Se videohälsning och läs rektors ord från tisdag 17 mars, med anledning av coronaviruset.

Porträttfoto av kvinna med Munksjön i bakgrunden

Så hamnade vi idag i det läge som vi befarat kunde uppstå, där verksamheten på campus måste begränsas för en tid framöver. Folkhälsomyndighetens talar om ”toppen av ett isberg” under en pressträff idag. Statsminister Stefan Löfven om en ”prövning”, som han bedömer kommer att pågå under lång tid och ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans säger att ”vi är i en svår tid”. Vi vet helt enkelt inte vad som händer härnäst eller hur länge detta ska fortsätta.

Det känns märkligt att ens sätta tänka tanken att begränsa verksamheten, än mer att sätta formuleringen på pränt. Varken jag eller någon av mina rektorskollegor runt om i landet har varit med om något liknande. Vi följer naturligtvis de rekommendationer som kom från Folkhälsomyndigheten och Regeringskansliet i förmiddags och arbetar skyndsamt och med full kraft i vår krisorganisation, den centrala beredningsgruppen och i en rad andra forum inom JU för att säkerställa en trygg och säker verksamhet.

En rad praktiska frågor måste lösas, fokus är att snabbt få så många av våra olika tekniska lösningar som möjligt att fungera så att undervisningen ska fortgå, men på distans. Det är en utmaning att under stor press snabbt få de digitala verktygen på plats. Jag hoppas på förståelse och tålamod, trots den frustration som kan uppstå. En stor del av utbildningsväsendet befinner sig i samma läge som JU, det sker en nationell kraftsamling där vi jobbar tillsammans. Förhoppningsvis hittar vi snabbare de lösningar som behövs. Vi är inte ensamma i detta.

Jag vet att många är oroliga och att det finns mängder av frågor som kräver svar, och jag önskar verkligen att jag kunde vara tydligare än vad omständigheterna tillåter. Situationen och informationen vi får till oss ändras snabbt och ställer oss ständigt inför nya förutsättningar.

Jag vill återigen försäkra er om betydelsen av det engagemang och den styrka som ni delar med er av. Det är ovärderligt för JU, och för att vi ska ta oss igenom detta på bästa sätt.

Agneta

Jag vill skriva några rader för att försäkra er om att jag ser, känner och är oerhört tacksam för allt engagemang som finns inom JU i den situation som vi befinner oss i. Jag vill att ni ska veta att ett intensivt arbete pågår på många håll i organisationen, även under denna helg i den beredningsgrupp som vi satt samman och i flera av de arbetsgrupper som finns utsedda i organisationen. Situationen med Covid19 är en utmaning för oss alla och vi har inga tidigare erfarenheter i den här omfattningen att falla tillbaka på. JUs högsta prioritet är våra medarbetare och våra studenters säkerhet.

Information ändras från dag till dag, ibland från timme till timme, och jag har stor förståelse för den oro och osäkerhet detta förorsakar. Detta är inte lätt för någon och det är frustrerande att inte kunna ge något tydligare svar än att alla gör vad de kan.

Samtidigt som vi försöker förbereda oss för olika eventuella scenarion så är inriktningen just nu att medverka till den nationella ambitionen att plana ut smittkurvan för att ge sjukvården och andra delar av samhället en chans att komma ifatt och hinna ge god vård till de som behöver den mest. Vi på JU ska försöka bidra genom att minska folksamlingar och densiteten av personer på campus på olika sätt. Digitala verktyg spelar en viktig roll när vi undersöker vilka utbildningar och moment som kan genomföras på distans. Det kan handla om tentamina, föreläsningar och instuderingsuppgifter. Chatfunktioner kan vara ett sätt att kommunicera. Information om olika lösningarna kommer löpande framöver.

Det finns säkert de som anser att vi gör för lite i den här situationen, och förmodligen de som tycker att vi går för långt. Det är viktigt för oss att följa både UD och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ännu har ingen rekommenderat att stänga ner verksamheten. Vi står också i kontakt med en rad andra lärosäten liksom Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet.

Jag hoppas att alla känner till vår egen corona-information på ju.se/corona som uppdateras ständigt, och att varje bolag inom JU har en egen corona-samordnare.

Det helhjärtade engagemang och den lojalitet med organisationen jag upplever bland medarbetare och studenter ger styrka och energi inför de veckor som vi har framför oss.

Än en gång, ett stort och varmt tack för att du är med och hjälper till.

Agneta