För att säkerställa att våra utbildningar har en yrkesmässig relevans och ett efter regionens behov uppdaterat innehåll finns branschråd med företrädare för näringslivet.

Branschråden har till uppgift att följa upp och initiera förbättringar av utbildning, forskning och samverkan, särskilt programutbildningen där grupperna ger råd kring utbildningsplaner, kursplaner och samverkansformer med näringslivet.

 

Vid vår avdelning finns tre branschråd:

Grupperna träffas ca fyra gånger per år och går igenom aktuella händelser och förslag på förändringar.