Mikael Alexandersson

Professor, Göteborgs universitet

Mikael Alexandersson är professor i utbildning och professor i allmän didaktik. Han hade tidigare en anställning vid Göteborgs universitet. Alexandersson har varit universitetsrektor vid Halmstads universitet, dekan för utbildningsfakulteten och chef för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (båda vid Göteborgs universitet). Parallellt med forskning, undervisning och ledning har Alexandersson varit involverad som expert, rådgivare eller sekreterare i svenska statliga utredningar och uppdrag men också i svenska finansieringsorgan. Under det senaste decenniet har han också varit ordförande i paneler och kommittéer för utvärdering av högre utbildning i Sverige, Norge och Danmark. Sedan 2018 är Alexandersson en vald revisor i KK-stiftelsen.

Porträtt Mikael Alexandersson
2020-11-06