Forsknings- och utbildningsstrategier

Inom ramen för de JU-gemensamma utbildnings- och forskningsstrategierna fördelas de statliga anslagen årligen för utbildning och forskning av stiftelsestyrelsen till fackhögskolorna.

Utöver de uppdrag och anvisningar som stiftelsen lämnar är Vision, mål- och strategidokumentet, som styrelsen beslutat, utgångpunkt för forsknings- och utbildningsplanering.

Tekniska Högskolans Affärsidé

Tekniska Högskolans affärsidé är baserad på JU gemensam vision och vägledande värderingar och är formulerad på engelska enligt följande: 

JTH is a customer-oriented school of engineering with an international profile, delivering excellent high quality education based on scientific knowledge and the needs of companies and organisations. The education is offered to campus students as well as representatives of companies and organisations.

JTH focuses on need- and application-driven research and doctoral programmes in close cooperation with relevant partners.

JTH’s education and research are well aligned and contribute to the benefit of society at large by active dissemination and co-creation of academic knowledge.

JTH’s operation is defined by environmental, social and economic sustainability.

JTH’s operation is driven by people who work closely together, with great dedication and in excellent processes.

Sidan uppdaterad 2020-09-21