JU har beviljats 11,4 miljoner till internationell mobilitet: "Mycket viktigt resultat"

Lucia Naldi, professor företagsekonomi, skålar med personalen. Foto: Daniel Sjödahl

Lucia Naldi, rektorsråd för internationalisering, skålar med personalen.

Rekordsumman på 11,4 miljoner kronor till internationell mobilitet på Jönköping University innebär en ökning med 113 procent på ett år. Det visar att JU står sig väl i konkurrensen med andra svenska universitet och högskolor på området, sett till antal studenter per lärosäte.

- Detta är ett mycket viktigt resultat, säger Lucia Naldi, rektorsråd för internationalisering.

Leticia Lövkvist, ekonomie magister, under firandet. Foto: Daniel Sjödahl

Finansieringen stödjer fackhögskolorna projekt med partneruniversitet i Brasilien, Colombia, Filippinerna, Ghana, Indien och Sydafrika. Här syns Leticia Lövkvist, internationell koordinator för programmen Erasmus + ICM och Linneaus-Palme på Jönköping University, under firandet på Jönköping University.

De 11,4 miljoner kronorna går till programmen Erasmus + inomeuropeisk mobilitet, Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet samt Linnaeus-Palmeprogrammet. Mobilitetsprogrammen främjar JU:s internationalisering och ger både studenter och personal möjligheter till kunskaps- och kompetensutbyte genom internationell rörlighet.

"Fortsatt fokus på internationalisering"

Lucia Naldi säger att rekordsumman på 11,4 miljoner kronor kommer att användas till att stödja ett fortsatt fokus på internationalisering och ökat engagemang i internationella aktiviteter på Jönköping University.

- Resultatet beror onekligen på de särskilda ansträngningar som gjorts av vår fakultet, vår personal och våra studenter. Jag ser det som ett medel, men inte som ett mål i sig, säger Lucia Naldi.

Stärka samarbetet

Programmen bidrar också till att stärka samarbetet med JU:s partneruniversitet samt till att höja kvaliteten inom utbildning. Det är främst finansiering för studentpraktik inom Europa som har ökat i år, vilket innebär fler stipendier och möjligheter till en starkare koppling mellan arbetsliv och studier för JU:s studenter.

Fina placeringar

Erasmus + finansieras av Europakommissionen och Linnaeus-Palme av SIDA. För Erasmus + inomeuropeisk kom JU på åttonde plats, för Erasmus + ICM på femte plats och för Linnaeus-Palmeprogrammet återfinns man på tredje plats över lärosätena i landet som fick finansiering. Med hänsyn till antal studenter per lärosäte kan man dra slutsatsen att JU:s placering kan anses vara ännu högre.

Rekordsumman firades förra veckan på JU.

Firandet skedde i nya hus K på Jönköping University. Foto: Daniel Sjödahl

Rekordsumman på 11,4 miljoner kronor till Jönköping University innebär en ökning med 113 procent på ett år.

Rekordsumman på 11,4 miljoner kronor till att stödja internationell mobilitet på JU firades med tårta. Foto: Daniel Sjödahl

Rekordsumman på 11,4 miljoner kronor till att stödja internationell mobilitet på JU firades med tårta.

Firandet skedde på torsdagsförmiddagen. Foto: Daniel Sjödahl

Det är främst finansiering för studentpraktik inom Europa som har ökat i år på Jönköping University. Bilden är från firandet förra veckan.

Många anställda på internationella kontoret på Jönköping University deltog i firandet. Foto: Daniel Sjödahl

Många anställda på Jönköping University deltog i firandet.

2019-08-22
2019-08-22