Examensarbete

Här finns information om avdelningens examensarbeten, bland annat opponenter, handledare, redovisningstider. Informationen gäller huvudsakligen 15 hp exjobb (C-nivå).

Anmälan om examensarbete

Den som avser påbörja ett examensarbete måste först lämna in en anmälan via PingPong-aktiviteten Examensarbete Datateknik - TETP16 - 2015 och få projektbeskrivningen godkänd. Se också dokumentmappen i PingPong för ett dokument med deadlines och obligatoriska aktiviteter.

Ny anmälan för ej redovisade examensarbeten

För examensarbeten påbörjade för mer än ett år sedan (se datum på blanketten) krävs att en ny anmälan lämnas in. Det kan göras senare om exjobbet ligger i vila men behövs för att en, eventuellt ny, handledare ska tilldelas.

Hjälp med språket

Den som vill ha hjälp med språket i rapporten är välkommen till språkverkstaden på Högskolan för lärande och kommunikation.

Redovisningstillfällen

Du som vill redovisa ska meddela det till handledaren i god tid då handledaren ger besked om detta till kursansvarig som utser opponenter och publicerar ett schema för redovisningen. Prata med handledaren om hur lång tid denna behöver för att läsa rapporten och kunna bedöma om exjobbet är redo att redovisas.

Opponenter och redovisningstider kommer att anslås här. Då opponenter utsetts ansvarar de som redovisar för att opponenterna får tillgång till rapporten. Opponenten bör ha minst fem dagar på sig att läsa in sig på rapporten, men efter överenskommelse får denna tid justeras.

Redovisning 2015-02-26

Schema med opponenter etc.

Kommande tillfällen

Räkna med att kommande tillfällen blir maj/juni samt september 2015.  

Sidan uppdaterad 2020-04-28