Rekordstort intresse för HLKs utbildningar

Nu har ansökningssiffrorna inför hösten kommit och de visar att antalet förstahandssökande till HLK:s utbildningar ökat med med hela 34 procent.

Ansökningarna till HLK:s programutbildningar har ökat med 34 procent jämfört med föregående år. Förskollärarprogrammet, som nu åter kan erbjudas, har 250 förstahandssökande. Ökningen slår igenom på alla program och det Naturvetenskapliga basåret har mer än dubbelt så många förstahandssökande som förra året.

- Vi ser en ökning på alla våra utbildningsprogram i år, vilket är mycket glädjande, säger utbildningschef Stefan Engberg. Framför allt är vi stolta över att åter kunna erbjuda förskollärarprogrammet, eftersom det finns ett stort intresse för den utbildningen här i närområdet.

Även det Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på HLK har ett ökat söktryck inför höstens programstart. Där är det nu över tre förstahandssökande per plats.

- Jag är stolt och glad över siffrorna! Vi har inför hösten gjort en omstrukturering av de olika inriktningarna, vilket jag tror kan ha ökat intresset och kanske förståelsen för vad programmet innebär, säger utbildningsledare Eva-Lotta Palm.

Trots ett minskat utbud av fristående kurser inför hösten 2013 så är söktrycket glädjande nog fortsatt högt även där.

2013-04-19