Tomas Björk

Sekreterare i stiftelsestyrelsen

Tomas Björk är chef på planeringsavdelningen på Högskoleservice vid Jönköping University.

Porträtt Linda Fransson
2023-09-13