Anna Yman

International Business Manager, SWECO

Anna Yman är nuvarande International Business Manager i SWECO och hon varit verksam inom SWECO i drygt 20 år, bland annat som VD för Swecos Vatten- och miljöexperter. Tidigare har Anna Yman också varit verksam som forskarstuderande vid Stockholms universitet.

Porträtt Anna Yman
2020-11-06