Nämnden för utbildning och forskarutbildning utlyser JU:s pedagogiska pris med att syfte att främja, erkänna och belöna pedagogisk insats eller pedagogiskt ledarskap.

Kriterier för pedagogiskt pris

Mottagaren av det pedagogiska priset ska med stor framgång ha uppnått något av följande:

  • ökat förståelsen för ett ämne genom att sätta det i ett relevant sammanhang,
  • utvecklat eller vidareutvecklat ämnesdidaktiska metoder eller läromedel,
  • implementerat nya idéer för undervisning och lärande eller
  • motiverat och engagerat till nya initiativ för att utveckla undervisningen.

Nomineringsförfarande

Till priset kan den nominera/nomineras som har anställning vid JU om minst 40 procent.

Nominering av mottagare till det pedagogiska priset ska innehålla:

  • Den nominerades namn, anställning och bolagstillhörighet.
  • Kriteriekategori för vilken nomineringen gäller (minst en av de fyra kategorierna ovan)
  • När den pedagogiska insatsen genomförts.
  • Tydlig motivering om max 500 ord.

Nominering av mottagare av pedagogiskt pris 2021 skickas till NUF@ju.se senast den 10 mars 2022. För nomineringen bör erforderligt underlag biläggas.

Beredning och rangordning utförs av Nämnden för utbildning och forskarutbildning. Bland de nominerade väljer rektor ut en mottagare.

Erkännande och pris

Priset är personligt och tillkännages vid den akademiska högtiden och utgörs av ett diplom, ett hedersomnämnande samt en prissumma på 20 000 kr att använda för kompetensutveckling.

Mottagaren av priset lämnar in en kort beskrivning av sina planer och en motivering av på vilket sätt detta stärker pristagarens kompetens. Därefter skrivs ett protokoll där rektor godkänner mottagarens förslag. Pengarna betalas ut mot faktura från mottagarens fackhögskola.

Fackhögskolans vd ansvarar för att aktiviteten genomförs i enlighet med mottagarens inlämnade plan och återrapporterar till rektor.

Mottagaren av priset ska hålla en öppen föreläsning i samband med den akademiska högtiden.