Roger Sandberg

Lärarrepresentant, Jönköping University

Roger Sandberg är lärarrepresentant i stiftelsestyrelsen vid Jönköping University.

Roger Sandberg är universitetsadjunkt i rättsvetenskap och arbetar på avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Porträtt Roger Sandberg
2020-11-06