Pedagogiskt pris vid Jönköping University

Nämnden för utbildning och forskarutbildning utlyser ett pedagogiskt pris till enskilda/arbetslag som varit särskilt framgångsrika i att främja studenters lärande.

Prisets övergripande syfte är att främja, erkänna och belöna:

 • framstående pedagogiska insatser,
 • erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning,
 • erkänd undervisningsskicklighet,
 • erkänd lärandestödjande samverkan mellan kollegor/studenter/yrkeslivsföreträdare och/eller
 • erkänd skicklighet som pedagogisk ledare.

Kriterier för pedagogiskt pris

 • Undervisningsinsatser
  Pristagare ska ha utfört en flerårig synnerligen uppskattad och framgångsrik lärargärning och därigenom exempelvis:
  • skapat ett positivt klimat som stimulerat studenternas engagemang och intresse för ämnet och därigenom främjat lärande,
  • stimulerat studenterna till eget lärande, kreativitet och kritiskt tänkande,
  • satt kurs och ämne i ett, för studenterna, förståeligt sammanhang,
  • levandegjort undervisningen och knutit an till studenternas erfarenheter,
  • gett studenterna konstruktiv återkoppling på vad var och en lärt sig i olika situationer och på vad man behöver utveckla mer,
  • förnyat och utvecklat undervisnings- och examinationsformer och/eller
  • använt nätbaserade undervisningsmetoder på ett sätt som gett mervärde i studenternas studier.
 • Utveckling, samverkan och pedagogisk ledning
  Pristagare ska ha utvecklat, och i undervisning med stor framgång genomfört, en innovativ pedagogisk idé, visat på resultatgivande samverkan mellan kollegor/studenter/yrkeslivsföreträdare eller visat tydligt och uppskattat pedagogiskt ledarskap, exempelvis genom att ha:
  • förverkligat nya idéer för undervisning och lärande,
  • utvecklat undervisningsmetod vilken gett mervärde i studenternas studier,
  • utvecklat läromedel vilket gett mervärde i studenternas studier,
  • engagerat studenter och kollegor i utveckling av mål och strategier och tagit ett gemensamt ansvar för utbildningen,
  • skapat ett positivt klimat för diskussion av pedagogiska frågor bland kollegor,
  • initierat olika pedagogiska aktiviteter för lärarna,
  • stött lärares egna initiativ att utveckla undervisningen och/eller
  • utvärderat och följt upp effekten av olika pedagogiska insatser.

Erkännande och pris

 • Prissumma att använda för kompetensutveckling.
 • Diplom och hedersomnämnande vid akademisk högtid.
 • Allmän föreläsning och publikation av bedrift/resultat till grund för priset.

Nominering

Studenter och anställda vid Jönköping University får nominera.

Sidan uppdaterad 2018-06-05

Om oss
Sidan uppdaterad 2014-06-04
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information