Kvalitetsarbete

Utgångspunkten för Tekniska Högskolans kvalitetsarbete är att vara nationellt ledande inom några utvalda områden samt internationellt erkänd i all sin verksamhet.

Tekniska Högskolan ska vara en drivande kraft i regionens förnyelse och utveckling. Kvalitetstänkandet ska prägla all verksamhet vid Tekniska Högskolan och tar sig framförallt uttryck i en av ledningen årligen beslutad verksamhets- och kvalitetsplan. Den grundar sig på väl utformade mål- och strategidokument samt stiftelsens uppdrag till Tekniska Högskolan.

Sidan uppdaterad 2020-09-23