UD:s rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information.


Det finns inga restriktioner på resor inom Sverige i nuläget. 

Alla som reser in i Sverige från utlandet uppmanas att testa sig vid symtom på covid-19 och följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller i Sverige. Det finns i nuläget ingen rekommendation om att även symtomfria bör testa sig.

Mer information finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbytesstudier

Just nu finns det ingen rekommendation från JU eller regeringen att alla studenter som befinner sig utomlands ska komma tillbaka till Sverige. 

För att du ska kunna fatta det bästa beslutet för dig, är det är viktigt att du följer utvecklingen och rekommendationerna i det land och från det värduniversitet du befinner dig, samt den lokala ambassaden och Svenska UD. När du bestämt dig kommer JU att hjälpa dig så gott vi kan. Det är viktigt att du håller International Office uppdaterade kring hur du väljer att göra, använd den här länken och välj kategorin ”Outgoing Exchange” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beslutar du dig för att komma tillbaka till Sverige, så kan situationen se olika ut beroende på om du har möjlighet att slutföra dina kurser online från ditt värduniversitet eller inte. Har du inte möjlighet att slutföra terminen på distans, är det viktigt att du tar kontakt med din studievägledare/kontaktlärare/programansvarig så snart som möjligt för att kunna lägga upp en individuell studieplan. Det är även viktigt att du tänker på att ta reda på vad som gäller angående ditt studiemedel från CSN om du väljer att komma tillbaka till Sverige.

Har du fått ett stipendium för dina utlandsstudier från JU och har frågor gällande eventuell återbetalning m.m. kan du hitta mer information här (hänvisning till FAQ (se under “Students with scholarships”) den uppdateras kontinuerligt.

Du som är svensk medborgare, glöm inte att anmäla dig till Svensklistan hos UD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För studenter som just nu befinner sig på ett utbyte i Europa finns också Erasmus Student Network (ESN) plats på lärosäten över hela Europa och hjälper gärna de studenter som behöver stöd. Här finns en lista över nationella och lokala ESN-sektioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. European Students Union (ESU) har en databas med kontaktinformation för sina medlemsorganisationer och eventuell specifik information angående Coronaviruset. Listan uppdateras löpande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. “

Information från UHR

Studenter som befinner sig i ett europeiskt land kan kontakta lokala studentorganisationer med eventuella frågor, t.ex. kring studier och rättigheter, eller om det behövs hjälp i kontakt med vård och myndigheter (t.ex. om något behöver översättas).

European Students Union (ESU) har en databas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med kontaktinformation för sina medlemsorganisationer och eventuell specifik information angående Coronaviruset. Listan uppdateras löpande.

Erasmus Student Network (ESN) finns på plats på lärosäten över hela Europa och hjälper gärna de studenter som behöver stöd. Här finns en lista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. över nationella och lokala ESN-sektioner.

Jönköping University, International Office har kontakt med studenter som befinner sig på utbyte. Vi ger även allmän information via email till alla studenter som befinner sig på utbyte. Om du har frågor, vänligen vänd dig till International Office, http://educationsupport.ju.se/

Det är svårt att veta hur läget kommer att se ut i vår i de många länder som vi har partneruniversitet i. Håll dig uppdaterad via UD:s reserekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och partneruniversitetens hemsidor. Jönköping University följer de svenska myndigheternas råd angående resande.

JU planerar för att genomföra kommande utbytesterminer som tänkt. International Office får löpande uppdateringar från olika partneruniversitet och kontaktar studenter som berörs av eventuella avbrott.

Har du frågor är välkommen att kontakta International Office genom att lägga ett ärende via den här länken: http://educationsupport.ju.se/

Informera International Office på JU om beskedet från partneruniversitetet via ett ärende, http://educationsupport.ju.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Du är istället välkommen att läsa kurser vid din skola vid JU.

Process för att bli registrerad på kurser vid JU:

Kontakta utbildningsadministrationen http://educationsupport.ju.se/ för att bli registrerad på kurser vid JU.

Om du har frågor om kurser eller behöver råd om kursval, kontakta studievägledaren för din skola via email https://ju.se/student/en/service/study-counselling.html .

Kom ihåg! Studenter som har sökt studiemedel via CSN behöver kontakta CSN för att ändra studiemedelsansökan.

Vi kan inte garantera ett byte av utbildningsplats. Har du frågor om detta eller vill avbryta ditt planerade utbyte kontaktar du International Office via http://educationsupport.ju.se/.

Det är studentens ansvar att följa utvecklingen av läget på myndigheters hemsidor, UD:s reserekommendationer samt partneruniversitetens information om läget.

Fackhögskolorna bereder plats i kurser för att studenter ska kunna studera på hemmaplan i någon form i möjligaste mån. Studenten ansvarar för att informera International Office, partneruniversitetet och sin programansvarig på JU om de förändrade planerna. Studenter ska även tänka på att kontakta CSN om de avbryter/ställer in sina utbytesstudier eller poänggivande VFU/NFK utomlands.

Process för att bli registrerad på kurser vid JU:

Kontakta utbildningsadministrationen http://educationsupport.ju.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att bli registrerad på kurser.

Om du har frågor om kurser eller behöver råd, kontakta studievägledaren för din skola via email https://ju.se/student/en/service/study-counselling.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Kom ihåg! Studenter som har sökt studiemedel via CSN behöver kontakta CSN för att ändra studiemedelsansökan.

Beroende på utvecklingen av Covid -19 i samhället, kan förändringar angående VFU/NFK behöva göras, t ex senareläggning om VFU-organisationer/NFK-företag får restriktioner och inte kan ta emot VFU-studenter/NFK-studenter som planerat under rådande förhållanden.

Alla JU studenter som är antagna till en utbytestermin är försäkrade via Kammarkollegiet Student-UT.

Se mer information här: https://intranet.hj.se/student/exchange/insurance-for-outgoing-students.html.

Teoretiskt så har man alltid rätt att ta sig till Sverige om man är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd. Detta kan i dagsläget dock bero på vilket land man reser ifrån. Generellt om man reser från ett land inom EU, så ska det vara ok, men från övriga länder är det bra att kolla vad som gäller för just det landet. Detta kan göras på Sweden Abroad hemsida genom att skriva vilket land du befinner dig i. Det går även bra att ringa till UD’s direktlinje om du vill prata med någon. Numret är öppet dygnet runt: +46 840 59200.

Studenter som varit på utbytesstudier VT20 har kunnat slutföra terminens kurser på distans från sitt partneruniversitet.

För utbytesstudier HT20 eller senare gäller inte samma riktlinjer. Ska du på utbyte HT21 och vill göra ditt utbyte på distans behöver du först ta kontakt med din koordinator på International Office via http://educationsupport.ju.se/.

Kan du inte slutföra dina utlandsstudier på distans via partneruniversitet ska du ta kontakt med din koordinator på International Office samt din studievägledare.

Då är det viktigt att du tar kontakt med JU:s International Office för att informera de att du ska komma hem. Det är även viktigt att du informera partneruniversitet. Om du inte ska/kan slutföra dina kurser online via partneruniversitet och behöver läsa andra kurser på JU, är det även viktigt att du ta kontakt med din studievägledare så snart som möjligt och tittar på om möjligheten att läsa kurser vid JU istället finns.

För närvarande finns ingen generell rekommendation att utbytesstudenter ska avbryta sina studier och återvända hem. International Office är i kontakt med alla utåkande studenter för att undersöka enskilda fall. Studenter uppmanas att följa rekommendationer från sitt partneruniversitet gällande eventuella distansstudier. Det är upp till varje student att besluta om men JU står bakom studenten i det beslut den än fattar och kommer stödja så gott det går. Vi råder alla till att följa UD:s rekommendationer. Det är också bra att kontakta din lokala ambassad eller konsulat. Följ UD:s rekommendationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studenter med stipendium

ERASMUS + EUROPEAN MOBILITY (INOM EUROPA)

Studenter som har ett sånt här stipendium kan hitta mer information på Studentwebben via den här länken Öppnas i nytt fönster. och i mejl som skickats från Internationella kontoret.

Studenter som har en sånt här stipendium kan hitta mer information på Studentwebben via den här länken Öppnas i nytt fönster. och i mejl som skickats från Internationella kontoret.

Vänligen notera att studenter fortsatt kan ansöka om Erasmus + traineeship stipendium. Ansökan stänger när finansieringen har delats ut. Vilket innebär att om ansökan fortfarande är öppen, så kan du fortfarande ansöka om Erasmus + traineeship stipendium. Mer information och hur du ansöker finns på Studentwebben via den här länken Öppnas i nytt fönster..

Mer information och ansökan finns på Studentwebben via den här länken Öppnas i nytt fönster..

Ansökan för Erasmus + Erasmus + traineeship stipendium kan göras kontinuerligt. Ansökan stänger när finansieringen har delats ut. Vilket innebär att om ansökan fortfarande är öppen, så kan du fortfarande ansöka om Erasmus + traineeship stipendium. Mer information och hur du ansöker finns på Studentwebben via den här länken Öppnas i nytt fönster..

ERASMUS + ICM MOBILITY (UTANFÖR EUROPA)

Beroende på partneruniversitet och land, kan det vara möjligt att ansöka om Erasmus + ICM (utanför Europa) utbytesstipendium för studier och traineeship. Studenter ska följa den vanliga ansöknings- och urvalsprocessen för utbytesprogram på respektive fackhögskola vid JU. Mer information om stipendium, partneruniversitet och utbildningsprogram som innefattas finns via den här länken Öppnas i nytt fönster. på Studentwebben.

LINNAEUS-PALME

Beroende på partneruniversitet och land, kan det vara möjligt att ansöka om Linnaeus-Palme stipendium för våren 2022. JU bevakar UHRs och Linnaeus-Palme riktlinjerna vilka kan tillåta eller förbjuda deltagande av utresande studenter inom Linnaeus-Palme. Studenter ska följa den vanliga ansöknings och urvalsprocessen för utbytesprogram på respektive fackhögskola. Mer information om stipendium, partneruniversitet och utbildningsprogram som innefattas finns via den här länken Öppnas i nytt fönster. på Studentwebben.

EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Informera det internationella kontoret på ditt hem och värduniversitet. Informera också JU International Office via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nej, du behöver inte betala tillbaka ditt excellence-stipendium.

MINOR FIELD STUDIES - MFS

Ja. JU har 24 MFS stipendier kvar för perioden till maj 2022 och det kommer troligtvis finnas nya stipendier för perioden som sträcker sig till maj 2023.

 

Vänligen läs informationen nedan under frågan ”Får JU bevilja nya MFS stipendier just nu?”

Nej.

JU får inte bevilja nya stipendier till länder dit Utrikesdepartementet avråder resor. Däremot kan JU fortfarande bedöma ansökningar och informera studenter som är kvalificerade för stipendier att deras stipendium kommer att betalas ut så snart situationen förändras. Studenterna kommer att få ett preliminärt besked baserat på rekommendationerna från Utrikesdepartementet, vilket kommer att följas upp. Med nuvarande reserestriktioner kan JU inte föra över några stipendiemedel till studenter.

Inga beslut kommer att tas förrän reserestriktionerna tas bort från den individuella studentens specifika land och region.

Enligt UHR, kan JU inte bevilja stipendier till länder dit Utrikesdepartementet avråder från resor till. Istället får studenter ett preliminärt besked baserat på rekommendationerna från Utrikesdepartementet, som kommer att behöva följas upp. Beskedet visar att studenten är kvalificerad för ett stipendium. Med nuvarande reserestriktioner kan JU inte föra över några stipendiemedel till studenter. Inga beslut kommer att tas förrän reserestriktionerna tas bort från den individuella studentens specifika land och region.

Alla MFS fältstudier är uppskjutna tillsvidare. När Utrikesdepartementet tar bort reserestriktionerna och låter folk resa utomlands igen, behöver studenter bevisa följande:

 • Information från UD som visar att reserestriktionerna är borttagna
 • Uppdaterad bekräftelse från din uppsatshandledare; och
 • Uppdaterad bekräftelse från din kontaktperson på fältet.

 

Dokumentationen måste bekräftas av MFS koordinatorn innan en flygbiljett bokas. I dessa fall, måste JU väga in paragraf 23 i MFS allmänna villkor 2020, med hänsyn till riskbedömning av regioner/länger som kanske inte är lämpliga för studenter på grund av hälsoskäl, säkerhetsskäl och möjligheten att genomföra fältstudien.

 

Via den här länken hittar du MFS allmänna villkor från 2020.

Om reserestriktionerna ändras igen medan du är på din MFS så måste du följa instruktionerna från Utrikesdepartementet.

Om UD:s reseinformation förnyas eller ändras efter att en student har rest iväg och de:

 • Avråder från alla onödiga resor
 • Avråder från alla resor

Då ska MFS koordinatorn på JU, i samråd med relevanta myndigheter utomlands och MFS deltagaren bestämma om det är lämpligt att stanna i landet eller återvända till Sverige.

Om UD:s reseinformation förnyas eller ändras efter att en student har rest iväg och de:

 • Uppmanar svenskar att lämna landet/regionen.

Då ska MFS koordinatorn se till att studenten som deltar i projektet direkt följer råden och lämnar landet eller regionen.

Försäkring för internationella studenter på JU

Både för Studenter In (för inkommande utbytesstudenter) och FAS (fee paying students) täcker försäkringen kostnaden för akutmedicin i Sverige. Försäkringen täcker inte kostnaden för avbokade biljetter, boende eller kostnader på grund av karantän.

För internationella programstudenter

Examensbevis kan som vanligt beställas via vår hemsida Öppnas i nytt fönster.

Information om Coronaviruset (Covid-19)

Om du känner oro kan du läsa mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ringa till det nationella informationsnumret 113 13 vid frågor kring corona och be om råd.

Om du har varit i ett riskområde och känner symtom, ring 1177.

FAQ om Covid-19 hos Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

Region Jönköpings län uppdaterar kontinuerligt sin hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om coronaviruset.

Från och med onsdag 1 september kan studenter vaccinera sig både med dos 1 och dos 2 via vårdcentralerna Bra Liv Hälsan 1 och 2 i Region Jönköpings Län.

Via länken nedan kan du boka tid eller se information om drop-in-tider på Hälsan 2.

https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1186

Hälsan 2

https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1187

Vaccinering bör i första hand ske utanför lektionstid. Det finns många tider och de är utspridda under hela dagen.

Världshälsoorganisationen (the World Health Organization) uppdaterar kontinuerligt sin hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om coronaviruset.

På den här sidan Öppnas i nytt fönster. finns information om försäkringar för internationella studenter vid Jönköping University.

På den här sidan Öppnas i nytt fönster. finns information om hur du ska göra om du som student blir sjukskriven.

Kontakta studenthälsan via e-post till studenthalsan@ju.se eller sjukvården på telefonnummer: 010 241 00 00 eller telefonnummer: 1177.