Vi går mot påsk efter de märkligaste veckor jag upplevt under hela mitt arbets- och studentliv. Jag förmodar att de flesta av er instämmer. Den verklighet vi befinner oss i känns omtumlande och obegriplig. JU blev som ni vet mycket tidigt involverat i krisen, redan i slutet av januari. Situationen har därefter eskalerat, med nya förutsättningar att ta ställning till. Utvecklingen är fortfarande oförutsägbar och det är svårt för oss alla att vi inte vet vad som händer imorgon, om en vecka eller till hösten.

Porträttfoto av kvinna

En konkret förändring inför den här veckan är rekommendationen att, efter dialog med närmaste chef, arbeta hemifrån under förutsättning att verksamheten så tillåter. Vi fortsätter att hålla distansen, men bara fysiskt. Håll social kontakt, stäm av ofta och var lite extra uppmärksamma på varandras mående.

ju.se/corona hittar du den senaste informationen kring JU:s arbete och riktlinjer om Covid19-pandemin. För personal finns svar på vanliga frågor, i FAQ för personal. Vid osäkerhet, stäm av med din närmsta chef. För studenter finns svar på vanliga frågor i FAQ för studenter.

Att begränsa verksamheten på campus med allt vad det innebär var ett historiskt beslut. Det är för tidigt att utvärdera men min uppfattning är att vi har klarat utmaningen. Vi ställde om snabbt, alla fick anamma Zoom och Teams i rekordfart, vi chattar, filmar föreläsningar och har digitala frukostmöten. Det fungerar och verksamheten inom JU fortgår med bra kvalitet! Jag vill rikta ett extra stort tack till alla kurs- och programansvariga som med stor kompetens tagit sig an den svåra utmaningen på ett fantastiskt sätt, med innerligt engagemang och med insatser i tid och rum, långt över vad någon kan begära.

Många är de initiativ och insatser vi medverkat i och tagit del av under de senaste veckorna. Jag vill nämna Studentkåren, som gör ett fantastiskt arbete i samarbete med de olika studerandeföreningarna. Förutom den direkt JU-relaterade information som de förmedlar bidrar de med en mer allmän orientering om läget i Sverige och nationell information. Det är mycket värdefullt för att skapa trygghet i oredan.

I fotspåren av Corona finns också många initiativ och insatser som vi kunnat ta del av och inspireras av de senaste veckorna. Ett studentinitiativ är Corona Solidarity Network Jönköping, dit studenter kan anmäla sig för att hjälpa äldre. Via sociala medier och med hjälp av studentpastorn når de ut till personer i riskgruppen som inte själva kan göra sina ärenden på grund av viruset.

Sveriges Radio uppmärksammar ett annat exempel på hur JU är en aktiv del i krisarbetet, genom studenter som går in och täcker upp när ordinarie vårdpersonal flyttas till andra delar av vården. Det värmer att se.

Innovativa affärslösningar för företag som kämpar i skuggan av Covid-19 var fokus i JIBS Entrepreneurship Challenge. Femton lag fick 48 timmar på sig att ta fram en affärsidé. Vinnande förslag blev en mobilapp som samordnar hjälp, till exempel matinköp och barnomsorg. Ett enkelt och omedelbart sätt att ”bygga community med kraft i solidaritet och gigekonomi” tyckte juryn. Grattis!

JIBS vd Jerker Moodysson finns med i den satsning som Herencos innovationscenter The Harbor gör för att stötta entreprenörer och företagare. ”Ett kollektiv av ostressade hjärnor”, som det uttrycks, ställs till förfogande för att lyssna och ge råd utan kostnad.

Vår kommunikationskanal Vertikals fungerar som en brygga mellan akademin och det omgivande samhället också i coronatider. Flera JU-texter med koppling till situationen är publicerade, bland annat om Sveriges beredskap i framtiden. Läs gärna på www.vertikals.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En effekt av krisen är att vi väntas få fler utbildningsplatser. När vårändringsbudgeten presenteras under nästa vecka kommer det enligt förhandsinformation att finnas stora satsningar på utbildningssektorn som för oss på JU, i ett första läge, kan innebära en extra satsning på tekniskt basår och på sommarkurser. I media rapporteras om ett kraftigt ökat intresse för lärarutbildning och för vårdyrken, också där har vi visat utbildningsdepartementet att vi står redo att möta nya behov och har viljan att expandera.

Det kommer en tid efter Covid19-pandemin. Det kommer återigen att vimla och sorla av studenter och personal i korridorerna. Vi vet inte när, men vi ska vara beredda och vi ska hitta sätt att ta tillvara utvecklingskraften som nu blivit så tydlig.

Ett varmt tack till alla som på olika sätt bidrar till att JU fungerar så bra som vi gör i krisen. Tack för energi, uthållighet och konstruktivitet.

Nu går vi snart in i påskhelgen. Det verkar bli en hel del sol på många platser i landet.

Det känns som att vi behöver det, kanske mer än någon gång tidigare.

Glad påsk och varmt tack för allt ni gör för JU!

Agneta

Jag vill skriva några rader för att försäkra er om att jag ser, känner och är oerhört tacksam för allt engagemang som finns inom JU i den situation som vi befinner oss i. Jag vill att ni ska veta att ett intensivt arbete pågår på många håll i organisationen, även under denna helg i den beredningsgrupp som vi satt samman och i flera av de arbetsgrupper som finns utsedda i organisationen. Situationen med Covid19 är en utmaning för oss alla och vi har inga tidigare erfarenheter i den här omfattningen att falla tillbaka på. JUs högsta prioritet är våra medarbetare och våra studenters säkerhet.

Information ändras från dag till dag, ibland från timme till timme, och jag har stor förståelse för den oro och osäkerhet detta förorsakar. Detta är inte lätt för någon och det är frustrerande att inte kunna ge något tydligare svar än att alla gör vad de kan.

Samtidigt som vi försöker förbereda oss för olika eventuella scenarion så är inriktningen just nu att medverka till den nationella ambitionen att plana ut smittkurvan för att ge sjukvården och andra delar av samhället en chans att komma ifatt och hinna ge god vård till de som behöver den mest. Vi på JU ska försöka bidra genom att minska folksamlingar och densiteten av personer på campus på olika sätt. Digitala verktyg spelar en viktig roll när vi undersöker vilka utbildningar och moment som kan genomföras på distans. Det kan handla om tentamina, föreläsningar och instuderingsuppgifter. Chatfunktioner kan vara ett sätt att kommunicera. Information om olika lösningarna kommer löpande framöver.

Det finns säkert de som anser att vi gör för lite i den här situationen, och förmodligen de som tycker att vi går för långt. Det är viktigt för oss att följa både UD och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ännu har ingen rekommenderat att stänga ner verksamheten. Vi står också i kontakt med en rad andra lärosäten liksom Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet.

Jag hoppas att alla känner till vår egen corona-information på ju.se/corona som uppdateras ständigt, och att varje bolag inom JU har en egen corona-samordnare.

Det helhjärtade engagemang och den lojalitet med organisationen jag upplever bland medarbetare och studenter ger styrka och energi inför de veckor som vi har framför oss.

Än en gång, ett stort och varmt tack för att du är med och hjälper till.

Agneta