Madelene Sandström

Ek lic. och forskare

Madelene Sandström innehar licentiatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Madelene Sandström var vd för KK-stiftelsen 2009–2018. Tidigare har hon varit vice generaldirektör för VINNOVA (2001–2003) och generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (2003–2009).

Ledamot i ett antal olika akademier, styrelser och beredningar inom forskning och utbildning.

Porträtt Madelene Sandström
2020-11-06