Anders Lysén

Ledare inom affärs- och produktutveckling

Anders Lysén har arbetat i ledande positioner inom affärs- och produktutveckling, sälj, leverans, service och support på Telia i över 25 år och senast som divisionschef för Telias Företagskundtjänst. Han har uppdrag som arbetslivsföreträdare i granskning av kvalitetssäkringsarbete för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anders har under 20 års tid utvecklat samverkan mellan JU och näringslivet. Sedan 1996 är han medlem och sedan 2012 ordförande i branschrådet för Datateknik och informatik som är ett gemensamt organ mellan näringsliv och högskola.

Anders Lysén

Anders Lysén

2021-05-01