Mats Jackson

Prorektor, Jönköping University

Mats Jackson är prorektor vid Jönköping University. Mats är professor i Innovativ Produktion.

Porträtt Linda Fransson
2020-11-06