Intervju med Jerker Moodysson

Efter nästan två månader har JIBS nya vd hunnit bli varm i kläderna, och nu ser han fram emot att ta vara på den potential han ser hos lärosätet och personalen.

Eftersom han forskat om bland annat innovation och regionalekonomi i Lund hade Jerker Moodysson ”lite koll” på JIBS sedan tidigare.

– Jag har fått bekräftat bilden jag hade av JIBS innan jag började. Den internationella profilen, forskningen, att det är bra ordning och reda i utbildningarna. Men det var positivt att upptäcka att här också finns en väldigt bra arbetskultur. De som jobbar här verkar gilla sitt jobb och sina arbetsuppgifter.

Jämfört med Lunds universitet känns det kul att nu jobba i en organisation med hög grad av specialisering, tycker Jerker Moodysson, och menar då både JIBS och JU i stort. Här är inte målet att vara bra på allt, utan att veta vad man är bra på och utnyttja de styrkor som finns. JIBS fokusområden och vägledande principer tycker han är en bra utgångspunkt för de närmaste åren.

– Att växa är inte ett mål i sig, men en förutsättning för att upprätthålla den kvalitet vi har nu. Och om vi ska växa ska vi göra det på externa medel, både när det gäller forskning och internationella betalande studenter. Vi kan inte räkna med mer pengar från regeringen.

I det här ingår förstås att bli bättre på att söka externa medel. Jerker Moodysson vill skapa en kultur där all forskande personal har en bra balans mellan undervisning och forskning, och där alla har ”spröten ute” efter vad det finns för medel att söka. Han vill också stärka kunskapen och förmågan att söka externa medel.

Forskningskommunikation är också ett område som blir allt viktigare, inte bara för att nå ut till allmänheten utan också för att kunna berätta för finansiärer vad forskningen ska leda till, rent konkret. Att skriva populärvetenskapligt är en annan del som behöver stärkas, både bland forskarna och med hjälp av externt stöd. Och han pratar mycket om lagarbete.

– Jag är inte typen som åker runt i slips och strösslar med visitkort, även om det såklart behövs ibland också. Framför allt jobbar jag inåt. Vi har folk som är jätteduktiga på tredje uppgiften, andra som ägnar sig åt stark spetsforskning och ytterligare andra som är skickliga lärare. Mitt jobb är att ena laget, och utnyttja den potential som finns hos personalen.

Prestation är beroende av hur man mår, menar Jerker Moodysson. Rädsla för att misslyckas kan aldrig vara en drivkraft, utan det gäller att skapa incitament och självförtroende.

– Man uppnår inte prestation genom att sätt press på folk, utan genom att personalen känner att de har en viss kontroll och är trygga. Jag har alltid jobbat mycket på intuition och vad jag tycker är sunt förnuft. Det gäller att vara ärlig mot sig själv och andra, att inte försöka vara något man inte är.

Något han gärna vill utnyttja är JIBS möjlighet att vara en samhällsaktör, och där ser han en fördel framför äldre lärosäten, där allt går mycket långsammare.

– Här ser jag möjligheter att ha ett bättre samarbete med näringslivet eftersom vi är mer snabbfotade. Jag tror att det finns en outnyttjad potential att verkligen vara en samhällsaktör både lokalt, nationellt och globalt. Det var en av de saker som lockade mig mest hit.

2016-10-13