Högskolan i Jönköping bäst i Sverige — etta på listan för Linneaus-Palme-medel

Högskolan i Jönköping får mest medel av Internationella Programkontoret för utbytesprogrammet Linneaus-Palme. Läs mer

Internationella Programkontoret (IP) delar årligen ut medel för utbytesprogrammet Linnaeus-Palme till svenska lärosäten. Högskolan i Jönköping är i år bäst i Sverige,  totalt får högskolan över fem miljoner kronor till 23 projekt under perioden 2011-2012. Antalet ansökningar i Sverige var 279, och 240 av dessa har beviljats medel.

Se hela Internationella Programkontorets lista

2011-10-05